12/2009. (II. 27.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában felhasználásra engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok jegyzéke

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz*klórpirifoszklórpirifosz**** cipermetrin****
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát** klórszulfuronglifozát** klórszulfuronglifozát***glifozát***
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Kizárólag ősszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokkarbendazim klórtalonil mankoceb metiram
proquinazid
karbendazim klórtalonil mankoceb metiram
proquinazid
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz*klórpirifoszklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagok2,4-D glifozát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D glifozát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D glifozát** dikamba diquat-dibromid***
imazamox tifenszulfuron-metil topramezon tembotrion
glifozát** alaklór bifenox diquat-dibromid*** glufozinát-ammónium*** bromoxinil***diquat-dibromid*** glufozinát-ammónium*** bromoxinil***
megjegyzés* Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Földi géppel kijuttatva alkalmazható.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagokkaptán
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifosz metam-nátriumklórpirifoszcihexatinklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokdiquat-dibromiddiquat-dibromid* tifenszulfuron-metil glufozinát-ammónium*glifozát** diquat-dibromid* imazaquin tifenszulfuron-metil glufozinát-ammónium*diquat-dibromid* glufozinát-ammónium*
megjegyzés* Földi géppel kijuttatható.
** Kizárólag vetés előtt használható.

ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokflutriafol karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil TMTD pikoxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazidflutriafol karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil
TMTD
pikoxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazid
TMTD
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipemetrin dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrinalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz* zéta-cipermetrin
alfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát klórpirifosz
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
gyomirtó szer hatóanyagok2,4-D gli fo zát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D
gli fo zát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil
2,4-D glifozát** dikamba diquat-dibromid imazamox tifenszulfuron-metil topramezon tembotrion nikoszulfuronglifozát** bifenox diquat-dibromid glufozinát-ammónium bromoxinildiquat-dibromid klomazon glufozinát-ammónium bromoxinil
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagoktiofanát-metiltiofanát-metil
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin eszfenvalerát fosztiazat klórpirifosz metam-nátrium oxamilalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
cink-fosz fid dimetoátcihexatin cink-foszfidcink-foszfid
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokdiquat-dibromid klomazondiquat-dibromid tifenszulfuron-metil glufozinát-ammóniumglifozát* diquat-dibromid imazaquin tifenszulfuron-metil klomazon glufozinát-ammóniumdiquat-dibromid klomazon glufozinát-ammónium
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokpikoxistrobin**** flutriafolpikoxistrobin**** flutriafol
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz* zéta-cipermetrin
alfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát klórpirifosz
alfametrin*****
cink-foszfid cipermetrin*****
eszfenvalerát klórpirifosz***** zéta-cipermetrin
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát** klórszulfuronglifozát** klórszulfuronglifozát***glifozát***
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
***** Kizárólag ősszel, egy alkalommal juttatható ki.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin eszfenvalerát fosztiazat klórpirifosz metam-nátriumbéta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zeta-cipermetrin
cink-fosz fid dimetoátcihexatin cink-foszfidalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin deltametrin eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

Káposztafélékzöldsárga
vetőmagcsávázásiprodion kaptán TMTD
tő- és gyökérrothadás, palántadőlésTMTD Streptomyces griseoviridisftálimid származékok: folpet**
peronoszpóraazoxistrobin rézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
ftálimid származékok: kaptán** ditiokarbamátok és kombinációik: mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid
lisztharmatkén difenokonazol
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
hernyókártevők, földibolhákBacillus thuringiensis v. Kurstaki indoxakarb lufenuron spinozad* teflubenzuron tiametoxám Trichogramma pintoi + T. evanescensdimetoát* klórpirifosz-metil* deltametrin **
levéltetvek, molytetű, tripszdimetoát* deltametrin** pirimikarb** tiametoxám**
gyomnövényekfluazifop-P-butilpendimetalin* nap rop amid* klomazon*
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Fok hagymazöldsárga
vetőmagcsávázásmankoceb tiofanát-metil TMTD
gombabetegségekazoxistrobin
kén rézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb**
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
állati kártevők (lombkártevők)spinozaddimetoát*
Fokhagymazöldsárga
gyomnövényekioxinil pendimetalin S-metolaklór
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na pinolén
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Vöröshagymazöldsárga
vetőmag, szaporítóanyag csávázáshimexazol
kaptán mankoceb tiofanát-metil TMTD
baktériumos betegségekréz oxid rézoxiklorid rézhidroxid rézszulfát (tribázikus-rézszulfát) cimoxanil + rézoxiklorid
gombabetegségekazoxistrobin benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid iprovalikarb + rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam) + réz propamokarb rézhidroxid rézoxiklorid rézszulfát rézoxidditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb** mankoceb** foszetil-Al (efozit-Al) + rézoxiklorid** metalaxil-M (mefenoxam) + folpet** fluazinam dikarboximid hatóanyagcsoport: iprodion
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
állati kártevők (lombkártevők)spinozaddimetoát* klórpirifosz-metil* tiametoxám**
gyomnövényekkletodim propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril linuron propaklór propizoklór fenmedifam + dezmedifam + etofumezát ioxinil S-metolaklóroxifluorfen klopiralid pendimetalin
Vöröshagymazöldsárga
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na pinolén
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Paprikazöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán TMTD
palántadőlésmetiram propamokarb Streptomyces griseoviridis TMTD
talaj lakó gombákConiothyrium minitans propamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
alternáriás és szeptóriás levélfoltosságazoxistrobin
réz oxid rézoxiklorid rézhidroxid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
ftálimid származékok:
kaptán** kaptán + rézoxiklorid ditiokarbamátok és kombinációik: mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid metiram** propineb** dikarboximid hatóanyagcsoport: iprodion
lisztharmatazoxistrobin
kén difenokonazol
azolok: miklobutanil** penkonazol**
baktériumos betegségekrézhidroxid rézhidroxid + növényi olaj rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézoxidmankoceb** + rézoxiklorid
molykártevőkindoxakarb lufenuron Trichogramma pintoi + T. evanescensdimetoát*
levéltetvek, tripszekalifás zsírsav etilalkoholos növényi kivonat növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleát spinozad*
zsírsav flonikamid tiakloprid
acetamiprid**
dimetoát* imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám**
Paprikazöldsárga
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid propargit bifenazátpiridaben** tebufenpirad**
gyomnövényekpendimetalin nap rop amid propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril quizalofop-P-etil kletodimklomazon*
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Paradicsomzöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán
mankoceb TMTD
palántadőléshimexazol mankoceb propamokarb Streptomyces griseoviridis TMTD
talaj lakó gombákConiothyrium minitans propamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
gombabetegségekazoxistrobin azoxistrobin + difenokonazol benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid fenhexamid
kén klórtalonil metalaxil-M (mefenoxam) + rézoxiklorid rézoxid
ditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb**
man ko ceb** mankoceb** + rézoxiklorid mankoceb** + zoxamid metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb** metiram** propineb** dikarboximid hatóanyagcsoport:
iprodion csoportot nem képező és egyéb hatóanyag-kombinációk: foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid trifloxistrobin + cimoxanil ciazofamid kaptán + rézoxiklorid
Paradicsomzöldsárga
baktériumos betegségekrézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb** + rézoxiklorid
molykártevőkindoxakarb Trichogramma pintoi + T. evanescens
levéltetvek, tripszek, molytetűalifás zsírsav etilalkoholos növényi kivonat zsírsav spinozadacetamiprid**
dimetoát* imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám** deltametrin**
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid bifenazátpiridaben**
burgonyabogárBacillus thuringiensis v. tenebrionisacetamiprid**
gyomnövényekfluazifop-P-butil kletodim metribuzin napropamid pendimetalin
quizalofop-P-etil S-metolaklór
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Kabakosokzöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán TMTD
palántadőlésStreptomyces griseoviridis propamokarb
talajlakó gombákpropamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
Kabakosokzöldsárga
peronoszpórabenalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid klórtalonil propamokarb rézhidroxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézszulfát + kén rézoxidditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb** miklobutanil + mankoceb** foszfonsavszármazékok: foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid foszetil-Al (efozit-Al)** ftálimid származékok: folpet** kap tán** kaptán** + rézoxiklorid strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin** trifloxistrobin** + cimoxanil
lisztharmatkénStrobilurinok és kombinációik: azoxistrobin** krezoxim-metil** krezoxim-metil + metiram** trifloxistrobin** + cimoxanil azolok, pirimidinek: miklobutanil** penkonazol** benzimidazol: tiofanát-metil**
baktériumos betegségekrézhidroxid
réz oxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb** + rézoxiklorid
egyéb gombabetegségekConiothyrium minitans rézhidroxid
réz oxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) Trichoderma harzianum
azoxistrobin** mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid ftálimid származékok: kaptán** folpet **
levéltetvekali fás zsír sav növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleátacetamiprid** dimetoát*
imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám**
zeta-cipermetrin
bagolylepkékindoxakarb lufenuron
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid flufenzin (ess. use)abamektin*** piridaben** bifenazát**
gyomnövényekS-metolaklórklomazon
Kabakosokzöldsárga
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na természetes gyanta + réz-szappan
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban. *** Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal használható.

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő szer hatóanyagok

csemegekukorica*zöldborsó*
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz** zéta-cipermetrin
alfametrin béta-cifutrin cink-foszfid cipermetrin deltametrin eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokimazamox klomazon lenacil linuron MCPB
megjegyzés* A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett hatóanyagot tartalmazó készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelően kell alkalmazni. ** Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

zöldsárgapiros
gombaölő szer hatóanyagokstrobilurinok és analógok:strobilurinok:dinokap
azoxistrobin**piraklostrobin**tiofanát-metil****
trifloxistrobin**krezoxim-metil**
famoxadon***azolok, pirimidinek:
fenamidon***difenokonazol**
anilinprimidinek:dinikonazol**
ciprodinil**fluquinkonazol**
pirimetanil**miklobutanil**
réztartalmú hatóanyagok:penkonazol**
rézoxiklorid**propikonazol**
rézszulfát*prokloráz**
(tribázikus-rézszulfát)tebukonazol**
rézhidroxid*triadimenol**
rézoleát*tetrakonazol**
réz oxid*triflumizol**
csoportot nem képező egyébditiokarbamátok, diszulfidok:
hatóanyagok:metiram*****
dimetomorf***mankoceb*****
bupirimát**propineb*****
fenhexamid**TMTD*****
ciazofamid ***ftálimid származékok:
cimoxanil***folpet*****
fluazinam klórtalonil *****kap tán*****
zoxamid***fenilamidok:
kalcium-poliszulfid*benalaxil***
poliszulfidkén*metalaxil-M (mefenoxam)***
meptildinokapdikarboximid hatóanyagcsoport:
metrafenoniprodion csoportot nem képező egyéb hatóanyagok: foszetil-Al (efozit-Al)** ditianon*****
dodin** spiroxamin** kén*
Trichoderma harzianum T-39 tiofanát-metil**** iprovalikarb*** boscalid** quinoxifen** bentiavalikarb proquinazid
megjegyzés* Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható. ** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két alkalommal). *** Eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.
**** Csak csonthéjasokban használható.
***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható. A szőlőültetvényekben réz hatóanyagú
készítmények a tenyészidőszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz
hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.
zöldsárgapiros
rovarölő szer hatóanyagokalifás-zsírsavneonikotinoidok:alfametrin
Bacillus thuringiensisacetamiprid*béta-ciflutrin
difubenzurontiakloprid*bifentrin
etilalkoholos növényi kivonattiametoxám*cipermetrin
fenoxikarbklotianidindeltametrin
indoxakarbszerves foszforsavészterek:imidakloprid
flonikamidklórpirifosz****dimetoát
kalcium-poliszulfidklórpirifosz-metil*eszfenvalerát
lufenuronrovarnövekedést szabályozók:etofenprox
metoxifenozidflufenoxuron*klórpirifosz
novaluronspirodiklofen*lambda-cihalotrin
növényi olaj (repceolaj)piretroidok:metám-ammónium
paraffinolajdeltametrin***zéta-cipermetrin
pimetrozinlambda-cihalotrin***
pirimikarbtau-fluvalinat*
poliszulfidkénteflutrin
spinozad*csoportot nem képező egyéb
tefubenzuronhatóanyagok:
trifumuronabamektin**
vazelinolajmetaldehid
tebufenpirad*
klorantraniliprol
megjegyzés* A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.
** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.
*** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési időszak folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.
**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.
zöldsárgapiros
atkaölő szer hatóanyagokfenbutatin-oxid fufenzin (ess. use)
hexitiazox kalcium-poliszulfid növényi olaj (repce) paraffinolaj poliszulfidkén propargit vazelinolaj
fenazaquin* fenpiroximat* flufenoxuron*
piridaben* spirodiklofen* tebufenpirad*
abamektin cihexatin
megjegyzés* Évente 1 alkalommal használható.
zöldsár gapiros
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*diquát-dibromid*acetoklór
glufozinát-ammónium*flazaszulfuronMCPA
fluazifop-P-butilflumioxazinfluroxipir
quizalofop-P-etilterbutilazinlinuron
propaquizafopS-metolaklór
napropamid
oxifluorfen
pendimetalin
amitrol + glifozát*
megjegyzés* Gyomfoltok kezelésére, terelőlemez használatával alkalmazható.
zöldsárga
egyéb szerek (hatóanyagok)Vulneron (naftil ecetsav + karboxi-metil-rutin) Frigocur (alfa-naftil-ecetsav) Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + réz szap pan)
Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +
merkaptán + adalék)
Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +
mavicell) Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol) Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin) Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer)
Nevirol (ftalanilsav) (ess. use) Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav) Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat) Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid)
Silwet L-77 (trisiloxan) Smart Fresh (metilciklopropén) Agrocer 010 (etoxilált montánsav) Agrofix
(poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex) Antivad (kátrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír) Atonik (5-nitroguajakol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só) Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol) Biokoll E (fehérje-cink-komplex) Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz +
ragasztóanyag) Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag) Forester (állati zsiradék) Fitosept (troklosen-Na) Regalis WG (prohexadion-kalcium) Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)
Hyspray* (etoxilált zsíramin) ete fon** Spotlight (karfentrazon)
megjegyzés* Évente legfeljebb két alkalommal használható.
** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elősegítésére használható.

Tartalomjegyzék