182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §

(1)[14]

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

(5)[18]

(6)[19]

15. §[20]

16. §[21]

17. §[22]

18. §[23]

19. §[24]

20. §[25]

21. §[26]

22. §[27]

23. §[28]

24. §[29]

25. §[30]

26. §[31]

27. §[32]

28. §[33]

29. §[34]

30. §[35]

31. §[36]

32. §[37]

33. §[38]

34. §[39]

35. §[40]

36. §[41]

37. §[42]

38. §[43]

39. §[44]

40. §[45]

41. §[46]

42. §[47]

43. §[48]

44. §[49]

45. §[50]

46. §[51]

47. §[52]

48. §[53]

49. §[54]

50. §[55]

51. §[56]

Záró rendelkezések

52. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2)[57][58] E rendelet 11. § (5) bekezdése, 51. § (3) és (7) bekezdése, valamint a 2. számú melléklete a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 14. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4)[59]

(5) E rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

(6)[60]

(7)[61]

(8)[62]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez[63]

2. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez[64]

3. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez[65]

4. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez[66]

5. számú melléklet a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelethez[67]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[16] A 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése értelmében nem lép hatályba.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[57] Hatályba lépése előtt módosította a 185/2008. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.13.

Tartalomjegyzék