Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Igazságügyi Hivatal központi hivatal. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyért felelős miniszter irányítja."

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket áldozatsegítési ügycsoportban az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja."

3. § Az R. 1. § (2) bekezdésében a "közhatalmi" szövegrész helyébe a "központi" szöveg, 22. § (2) bekezdés b) pontjában

"az igazságügyi és rendészeti miniszternek" szövegrész helyébe "az igazságügyért felelős miniszternek" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

5. § Hatályát veszti

a) az R. 21. §-t megelőző, "Beosztási pótlék megállapítására jogosító szervezeti egységek meghatározása" alcíme és 21. §-a,

b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés d) pontja.

6. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök