297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, valamint a (4)-(6) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Az e rendelettel a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén e rendelet hatálybalépését megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja - valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően - a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.