20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § a) és s) pontjában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló díjhátralékokkal kapcsolatos eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

(2)[5]

(3)[6]

(4) E rendelet 1-4. §-a, e § (2)-(3) bekezdése, valamint az 1-3. melléklet 2009. február 16-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez[7]

2. melléklet a 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez[8]

3. melléklet 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.16.

Tartalomjegyzék