168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.17.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.18.