36/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Baláta-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A Földművelésügyi Miniszter 505. 510/1941. I. b. 3. számú rendelkezésével védetté nyilvánított Baláta-tó természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §

A Baláta-tó természetvédelmi terület kiterjedése 105,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Szenta 0123/14a.

3. §

A védettség indoka és célja a területen található pangó vizű, lefolyástalan lápfoltok megőrzése, a védett növény-és állatfajok - különös tekintettel a területen fészkelő vízimadarakra -, illetve élőhelyük megóvása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter