2006. évi LXIII. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete a következő új F) Résszel egészül ki:

"F) Rész

KIMUTATÁS

bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban: támogatás)

A támogatás jogosultjaA támogatás megszerzésének jogcíme, módjaA támogatás megszerzésének időpontjaA támogatást nyújtóA támogatás céljaA támogatás értéke

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatuk e törvény szerinti kiegészítését első alkalommal e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek megtenni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére