42/2008. (II. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[11]

(3)[12] E rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Az e rendelet hatálybalépésekor alap tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató által alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszámának az R1. 2. §-a d) pontján alapuló számításakor a korrekciós szabályt 2009. december 31-éig alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.05.

[12] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 8. pontja. Hatályos 2008.05.16.