309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 311/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § - a alapján nem lép hatályba.