2009. évi XIV. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. § (1) E törvény 2009. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §-ban, a 6. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően megvalósított összefonódások esetében kell alkalmazni.

(3) A 6. § (2) bekezdésében, a 7. §-ban és a 10. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A 8. §-ban foglalt rendelkezéseket azokban az ügyekben kell alkalmazni, melyekben a kérelmet e törvény hatálybalépése után terjesztették elő.

(5) A 12-13. és a 15-16. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően elkövetett jogszabálysértések esetében kell alkalmazni.

(6) A 14. §-nak a Tpvt. 88/C. §-át megállapító részét az e törvény hatálybalépését követően indított polgári perekben kell alkalmazni.

(7) A 14. §-nak a Tpvt. 88/D. §-át megállapító részét az e törvény hatálybalépését követően tanúsított károkozó magatartások esetében kell alkalmazni.

(8)[18]

(9)[19]

18. §[20]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 18. §-a. Hatálytalan 2009.06.03.