271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kincstár kijelölése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során

a) a központi szerv jár el a központi költségvetési szerv, a társadalombiztosítási költségvetési szerv, az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a köztestületi költségvetési szerv és az Országgyűlés, a Kormány vagy a fejezetet irányító szerv felügyelete alá tartozó olyan jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény előírja,

b) a területi szerv jár el az (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott olyan költségvetési szerv, vagy költségvetési szervnek nem minősülő jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény előírja."

2. § Az R. 1. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

3. § Az R. 1. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg; az R. 3. § (1) bekezdésében a "vezetői megbízatása" szövegrész helyébe a "kinevezése" szöveg; az R. 3. § (2) bekezdésében a "vezetői megbízatása" szövegrész helyébe a "kinevezése" szöveg; az R. 3. § (3) bekezdésében a "- ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -" szövegrész helyébe a "- ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik -" szöveg; az R. 6. §-ában a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti

a) az R. 1. § (3) bekezdésében a "közhatalmi" szövegrész;

b) az R. 1. § (5) bekezdésében a "javaslatára a miniszter" szövegrész;

c) az R. 3. § (2) bekezdésében a "- kinevezés és felmentés kivételével -" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdése.

5. § (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda feladatait 2011. január 1-jétől a Magyar Államkincstár látja el.

(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdésben meghatározott jogállásváltozás szempontjából a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának a Magyar Államkincstárt kell tekinteni.

(3) A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakító okiratát az alapító szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében az átalakító okirat közzétételére meghatározott határidőtől eltérően az átalakítás kérelmezett napja előtt legalább 20 nappal, de legkésőbb 2010. december 10-éig teszi közzé.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2011. február 28-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Magyar Államkincstár központi és területi szerveinek, székhelyeinek és illetékességeinek jegyzéke

I.A Magyar Államkincstár központi
szervének megnevezése
székhelyeilletékességi területe
1.Magyar Államkincstár KözpontBudapest-
II.A Magyar Államkincstár területi
szerveinek megnevezése
székhelyeilletékességi területe
1.Baranya Megyei IgazgatóságPécsBaranya megye
2.Bács-Kiskun Megyei IgazgatóságKecskemétBács-Kiskun megye
3.Békés Megyei IgazgatóságBékéscsabaBékés megye
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye
5.Budapesti és Pest Megyei IgazgatóságBudapestBudapest, Pest megye
6.Csongrád Megyei IgazgatóságSzegedCsongrád megye
7.Fejér Megyei IgazgatóságSzékesfehérvárFejér megye
8.Győr-Moson-Sopron Megyei IgazgatóságGyőrGyőr-Moson-Sopron megye
9.Hajdú-Bihar Megyei IgazgatóságDebrecenHajdú-Bihar megye
10.Heves Megyei IgazgatóságEgerHeves megye
11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok megye
12.Komárom-Esztergom Megyei IgazgatóságTatabányaKomárom-Esztergom megye
13.Nógrád Megyei IgazgatóságSalgótarjánNógrád megye
14.Somogy Megyei IgazgatóságKaposvárSomogy megye
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg megye
16.Tolna Megyei IgazgatóságSzekszárdTolna megye
17.Vas Megyei IgazgatóságSzombathelyVas megye
18.Veszprém Megyei IgazgatóságVeszprémVeszprém megye
19.Zala Megyei IgazgatóságZalaegerszegZala megye

"

Tartalomjegyzék