2009. évi CXXXVIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. § (1) E törvény - a 20. § és a 38. § (2)-(3) bekezdése kivételével - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2010. szeptember 1-jén, a 38. § (2)-(3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)[48]

48. §[49] 138/A. § (1) bekezdés b) pontjának, és 138/A. § (6) bekezdésének "akkreditált" szövegrésze helyébe a "hitelesített" szövegrész,

49. §[50]

50. §[51]

51. § (1) Az Ftv. - e törvény 3. §-ával módosított - 16. § (3) bekezdésében meghatározott hároméves vizsgálati időszak e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(2)[52]

(3) Az Ftv. - e törvény 11. § (2) bekezdésével módosított - 32. § (10) bekezdésében foglaltakat a felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén kívül folytatott, az Ftv. 147. § 37. pontja szerinti székhelyen kívüli alap-, illetve mesterképzések tekintetében

a) az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett (indított) alap- és mesterképzésekre vonatkozóan e törvény hatálybalépését követően kell alkalmazni,

b) az e törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő képzések tekintetében olyan módon kell alkalmazni, hogy a felsőoktatási intézmény képzésének 2010 szeptemberétől induló első évfolyamára, illetve azt követően nem vehet fel hallgatót, az előző években felvett hallgatók azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik.

(4) Az Ftv. - e törvény 13. §-ával beiktatott - 37. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ötéves időtartam, a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szerv által - e törvény hatálybalépésének napján - már nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény tekintetében e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(5) Az Ftv. - e törvény 14. §-ával módosított - 55. § (2) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2010 szeptemberétől az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében tanulmányokat kezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(6) Az Ftv. - e törvény 16. §-ával módosított - 68. § (3) bekezdés harmadik mondatának a doktori képzés követelményeinek teljesítésére vonatkozó fordulatát a doktori fokozatszerzési eljárásra benyújtott jelentkezések elfogadására 2013. szeptember 1-jét követően kell alkalmazni azon felsőoktatási intézmények jelentkezői tekintetében, amely intézményeknek - e törvény hatálybalépésének időpontját megelőzően elfogadott - a doktori eljárásról alkotott szabályzata az abban meghatározott körülmények fennállása esetén a doktori képzés követelményeinek teljesítését nem írja elő.

(7) Az Ftv. - e törvény 23. és 27. §-ával megállapított - 106. § (2) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is, a 106. § (4) és (8) bekezdésében, 110. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(8) Az Ftv. - e törvény 24. § (3) bekezdésével beiktatott - 107. § (7) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(9)[53]

(10) Az Ftv. - e törvény 28. §-ával módosított - 111. § (1), (3) és (7) bekezdésének szabályaira tekintettel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot 2010. január 31-ig kell újjáalakítani. A Bizottság 2009. december 30-án megbízással rendelkező tagjainak, tisztségviselőinek megbízatása 2010. január 31-én szűnik meg.

(11)[54]

(12) Az Ftv. - e törvény 48. § f) és q), valamint 49. § a)-b) pontjával módosított - 32. § (5) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében és 145. § (6) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően alapképzés keretében első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére