2009. évi XCVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2008. évi költségvetése végrehajtását 1 538,464 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-négyszázhatvannégyezer forint bevétellel és 1 509,216 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencmillió-kettőszáztizenhatezer forint kiadással jóváhagyja. (2) Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 028,468 M Ft, azaz egymilliárd-huszonnyolcmillió-négyszázhatvannyolcezer forint.

(2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,709 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillióhétszázkilencezer forint.

(3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 15,380 M Ft, azaz tizenötmillió-háromszáznyolcvanezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 25,407 M Ft, azaz huszonötmillió-négyszázhétezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétele 1,500 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint volt.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 477,930 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázhetvenhétmillió-kilencszázharmincezer forint, a felhalmozási kiadás 31,286 M Ft, azaz harmincegymillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

(2) A működési kiadásokból 894,045 M Ft, azaz nyolcszázkilencvennégymillió-negyvenötezer forint a személyi juttatás, 276,828 M Ft, azaz kettőszázhetvenhatmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 307,057 M Ft, azaz háromszázhétmillió-ötvenhétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1)[2] Az Országgyűlés az ORTT 2008. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 29.248 MFt, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2008. évi kötelezettségvállalások 2009. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi bevétele 6 622,783 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonkettőmillió-hétszáznyolcvanháromezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi kiadása 6 625,660 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonötmillió-hatszázhatvanezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban

Előirányzat neveEredeti előirányzatMódosított előirányzat2008. évi teljesítés
Fix összegű támogatás1 028,4681 028,4681 028,468
Rendkívüli finanszírozás467,709467,709467,709
Működési és felhalmozási bevételek7,42315,38015,380
2007. évi pénzmaradvány felhasználása25,34225,342
Előző évek tartalékának felhasználása0,0650,065
Lakáskölcsön visszatérülése1,5001,500
Összesen1 503,6001 538,4641 538,464

2. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban

Előirányzat neveEredeti előirányzatMódosított előirányzat2008. évi teljesítés
Személyi juttatások892,423894,448894,045
Munkaadókat terhelő járulékok274,318276,958276,828
Dologi kiadások314,259334,028307,057
Felhalmozási kiadások22,60033,03031,286
Összesen1 503,6001 538,4641 509,216

3. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban

Előirányzat neveEredeti előirányzatMódosított előirányzat2008. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj4 991,3805 219,3355 219,335
Frekvencia pályázati díj1,0000,8730,873
Támogatási pályázati díj86,21762,21362,213
ÁFA1 015,7191 054,3811 054,381
ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól42,13642,136
Késedelmi kamat3,5007,5087,508
Kötbér450,00096,85496,854
Bírság20,00054,90654,906
Óvadék81,72581,725
Bankköltség térítése2,0462,046
MA támogatás (átfutó)0,0350,035
Függő bevétel0,7710,771
Összesen6 567,8166 622,7836 622,783

4. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban

Előirányzat neveEredeti előirányzatMódosított előirányzat2008. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj4 991,3805 219,3355 173,000
Frekvencia pályázati díj1,0000,8731,107
Támogatási pályázati díj86,21762,21363,699
ÁFA1 015,7191 054,3811 060,893
Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak42,13631,915
Késedelmi kamat3,5007,5086,567
Kötbér450,00096,85495,257
Bírság20,00054,90658,202
Óvadék81,725132,887
Bankköltség kifizetése2,0462,046
MA támogatás átfutó0,0350,035
Függő kiadás0,7710,052
Összesen6 567,8166 622,7836 625,660

5. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok M Ft-ban

2008. év2008. év (módosított)2008. év teljesítés
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
1.üzembentartási díj25 711,70825 711,70825 852,636
1.1.átvállalt üzembentartási díj24 936,70024 936,70024 936,700
1.2.átvállalással nem érintett üzembentartási díj775,008775,008915,936
2.műsorszolgáltatási díj4 991,3804 991,3805 038,776
2.1.MTM-SBS Televízió Zrt.1 845,6521 845,6521 852,552
2.2.Magyar RTL Televízió Zrt.1 676,5371 676,5371 682,805
2.3.Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.183,333183,333200,000
2.4.Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.200,000200,000200,000
2.5.nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok1 085,8581 085,8581 103,419
3.pályázati díjak87,21787,21739,568
4.kötbér, kártérítés, bírság473,500473,500134,537
5.önkéntes befizetések000
6.egyéb bevételek76,89476,894163,616
7.az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése--40,110
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK31 340,69931 340,69931 269,243
Pénzmaradvány változás0640,306297,966
ÖSSZES BEVÉTEL31 340,69931 981,00531 567,209
Költségvetési bevételek31 340,69931 340,69931 567,209
Költségvetési kiadások31 340,69931 981,00531 567,209
EGYENLEG0-640,306-297,966

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok M Ft-ban

előirányzat2008. év2008. év (módosított)2008. év teljesítése
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
1.továbbutalandó üzembentartási díj24 169,00524 169,00524 323,713
1.1.Magyar Televízió Zrt.10 284,68310 284,68310 350,618
1.2.Magyar Rádió Zrt.7 199,2787 199,2787 245,433
1.3.Duna Televízió Zrt.6 170,8106 170,8106 210,371
1.4.ORTT257,117257,117258,526
1.5.közalapítványok összesen257,117257,117258,765
2.céltámogatások2 369,6162 369,6162 235,168
2.1.közszolgálati műsorszámok támogatása262,781262,78126,588
2.2.közszolgálati műsorok támogatása746,677746,6771 088,888
2.3.digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei811,454811,454593,297
2.4.nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása274,352274,352252,131
2.5.közműsor-szolgáltatók támogatása274,352274,352274,264
3.továbbutalandó műsorszolgáltatási díj2 028,9852 028,9852 052,552
3.1.Magyar Televízió Zrt.1 291,9561 291,9561 296,786
3.2.Duna Televízió Zrt.553,696553,696555,766
3.3.Magyar Rádió Zrt.183,333183,333200,000
4.kiegészítő támogatások977,0451 444,7541 444,663
4.1.ORTT771,3511 239,0601 237,651
4.2.közalapítványok összesen205,694205,694207,012
5.Igazgatóság851,892971,500792,417
5.1.személyi juttatások406,600447,698389,179
5.2.munkaadót terhelő járulékok125,806140,546122,996
5.3.dologi kiadások290,408323,499262,274
5.4.felhalmozási kiadások29,07859,75717,968
6.szerzői jogdíjak210,731210,731210,731
7. 8.pályázatok bírálatának költségei
az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
86,217
33,235
86,457
33,235
49,941
42,136
2008. év2008. év (módosított)2008. év teljesítése
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
9.rendkívüli finanszírozás az ORTT részére467,7090-
10.műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások146,264147,6742,046
11.egyedi támogatások-509,048395,884
12.szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások-10,00012,018
13.az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése--5,940
ÖSSZES KIADÁS31 340,69931 981,00531 567,209

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. október 5-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2009. évi CIX. törvény 52. § (27) bekezdése. Hatályos 2009.11.11.

Tartalomjegyzék