53/2010. (V. 4.) FVM rendelet

az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 7-25. melléklete e rendelet 1-19. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2010. május 5-én lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

7. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

2. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

8. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

3. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

9. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

4. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

10. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

5. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

11. melléklet a (46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

6. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

12. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

7. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

13. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

8. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

14. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

9. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

15. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

10. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

16. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

11. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

17. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

12. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

18. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

13. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

19. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

14. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

20. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

………………………………………………
készítő neve, címe, elérhetősége
<vázrajz szám>
ügykövetői szám / vonal azonosítója:
Munkaszám:megye neve
megye
TERÜLETKIMUTATÁS
<település neve>
település
<fekvés neve>
a <darabszám> sorszámú földrészleteken <vezeték megnevezés> vezeték elhelyezését biztosító szolgalmi jog bejegyzéséhez
A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes. <dátum>ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot és a területkimutatást újra záradékoltatni kell.

Budapest, 2010..................hó...........nap
<földmérő>
ELLENŐRIZTE:
<minőségtanúsító>
P.H. Záradékoló
(körz.fh.)
E............/2010
Ing.rend.sz.:

15. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

21. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Területkimutatás vezetékjog bejegyzéséhez

Külterület esetén

SorszámTulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányadHrsz.alrészlet betűjelművelési ágaminőségi osztályham2aranykoronafillérVEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZMegjegyzés
Előzetes munkarészek
terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)
dbHossz (m)m2Összes (m2)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1ingatlan-nyilvántartás szerint046/28szántó651401139463oszlop1-0,1671
3856452389vezeték és biztonsági övezete-2,090-
4516910108034OTR állomás és OK bizt. övezete1-71-
5488467620
2Ingatlan-nyilvántartás szerint046/29kivett, út4912oszlop---42
vezeték és biztonsági övezete-4,8013-
OTR állomás és OK bizt. övezete--29-
3Ingatlan-nyilvántartás szerint049kivett, országos közút7176oszlop---35
vezeték és biztonsági övezete-5,0235-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
Mindösszesen:663489139463111,90148148

Belterület esetén

SorszámTulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányadhrsz.alrészlet betűiéiművelési ágaminőségi osztályham2aranykoronafillérVEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZMegjegyzés
Előzetes munkarészek
terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)
dbhossz (m)m2Összes (m2)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1Ingatlan-nyilvántartás szerint1491kivett, közút18138oszlop---120
vezeték és biztonsági övezete-116,55120-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
2Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/7kivett, közpark9999oszlop1-5,07461489/7-1: 44 nm 1489/7-11: 2 nm
vezeték és biztonsági övezete-4,7446-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
3Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/8kivett, beépítetlen terület4139oszlop---567
vezeték és biztonsági övezete-180,60567-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
4Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/6kivett, Ipartelep19889oszlop1-0,65754
vezeték és biztonsági övezete-139,06754-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
Mindösszesen:521652440,9513671367

16. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

22. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

17. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

23. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

18. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

24. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

19. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

25. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Tartalomjegyzék