186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel - a kormányszóvivői teendők ellátásának feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve - az egységes kormányzati kommunikációért, melynek körében

a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét;

b) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat;

c) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját;

d) felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását."

2. § Az R. 10. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelőssége körében)

"n) ellátja a belföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat,

o) gondoskodik a kormányzati kommunikációs tevékenysége keretében elemzések elkészítéséről."

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19.00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére