26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. § (1)[6] Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. március 6-án 18.00 órakor lép hatályba.

(2)[7] Az R. 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontja, a 3. § (1) bekezdés c)-e) pontja, a 3. § (2) bekezdés b)-d) pontja, a 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 4. § (3) bekezdése, a 4-6. alcíme, a 10. § (2) bekezdés c)-e) pontja és a 10. § (4) bekezdése az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követő napon lép hatályba.

(3)[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[2] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[4] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[5] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 640. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[7] Megállapította a 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.04.13.

[8] Hatályon kívül helyezte a 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2012.04.13.

[9] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[10] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére