324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíj mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. § (2) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a kötelezett a 2008. évre háztartási nagygép kategóriában mentességi engedéllyel nem, de hűtőberendezés kategóriában mentességi engedéllyel rendelkezik, a Főfelügyelőség hivatalból a kiadott mentességi engedélyt visszavonja, és a háztartási nagygép kategória tekintetében a mentesség megadására vonatkozó eljárást lefolytatja.

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[8]

2. számú melléklet a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[9]

3. számú melléklet a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék