295/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet

a felsőoktatási hallgatói diákigazolványról és a doktorjelölti diákigazolványról[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.