325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. § (1)[10]

(2)[11]

(3)[12]

(4)[13]

Átmeneti rendelkezés

11. §[14]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.09.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.09.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.09.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.09.02.

Tartalomjegyzék