20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §

(1)[14] Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak 2007. május 31-ig - a megfelelő nyilatkozatok és vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell a Hivatal részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel. A rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak az új mértékű vagyoni biztosítékkal 2007. június 1-jétől kell rendelkeznie, amit 2007. május 31-ig kell a Hivatal részére igazolnia. A Hivatal a rendelet hatálybalépését követően csak azokat az utazási vállalkozókat veheti újonnan nyilvántartásba, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak. 2007. június 1-jétől csak az az utazási vállalkozó működhet, aki e rendelet előírásainak megfelel.

(3) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (1)-(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 152. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék