2/2007. (IV. 6.) ME rendelet

az egészségügyi miniszteri feladatokat ideiglenesen ellátó miniszter megbízásáról

1. §

Dr. Molnár Lajosnak az egészségügyi miniszteri megbízatásáról való lemondása miatt - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 40. §-ának (2) bekezdése alapján, a megbízatás megszűnésének időpontjától kezdődő hatállyal - az egészségügyi miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával dr. Kóka János gazdasági és közlekedési minisztert bízom meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök