Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2009. évi LXXXIII. törvény

a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28][29]

28. §[30]

29. §[31]

30. §[32]

31. §[33]

32. §[34]

33. §[35]

34. §[36]

35. §[37]

36. §[38]

37. §[39]

38. §[40]

39. §[41]

40. §[42]

41. §[43]

42. §[44]

43. §[45]

44. §[46]

45. §[47]

46. §[48]

47. §[49]

48. §[50]

49. §[51]

50. §[52]

51. §[53]

52. §[54]

Átmeneti rendelkezések

53. § (1) Azokban az ügyekben, amelyekben e törvény hatálybalépésekor már megtörtént a vádemelés, de az elsőfokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, a Be. XXVI. Fejezetének rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha a megállapodás feltételei fennállnak, e törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül a vádlott kezdeményezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy nyilvános ülésen való elbírálását. Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, indítványt tesz a bíróságnál a büntetőeljárás felfüggesztésére.

(3) Ha az ügyész a kezdeményezéssel nem ért egyet, erről értesíti a vádlottat.

(4) A bíróság az ügyész (2) bekezdés szerinti indítványára az eljárást, az indítvány előterjesztésétől számított tizenöt napon belül, legfeljebb egy hónapra felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztése vagy az indítvány elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek.

(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, az ügyész eljárására az 538. § (6)-(8), illetőleg az 540. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Ha az eljárás felfüggesztésének tartama alatt az ügyész és a vádlott között az 538. § (10) bekezdés szerinti megállapodás létrejön, az ügyész a megállapodást, az annak alapjául szolgáló jegyzőkönyvet és - az 538. § (10) bekezdésére figyelemmel - az indítványokkal kiegészített vádiratot benyújtja a bíróságnak.

(7) Ha az eljárás felfüggesztésének tartama eredménytelenül telt el, az eljárást folytatni kell.

54. § (1) Ha a bíróság az ügyben még nem kezdte meg a tárgyalást, és az 534. § (4) bekezdésében írt feltételek fennállnak, a bíróság a tárgyalásról lemondás alapjául szolgáló iratok hozzá érkezésétől számított hatvan napon belül az ügyet nyilvános ülésre tűzi ki.

(2) Ha a bíróság az ügyben már megkezdte a tárgyalást, és az 534. § (4) bekezdésében írt feltételek fennállnak, a bíróság a tárgyalásról lemondás alapjául szolgáló iratok hozzá érkezésétől számított hatvan napon belül kitűzi a tárgyalás folytatásának napját. A tárgyaláson a bíróság az 541-542/B. § rendelkezései szerint jár el, és erről az érintetteket tájékoztatja.

55. § Ha a tárgyalásról lemondás feltételei nem állnak fenn, a bíróság az ügyet tárgyalásra tűzi ki, illetve a már megkezdett tárgyalást folytatja.

56. § Ha e törvény hatálybalépésének időpontjában az ügyben a korábbi jogszabály alapján az ügyész arra tett indítványt, hogy a bíróság tárgyalásról lemondás alapján járjon el, az eljárást a tárgyalásról lemondás e törvény hatálybalépése előtti szabályai alapján kell lefolytatni.

57. § E törvény hatálybalépésének időpontjában a jogerősen befejezett ügyekben a Be. 571. §-ának értelemszerű alkalmazásával az első fokon eljárt bíróságnak meg kell szüntetni a Be. 151. § (2) bekezdésében felsorolt tárgyi bizonyítási eszközöknek az iratok mellékletenkénti kezelését, és azokról e törvény rendelkezései szerint kell határozni.

58. § E törvény 28. §-ának utolsó mondatát az e törvény hatálybalépését követően keletkezett iratok vonatkozásában kell alkalmazni.

59. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 27. §-a és a 33. §-ában az "és a központi szabálysértési nyilvántartás" szövegrész 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 18. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 10. §-a, 12. §-a és a 37. §-ában az " , illetve számítógép" szövegrész 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5)[55]

(6)[56]

60. § (1)[57]

(2)[58]

(3)[59]

(4)[60]

(5)[61]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[28] Később lép hatályba. Hatályos 2010.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.14.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.03.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.03.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.03.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.03.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 60. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.04.

Tartalomjegyzék