2007. évi CXXXIX. törvény

az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[4]

4. § (1) A törvény e törvénnyel megállapított 7. §-ának (2) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(2) E törvény 2011. január 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.08.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.08.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.09.