Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében működteti a társadalmi párbeszéd makroszintű fórumát és gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal összefüggő, törvényben meghatározott feladatok ellátásáról."

2. § (1) Az R. 81. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége körében)

"b) összehangolja - a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyeztetve - a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét, "

(2) Az R. 81. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"m) működteti az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsát. "

3. § Hatályát veszti az R. 81. § (3) bekezdés a) pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök