172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva -, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés h), i), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a, 4. §-a, 10. §-a, valamint 13. § (2) és (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A TnyR. 1. § (2)-(3) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit, valamint a TnyR. e rendelet 13. § (3) bekezdés b), d)-e), m), o)-p) és x) pontjával megállapított rendelkezéseit a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban, illetve az azt követően keletkezett bejelentési kötelezettségre kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 9/A. §-ának és 15. § (6) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31 -ét követő időponttól megállapításra kerülő ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A TnyR. 88. § (1)-(2) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően teljesített adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

(6) A TnyR. 61. § a) pontjának és 62. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a rehabilitációs szakértői szerv által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított szakvélemény szakhatósági állásfoglalásnak minősül.

(7) A TnyR. 87. § (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos k) pontja szerinti személy az adatszolgáltatást 2009. december 31-ét követően a TnyR. 88. §-a e rendelettel megállapított (2) bekezdésének szabályai szerint is teljesítheti.

13. §[12] 80. § (1) bekezdésében a "határozat kibocsátásától" szövegrész helyébe az "első fokú határozat meghozatalától" szöveg,

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére