2007. évi LXII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról[1]

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 66/I. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A termék harmadik országba történő kiléptetésének igazolását tartalmazó kiviteli okmányt - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a kiraktározástól számított 60 napon belül a kiraktározást kérőnek az üzemeltető részére vissza kell küldenie. A kiraktározás csak a 66/J. § (4) bekezdés szerint keletkező fizetendő adó teljes összegének biztosítása mellett történhet. A vámhatóság általi kiléptetés igazolását tartalmazó kiviteli okmányt az üzemeltetőnek igazolás céljából át kell adnia az áfa-raktár felügyeletét ellátó vámhivatal részére."

2. § (1) E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelkezését - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - azokban az ügyekben kell alkalmazni első ízben, amelyekben az áfa-raktárból történő kiviteli célú kiraktározás e törvény hatálybalépésének napján, vagy azt követően történik.

(2) Az áfa-törvény e törvénnyel módosított rendelkezését azokban az ügyekben is alkalmazni lehet, amelyekben az áfa-raktárból történő kiviteli célú kiraktározás 2007. március 1. napjától kezdődően történt.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 11-i ülés napján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére