104/2007. (V. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet alapján a kedvezményezett kezdeményezheti a már megkötött támogatási szerződések módosítását.

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7]

(6)[8]

(7)[9]

(8)[10]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[5] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[6] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[7] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[8] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[9] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.

[10] Hatályon kívül helyezte a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.08.10.