Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1996. évi I. törvény

a rádiózásról és televíziózásról[1]

Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-ával összhangban a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §[2]

1/A. §[3] (1) A törvény hatálya kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató a Magyar Köztársaság területén rendelkezik székhellyel (lakóhellyel), és a tevékenységéhez kapcsolódó szerkesztői döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozza meg.

(2)[4] A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha

a) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EU tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam), és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik;

b) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a szerkesztői döntéseket az EGT-megállapodás valamelyik részes államá- ban hozzák meg, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része mindkét országban tevékenykedik;

c) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás valamelyik részes államának területén, és egyik országban sem tevékenykedik a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része, de a tevékenységével a magyar gazdasághoz ténylegesen és szilárdan kötődő műsorszolgáltató műsorszolgáltatási tevékenységét a Magyar Köztársaság területén kezdte meg.

(3)[5] A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás részes államain kívüli harmadik ország területén, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik.

(4)[6] Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek hiányában is kiterjed a törvény hatálya a műsorszolgáltatásra, ha annak szolgáltatójára nézve az EGT-megállapodás más részes államának joghatósága nem áll fenn, és a szolgáltató

a) magyar hatóság által kijelölt frekvenciát vesz igénybe;

b) nem vesz igénybe magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, de a Magyar Köztársaság Kormányának rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást használ;

c) nem vesz igénybe a magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, és nem használ a Magyar Köztársaság Kormányának rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást sem, de a műsora továbbításához, a műholdra történő fellövéshez szükséges berendezést a Magyar Köztársaság területén telepítették.

(5)[7] Ha az EGT-megállapodás valamely részes államának joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén fogható műsora az 52/A. §-ban foglalt feltételeket valósítja meg, a műsorszolgáltatóval szemben az ott meghatározottak szerint lehet eljárni.

(6) A törvény hatálya továbbá kiterjed a magyarországi műsorszétosztásra, valamint arra a műsorterjesztésre, amelynek végzésére használt berendezést a Magyar Köztársaság területén telepítették.

1/B. §[8] A törvény hatálya kiterjed továbbá az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény, valamint az azt módosító Jegyzőkönyv szerint megállapított, a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

1.[9]

2.[10]

3.[11]

4.[12]

5.[13]

6.[14]

7.[15]

8.[16]

9.[17]

10.[18]

11.[19]

12.[20]

13.[21]

14.[22]

15.[23]

16.[24]

17.[25]

18.[26]

19.[27]

20.[28]

21.[29]

22.[30]

23.[31]

24.[32]

25.[33]

26.[34]

27.[35]

28.[36]

29.[37]

30.[38]

31.[39]

32.[40]

33.[41]

34.[42]

35.[43]

36.[44]

37.[45]

38.[46]

40.[47]

41.[48]

43.[49]

44.[50]

45.[51]

46.[52]

47.[53]

48.[54]

49.[55]

50.[56]

51.[57]

52.[58]

II. Fejezet

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS ELVEI ÉS SZABÁLYAI

A) RÉSZ

Általános alapelvek és szabályok

1. Cím

Alapelvek

3. §[59]

4. §[60]

4/A. §[61]

5. §[62]

1/A. Cím[63]

A kiskorúak védelme[64]

5/A. §[65]

5/B. §[66]

5/C. §[67]

5/D. §[68]

5/E. §[69]

5/F. §[70]

2. Cím

Egyes műsorszerkezeti követelmények

6. §[71]

7. §[72]

8. § (1)[73]

(2)[74]

(3)[75] A Magyar Köztársaság tulajdonában álló frekvenciát használó országos audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 18 óra és 21 óra között legalább húsz perc, országos rádiós médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 6 óra 30 perc és 9 óra 30 perc között legalább tizenöt perc önálló hírműsort köteles egybefüggően szolgáltatni. A más médiaszolgáltatótól átvett híranyag a hírműsor húsz százalékát nem haladhatja meg.

(4)[76]

8/A. §[77]

3. Cím

Nyilvános rendezvény közvetítése

9. §[78]

9/A. §[79]

9/B. §[80]

9/C. §[81]

4. Cím

Reklámkorlátok és -tilalmak

10. §[82]

11. §[83]

12. §[84]

13. §[85]

14. §[86]

15. §[87]

16. §[88]

17. §[89]

5. Cím

Támogatott műsorszámok

18. §[90]

19. §[91]

6. Cím

Kiegészítő műsorszolgáltatás és értéknövelő szolgáltatás

20. §[92]

21. §[93]

B) RÉSZ

A közszolgálati műsorszolgáltatás és a közműsorszolgáltatás alapelvei és szabályai

1. Cím

Általános szabályok

22. §[94]

2. Cím

A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsorszolgáltató műsorára vonatkozó közös szabályok

23. §[95]

24. §[96]

25. §[97]

3. Cím

A közszolgálati műsorszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

26. §[98]

27. §[99]

28. §[100]

4. Cím

Közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat és műsorszolgáltatási szabályzat

29. §[101]

30. §[102]

III. Fejezet

A MÉDIATANÁCS[103]

1. Cím[104]

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jogállása és szervezete

31. §[105]

32. §[106]

2. Cím[107]

A Médiatanács választása

33. §[108]

34. §[109]

34/A. §[110]

3. Cím[111]

Összeférhetetlenség

35. §[112]

4. Cím

A Médiatanács tagjainak kötelezettségei[113]

36. §[114]

5. Cím[115]

A Médiatanács tagjai megbízatásának megszűnése

37. §[116]

38. §[117]

6. Cím

A Médiatanács tagjainak díjazása[118]

39. §[119]

7. Cím

A Médiatanács működése[120]

40. §[121]

8. Cím

A Médiatanács feladatai[122]

41. §[123]

42. §[124]

9. Cím

A Médiatanács beszámolója[125]

43. §[126]

10. Cím[127]

A határozathozatal szabályai

44. §[128]

45. §[129]

46. §[130]

11. Cím

A Panaszbizottság

47. §[131]

48. §[132]

49. §[133]

50. §[134]

51. §[135]

12. Cím[136]

A műsorszolgáltatási pályázatok előkészítése

52. §[137]

13. Cím

Együttműködés az Európai Bizottsággal[138]

52/A. §[139]

(4)

IV. FEJEZET[140]

A KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÓK

1. Cím

A Közszolgálati Közalapítvány

53. §[141]

54. §[142]

A Kuratórium

55. §[143]

56. §[144]

57. §[145]

57/A. §[146]

58. §[147]

59. §[148]

A Kuratórium működése

60. §[149]

A Kuratórium elnökének és tagjainak a díjazása

61. §[150]

Közszolgálati Kódex, Közszolgálati Testület, Jelölő Szervezetek

62. §[151]

63. §[152]

2. Cím

A zártkörűen működő nonprofit Magyar Rádió Részvénytársaság, a zártkörűen működő nonprofit Magyar Televízió Részvénytársaság, a zártkörűen működő nonprofit Duna Televízió Részvénytársaság és a zártkörűen működő nonprofit Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

64. §[153]

65. §[154]

A Kuratórium hatásköre

66. §[155]

66/A. §[156]

67. §[157]

68. §[158]

69. §[159]

70. §[160]

71. §[161]

72. §[162]

A közszolgálati részvénytársaságok közös felügyelő bizottsága

73. §[163]

A részvénytársaság könyvvizsgálója

74. §[164]

A részvénytársaság gazdálkodása

75. §[165]

76. §[166]

V. Fejezet

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE

1. Cím[167]

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap

77. §[168]

78. §[169]

2. Cím

Az üzemben tartási díj

79. §[170]

80. §[171]

81. §[172]

82. §[173]

82/A. §[174]

83. §[175]

84. §[176]

VI. Fejezet

MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG

1. Cím

Általános rendelkezések

85. §[177]

86. §[178]

87. §[179]

88. §[180]

89. §[181]

2. Cím

A műsorszolgáltatási szerződés alapvető tartalma

90. §[182]

3. Cím

Általános pályázati feltételek

91. §[183]

92. §[184]

Az általános pályázati feltételek tervezete és a nyilvános meghallgatás

93. §[185]

94. §[186]

4. Cím

A pályázati felhívás

95. §[187]

A pályázat tartalma

96. §[188]

97. §[189]

A pályázat elbírálása

98. §[190]

99. §[191]

100. §[192]

101. §[193]

A műsorszolgáltatási szerződés megkötése

102. §[194]

5. Cím

A frekvenciakijelölés

103. §[195]

104. §[196]

6. Cím

Üzemeltetési feltételek

105. §[197]

106. §[198]

7. Cím

A jogosultság időtartama

107. §[199]

8. Cím

Hozzájárulás hálózatba kapcsolódáshoz

108. §[200]

9. Cím

A műsorszolgáltató tulajdoni viszonyaiban és más adataiban bekövetkező változás

109. §[201]

10. Cím

A frekvenciacsere

110. §[202]

11. Cím

Szerződésmódosítás

111. §[203]

12. Cím

A törvény vagy a szerződés megszegése

112. §[204]

112/A. §[205]

13. Cím

A vezetékes és a műholdas műsorszolgáltatás

113. §[206]

14. Cím

Az ideiglenes műsorszolgáltatás

114. §[207]

VI/A. Fejezet[208]

MŰSORSZÉTOSZTÁS[209]

114/A. §[210]

VII. Fejezet

MŰSORELOSZTÓ RENDSZER ÁLTAL TÖRTÉNŐ MŰSORSZOLGÁLTATÁS, ILLETVE MŰSORELOSZTÁS

115. §[211]

116. §[212]

117. §[213]

118. §[214]

119. §[215]

120. §[216]

121. §[217]

VIII. Fejezet

A TULAJDONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

122. §[218]

123. §[219]

124. §[220]

125. §[221]

126. §[222]

127. §[223]

IX. Fejezet

EGYES ORSZÁGOS MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGOK PÁLYÁZTATÁSA

128. §[224]

129. §[225]

130. §[226]

131. §[227]

132. §[228]

133. §[229]

134. §[230]

X. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Cím

Bírság

135. §[231]

2. Cím

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárása[232]

136. §[233] (1)

136/A. §[234]

3. Cím

Rendkívüli helyzetek

137. §[235]

4. Cím

Országgyűlési közvetítés

138. §[236]

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Cím

Hatálybalépés

139. §[237]

2. Cím[238]

140. §[239]

3. Cím[240]

141. §[241]

142. §[242]

143. §[243]

144. §[244]

145. §[245]

4. Cím[246]

146. §[247]

147. §[248]

148. §[249]

149. §[250]

149/A. §[251]

149/B. §[252]

149/C. §[253]

149/D. §[254]

149/E. §[255]

149/F. §[256]

149/G. §[257]

149/H. §[258]

5. Cím[259]

6. Cím[260]

161. §[261]

162. §[262]

7. Cím[263]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

163. §[264]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez[265]

2. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez[266]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. december 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XX. törvény 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[3] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 1. § -a. Hatályos az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[4] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[5] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[6] A bevezető szöveget megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[7] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[8] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 1. § -a. Hatályos a határokat átlépő televíziózásról szóló, 1989. május 5-én aláírt európai egyezményt módosító Jegyzőkönyvet kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[63] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 4. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[64] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 4. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[75] Megállapította a 2010. évi CLXXXV. törvény 223. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[103] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[104] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[107] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[111] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[113] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[115] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[118] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[120] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[122] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[125] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[127] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 18. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[136] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 20. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[138] Beiktatta a 2002. évi XX törvény 14. § -a. Hatályos az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[139] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[140] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 21. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[162] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[164] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[167] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 22. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[168] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[170] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[171] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[172] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[173] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[175] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[177] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[181] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[183] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[184] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[185] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[186] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[187] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[188] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[190] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[191] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[192] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[193] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[195] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[196] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[197] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[198] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[199] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[200] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[201] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[202] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[203] Módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[204] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[205] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[206] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[207] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[208] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 19. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[209] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 19. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[210] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[211] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[212] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[213] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[214] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[215] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[216] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[217] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[218] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[219] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[220] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[221] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[222] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[223] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[224] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[225] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[226] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[227] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[228] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[229] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[230] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[231] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[232] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[233] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[234] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[235] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[236] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[237] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[238] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[239] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[240] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[241] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[242] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[243] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[244] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[245] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[246] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[247] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[248] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[249] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[250] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[251] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[252] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[253] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[254] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[255] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[256] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[257] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[258] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[259] A Címet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 233. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[260] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[261] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[262] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 233. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[263] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 24. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[264] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[265] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[266] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék