92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.