Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §[1]

1/A. §[2]

2. §[3]

2/A. §[4] A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 186. §-a alapján a veszélyhelyzet bekövetkeztét követő, az azonnali veszélyelhárítás érdekében szükséges kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az államháztartás szervezeteire vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azokat a kötelezettségvállalást követően felül kell vizsgálni, és annak eredménye függvényében kerülhet sor azok utólagos ellenjegyzésére.

2/B. §[5] (1)[6] A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározottak szerint a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömlés károsultjának tulajdonába kerülő vásárolt vagy új építésű épületen - a károsult tulajdonjogának bejegyzését követő - 10 évig a Magyar Államot e rendelet alapján elidegenítési tilalom illeti meg.

(2) Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti, valamint a határidő lejártát követően annak törlése iránti kérelmet (megkeresést) a belügyminiszter nyújtja be az ingatlanügyi hatósághoz.

(3)[7] A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározott lakásépítési-támogatási és lakásvásárlási-támogatási, valamint a készpénzben való kártalanítás mértékéről szóló szerződés megkötése során a Magyar Állam nevében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jár el.

3. § Ez a rendelet 2010. október 6-án 15.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2011.07.19.

[2] Hatályon kívül helyezte a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2011.07.19.

[3] Hatályon kívül helyezte a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2011.07.19.

[4] Beiktatta a 304/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[5] Beiktatta a 304/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[6] Módosította a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.06.

[7] Megállapította a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.06.