44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés a)-f), valamint k)-o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[18]

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez[19]

2. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.03.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék