1996. évi I. törvény

a rádiózásról és televíziózásról[1]

Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-ával összhangban a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §[2]

1/A. §[3] (1) A törvény hatálya kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató a Magyar Köztársaság területén rendelkezik székhellyel (lakóhellyel), és a tevékenységéhez kapcsolódó szerkesztői döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozza meg.

(2)[4] A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha

a) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EU tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam), és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik;

b) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a szerkesztői döntéseket az EGT-megállapodás valamelyik részes államá- ban hozzák meg, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része mindkét országban tevékenykedik;

c) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás valamelyik részes államának területén, és egyik országban sem tevékenykedik a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része, de a tevékenységével a magyar gazdasághoz ténylegesen és szilárdan kötődő műsorszolgáltató műsorszolgáltatási tevékenységét a Magyar Köztársaság területén kezdte meg.

(3)[5] A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás részes államain kívüli harmadik ország területén, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik.

(4)[6] Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek hiányában is kiterjed a törvény hatálya a műsorszolgáltatásra, ha annak szolgáltatójára nézve az EGT-megállapodás más részes államának joghatósága nem áll fenn, és a szolgáltató

a) magyar hatóság által kijelölt frekvenciát vesz igénybe;

b) nem vesz igénybe magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, de a Magyar Köztársaság Kormányának rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást használ;

c) nem vesz igénybe a magyar hatóság által kijelölt frekvenciát, és nem használ a Magyar Köztársaság Kormányának rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt) műholdkapacitást sem, de a műsora továbbításához, a műholdra történő fellövéshez szükséges berendezést a Magyar Köztársaság területén telepítették.

(5)[7] Ha az EGT-megállapodás valamely részes államának joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén fogható műsora az 52/A. §-ban foglalt feltételeket valósítja meg, a műsorszolgáltatóval szemben az ott meghatározottak szerint lehet eljárni.

(6) A törvény hatálya továbbá kiterjed a magyarországi műsorszétosztásra, valamint arra a műsorterjesztésre, amelynek végzésére használt berendezést a Magyar Köztársaság területén telepítették.

1/B. §[8] A törvény hatálya kiterjed továbbá az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény, valamint az azt módosító Jegyzőkönyv szerint megállapított, a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

1.[9]

2.[10]

3.[11]

4.[12]

5.[13]

6.[14]

7.[15]

8.[16]

9.[17]

10.[18]

11.[19]

12.[20]

13.[21]

14.[22]

15.[23]

16.[24]

17.[25]

18.[26]

19.[27]

20.[28]

21.[29]

22.[30]

23.[31]

24.[32]

25.[33]

26.[34]

27.[35]

28.[36]

29.[37]

30.[38]

31.[39]

32.[40]

33.[41]

34.[42]

35.[43]

36.[44]

37.[45]

38.[46]

40.[47]

41.[48]

43.[49]

44.[50]

45.[51]

46.[52]

47.[53]

48.[54]

49.[55]

50.[56]

51.[57]

52.[58]

II. Fejezet

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS ELVEI ÉS SZABÁLYAI

A) RÉSZ

Általános alapelvek és szabályok

1. Cím

Alapelvek

3. §[59]

4. §[60]

4/A. §[61]

5. §[62]

1/A. Cím[63]

A kiskorúak védelme[64]

5/A. §[65]

5/B. §[66]

5/C. §[67]

5/D. §[68]

5/E. §[69]

5/F. §[70]

2. Cím

Egyes műsorszerkezeti követelmények

6. §[71]

7. §[72]

8. § (1)[73]

(2)[74]

(3)[75] A Magyar Köztársaság tulajdonában álló frekvenciát használó országos audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 18 óra és 21 óra között legalább húsz perc, országos rádiós médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója minden munkanapon 6 óra 30 perc és 9 óra 30 perc között legalább tizenöt perc önálló hírműsort köteles egybefüggően szolgáltatni. A más médiaszolgáltatótól átvett híranyag a hírműsor húsz százalékát nem haladhatja meg.

(4)[76]

8/A. §[77]

3. Cím

Nyilvános rendezvény közvetítése

9. §[78]

9/A. §[79]

9/B. §[80]

9/C. §[81]

4. Cím

Reklámkorlátok és -tilalmak

10. §[82]

11. §[83]

12. §[84]

13. §[85]

14. §[86]

15. §[87]

16. §[88]

17. §[89]

5. Cím

Támogatott műsorszámok

18. §[90]

19. §[91]

6. Cím

Kiegészítő műsorszolgáltatás és értéknövelő szolgáltatás

20. §[92]

21. §[93]

B) RÉSZ

A közszolgálati műsorszolgáltatás és a közműsorszolgáltatás alapelvei és szabályai

1. Cím

Általános szabályok

22. §[94]

2. Cím

A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsorszolgáltató műsorára vonatkozó közös szabályok

23. §[95]

24. §[96]

25. §[97]

3. Cím

A közszolgálati műsorszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

26. §[98]

27. §[99]

28. §[100]

4. Cím

Közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat és műsorszolgáltatási szabályzat

29. §[101]

30. §[102]

III. Fejezet

A MÉDIATANÁCS[103]

1. Cím[104]

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jogállása és szervezete

31. §[105]

32. §[106]

2. Cím[107]

A Médiatanács választása

33. §[108]

34. §[109]

34/A. §[110]

3. Cím[111]

Összeférhetetlenség

35. §[112]

4. Cím

A Médiatanács tagjainak kötelezettségei[113]

36. §[114]

5. Cím[115]

A Médiatanács tagjai megbízatásának megszűnése

37. §[116]

38. §[117]

6. Cím

A Médiatanács tagjainak díjazása[118]

39. §[119]

7. Cím

A Médiatanács működése[120]

40. §[121]

8. Cím

A Médiatanács feladatai[122]

41. §[123]

42. §[124]

9. Cím

A Médiatanács beszámolója[125]

43. §[126]

10. Cím[127]

A határozathozatal szabályai

44. §[128]

45. §[129]

46. §[130]

11. Cím

A Panaszbizottság

47. §[131]

48. §[132]

49. §[133]

50. §[134]

51. §[135]

12. Cím[136]

A műsorszolgáltatási pályázatok előkészítése

52. §[137]

13. Cím

Együttműködés az Európai Bizottsággal[138]

52/A. §[139]

(4)

IV. FEJEZET[140]

A KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÓK

1. Cím

A Közszolgálati Közalapítvány

53. §[141]

54. §[142]

A Kuratórium

55. §[143]

56. §[144]

57. §[145]

57/A. §[146]

58. §[147]

59. §[148]

A Kuratórium működése

60. §[149]

A Kuratórium elnökének és tagjainak a díjazása

61. §[150]

Közszolgálati Kódex, Közszolgálati Testület, Jelölő Szervezetek

62. §[151]

63. §[152]

2. Cím

A zártkörűen működő nonprofit Magyar Rádió Részvénytársaság, a zártkörűen működő nonprofit Magyar Televízió Részvénytársaság, a zártkörűen működő nonprofit Duna Televízió Részvénytársaság és a zártkörűen működő nonprofit Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

64. §[153]

65. §[154]

A Kuratórium hatásköre

66. §[155]

66/A. §[156]

67. §[157]

68. §[158]

69. §[159]

70. §[160]

71. §[161]

72. §[162]

A közszolgálati részvénytársaságok közös felügyelő bizottsága

73. §[163]

A részvénytársaság könyvvizsgálója

74. §[164]

A részvénytársaság gazdálkodása

75. §[165]

76. §[166]

V. Fejezet

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE

1. Cím[167]

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap

77. §[168]

78. §[169]

2. Cím

Az üzemben tartási díj

79. §[170]

80. §[171]

81. §[172]

82. §[173]

82/A. §[174]

83. §[175]

84. §[176]

VI. Fejezet

MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG

1. Cím

Általános rendelkezések

85. §[177]

86. §[178]

87. §[179]

88. §[180]

89. §[181]

2. Cím

A műsorszolgáltatási szerződés alapvető tartalma

90. §[182]

3. Cím

Általános pályázati feltételek

91. §[183]

92. §[184]

Az általános pályázati feltételek tervezete és a nyilvános meghallgatás

93. §[185]

94. §[186]

4. Cím

A pályázati felhívás

95. §[187]

A pályázat tartalma

96. §[188]

97. §[189]

A pályázat elbírálása

98. §[190]

99. §[191]

100. §[192]

101. §[193]

A műsorszolgáltatási szerződés megkötése

102. §[194]

5. Cím

A frekvenciakijelölés

103. §[195]

104. §[196]

6. Cím

Üzemeltetési feltételek

105. §[197]

106. §[198]

7. Cím

A jogosultság időtartama

107. §[199]

8. Cím

Hozzájárulás hálózatba kapcsolódáshoz

108. §[200]

9. Cím

A műsorszolgáltató tulajdoni viszonyaiban és más adataiban bekövetkező változás

109. §[201]

10. Cím

A frekvenciacsere

110. §[202]

11. Cím

Szerződésmódosítás

111. §[203]

12. Cím

A törvény vagy a szerződés megszegése

112. §[204]

112/A. §[205]

13. Cím

A vezetékes és a műholdas műsorszolgáltatás

113. §[206]

14. Cím

Az ideiglenes műsorszolgáltatás

114. §[207]

VI/A. Fejezet[208]

MŰSORSZÉTOSZTÁS[209]

114/A. §[210]

VII. Fejezet

MŰSORELOSZTÓ RENDSZER ÁLTAL TÖRTÉNŐ MŰSORSZOLGÁLTATÁS, ILLETVE MŰSORELOSZTÁS

115. §[211]

116. §[212]

117. §[213]

118. §[214]

119. §[215]

120. §[216]

121. §[217]

VIII. Fejezet

A TULAJDONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

122. §[218]

123. §[219]

124. §[220]

125. §[221]

126. §[222]

127. §[223]

IX. Fejezet

EGYES ORSZÁGOS MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGOK PÁLYÁZTATÁSA

128. §[224]

129. §[225]

130. §[226]

131. §[227]

132. §[228]

133. §[229]

134. §[230]

X. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Cím

Bírság

135. §[231]

2. Cím

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárása[232]

136. §[233] (1)

136/A. §[234]

3. Cím

Rendkívüli helyzetek

137. §[235]

4. Cím

Országgyűlési közvetítés

138. §[236]

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Cím

Hatálybalépés

139. §[237]

2. Cím[238]

140. §[239]

3. Cím[240]

141. §[241]

142. §[242]

143. §[243]

144. §[244]

145. §[245]

4. Cím[246]

146. §[247]

147. §[248]

148. §[249]

149. §[250]

149/A. §[251]

149/B. §[252]

149/C. §[253]

149/D. §[254]

149/E. §[255]

149/F. §[256]

149/G. §[257]

149/H. §[258]

5. Cím[259]

6. Cím[260]

161. §[261]

162. §[262]

7. Cím[263]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

163. §[264]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez[265]

2. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez[266]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. december 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XX. törvény 23. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[3] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 1. § -a. Hatályos az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[4] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[5] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[6] A bevezető szöveget megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[7] Megállapította a 2007. évi LXVII. törvény 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.10.

[8] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 1. § -a. Hatályos a határokat átlépő televíziózásról szóló, 1989. május 5-én aláírt európai egyezményt módosító Jegyzőkönyvet kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[63] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 4. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[64] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 4. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[75] Megállapította a 2010. évi CLXXXV. törvény 223. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[103] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[104] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[107] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[111] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[113] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[115] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[118] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[120] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[122] A cím szövegét megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.09.06.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[125] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[127] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 18. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[136] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 20. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[138] Beiktatta a 2002. évi XX törvény 14. § -a. Hatályos az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján.

[139] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[140] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 21. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[162] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[164] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[167] Megállapította a 2010. évi LXXXII. törvény 22. § - a. Hatályos 2010.09.06.

[168] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[170] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[171] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[172] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[173] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[175] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[177] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[181] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[183] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[184] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[185] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[186] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[187] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[188] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[190] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[191] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[192] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[193] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[195] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[196] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[197] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[198] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[199] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[200] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[201] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[202] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[203] Módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[204] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[205] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[206] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[207] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[208] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 19. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[209] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 19. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[210] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[211] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[212] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[213] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[214] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[215] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[216] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[217] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXIV. törvény 47. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.11.

[218] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[219] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[220] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[221] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[222] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[223] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[224] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[225] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[226] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[227] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[228] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[229] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[230] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[231] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[232] A cím szövegét módosította a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2010.09.06.

[233] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[234] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[235] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[236] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[237] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[238] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[239] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[240] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[241] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[242] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[243] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[244] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[245] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[246] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[247] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[248] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[249] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[250] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[251] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[252] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[253] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[254] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[255] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[256] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[257] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[258] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[259] A Címet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 233. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[260] A cím megjelölését hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[261] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXII. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.11.

[262] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 233. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[263] Beiktatta a 2002. évi XX. törvény 24. § -a. Hatályos 2002.10.15.

[264] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[265] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[266] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére