2009. évi LVII. törvény

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról[1]

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

Átmeneti és záró rendelkezések

46. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-30. §-a és 32-47. §-a 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit a 2009. október 1-jét követően

a) indult első és másodfokú államigazgatási eljárásokban,

b) kezdeményezett településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában és az azt követő állami főépítészi eljárásban kell alkalmazni.

(4) Az Étv. e törvény 22. §-ával megállapított 39/A. § (6) bekezdését 2010. január 1-jét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) A 2009. október 1. előtt már építőipari kivitelezői tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság 2010. január 31-ig köteles az Étv. e törvény 21. §-ával megállapított 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentést megtenni, ha e tevékenységet folytatni kívánja.

(6) A Kamtv. e törvény 47. § (2) bekezdés j) pontjával módosított 35. § (4) bekezdését a 2009. október 1-jét követően elkövetett kötelezettségszegésekre kell alkalmazni.

(7)[47]

(8)[48]

(9)[49]

(10)[50]

47. § (1)[51]

(2)[52]

(3)[53]

(4)[54]

(5) E törvény 1-45. §-a, 46. § (7)-(10) bekezdése és 47. § (1)-(4) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti.

(6) E törvény 2010. június 30-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék