311/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályba nem lépéséről

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet nem lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter