Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2009. évi LVII. törvény

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról[1]

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

Átmeneti és záró rendelkezések

46. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-30. §-a és 32-47. §-a 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit a 2009. október 1-jét követően

a) indult első és másodfokú államigazgatási eljárásokban,

b) kezdeményezett településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában és az azt követő állami főépítészi eljárásban kell alkalmazni.

(4) Az Étv. e törvény 22. §-ával megállapított 39/A. § (6) bekezdését 2010. január 1-jét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) A 2009. október 1. előtt már építőipari kivitelezői tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság 2010. január 31-ig köteles az Étv. e törvény 21. §-ával megállapított 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentést megtenni, ha e tevékenységet folytatni kívánja.

(6) A Kamtv. e törvény 47. § (2) bekezdés j) pontjával módosított 35. § (4) bekezdését a 2009. október 1-jét követően elkövetett kötelezettségszegésekre kell alkalmazni.

(7)[47]

(8)[48]

(9)[49]

(10)[50]

47. § (1)[51]

(2)[52]

(3)[53]

(4)[54]

(5) E törvény 1-45. §-a, 46. § (7)-(10) bekezdése és 47. § (1)-(4) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti.

(6) E törvény 2010. június 30-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 47. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék