41/2006. (VI. 28.) GKM rendelet

a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény mellékletének 1.21 pontjában említett STCW Szabályzat kihirdetéséről[1]

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény melléklete módosításainak kihirdetéséről szóló 147/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény végrehajtására vonatkozó, az Egyezmény mellékletének 1.21 pontjában említett STCW Szabályzatot e rendelettel kihirdetem.

(2) A Szabályzat angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/25/EK irányelve (2001. április 4.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről;

b) a Bizottság 2005/23/EK irányelve (2005. március 8.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi 78. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére