2009. évi CVIII. törvény

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

Záró rendelkezések

21. §

(1)[22]

(2)[23]

(3) A Vtv. e törvénnyel megállapított 61/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára előnyösebb.

(4)[24]

(5)[25]

(6)[26]

(7)[27]

(8) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 377. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a Tanács elnöke megbízatása időtartamának lejártáig a Tanács nem dönt az új elnök kinevezéséről, az elnök megbízatása az adott naptári évvégéig meghosszabbodik."

22. §[28]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. évi október 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 21. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.02.

Tartalomjegyzék