Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 139. alcím és a 140. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím és a 176. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 146. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 148. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 149. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 152. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 154. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 155. alcím az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 156. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 157. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 158. alcím, a 173. alcím, a 238. alcím, a 253. alcím, a 307. alcím és a 341. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 159. alcím és 201. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 160. alcím és a 200. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 161. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 162. alcím és a 342. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 165. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 167. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 168. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 170. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 172. alcím tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 175. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 178. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 183. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 184. alcím, a 186. alcím, a 187. alcím, a 188. alcím és a 189. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 185. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 190. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 192. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 194. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 195. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 197. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 198. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 202. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 203. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 205. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 208. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 209. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 213. alcím tekintetében az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 214. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 215. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 217. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 218. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 219. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 220. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 221. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 224. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 225. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 227. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 228. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 230. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 231. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 232. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 233. alcím és a 386. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 235. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 236. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 237. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 239. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 244. alcím tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 245. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 247. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 249. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 251. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 254. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2-4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 255. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 256. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 257. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 258. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 259. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 260. alcím tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 261. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 3., 6., 7., 10., 11., 15., 16. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 263. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 264. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 266. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 267. alcím és a 268. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 271. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 272. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 275. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 277. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 278. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 279. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 281. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 282. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 284. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 285. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 286. alcím, a 472. alcím és a 478. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 287. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 288. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 289. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 290. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 292. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 294. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 295. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 296. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 297. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 300. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 301. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 302. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 303. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 304. alcím, 322. alcím és a 366. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 306. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 308. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 309. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 313. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 317. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 318. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 320. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 321. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)-g) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 323. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 325. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 326. alcím tekintetében az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 329. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 330. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 331. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 332. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 333. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 334. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 335. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 336. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 338. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 339. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 340. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 343. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 344. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 345. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 346. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 347. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 351. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 353. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 354. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 355. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 356. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 357. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h), n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 358. alcím tekintetében a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 359. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 361. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 362. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 365. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 367. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 368. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 369. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 371. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 372. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 373. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 374. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 375. alcím és az 518. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 376. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 377. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 378. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 379. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 383. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 384. alcím tekintetében a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 385. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 388. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 389. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 390. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 391. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 392. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 393. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 394. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a)-d), i), m), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 395. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 398. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)-c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 399. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 400. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 401. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 402. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 403. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 404. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 406. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 408. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 409. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 411. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 412. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 415. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 416. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 417. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 418. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 419. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 422. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 423. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 425. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont a)-c) alpontjában és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 426. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 427. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 429. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont b)-d) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 430. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 431. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b), c) és g) pontjában, (3) bekezdés a)-b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 432. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 433. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 434. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 436. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 437. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 438. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 439. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 440. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 441. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 444. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 445. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 446. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a), d) és e) alpontjában és 16. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 447. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 448. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 449. alcím és az 502. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 450. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 452. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában és 12. pont 12.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 453. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 454. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 457. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 459. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés p) és s) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 460. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 461. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában és 16. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 462. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 465. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-j) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 467. alcím tekintetében a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 469. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 35. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 470. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 475. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 476. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 479. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 480. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 481. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 482. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 483. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 484. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 486. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 487. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 488. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 491. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 492. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 495. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 496. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 497. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 498. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 499. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 500. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 501. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 503. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 504. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 505. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 506. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 507. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 509. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés v) pontjában és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 510. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. és 17. pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint kapott felhatalmazás alapján,

az 515. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 519. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 522. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1973. (II. 7.) MT rendelet módosítása

1. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1973. (II. 7.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik."

2. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1973. (II. 7.) MT rendelet módosítása

2. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1973. (II. 7.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

3. A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1973. (V. 24.) MT rendelet módosítása

3. § A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1973. (V. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik."

4. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet módosítása

4. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg lép.

5. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet módosítása

5. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatási miniszter" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

6. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1975. (V. 14.) MT rendelet módosítása

6. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1975. (V. 14.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

7. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

7. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

8. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi december hó 13. napján Berlinben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1975. (IX. 17.) MT rendelet módosítása

8. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi december hó 13. napján Berlinben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1975. (IX. 17.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

9. A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet módosítása

9. § A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

10. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet módosítása

10. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

11. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1976. (V. 20.) MT rendelet módosítása

11. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1976. (V. 20.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik."

12. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1976. (VI. 1.) MT rendelet módosítása

12. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1976. (VI. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

13. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1976. (VI. 24.) MT rendelet módosítása

13. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1976. (VI. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

14. A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet módosítása

14. § A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

15. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet módosítása

15. § A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik."

16. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet módosítása

16. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

17. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Sierra Leone Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túlra irányuló légijáratok tárgyában Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1976. (VIII. 29.) MT rendelet módosítása

17. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Sierra Leone Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túlra irányuló légijáratok tárgyában Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1976. (VIII. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

18. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1977. (I. 26.) MT rendelet módosítása

18. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1977. (I. 26.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

19. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 9/1977. (III. 21.) MT rendelet módosítása

19. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 9/1977. (III. 21.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

20. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között Tripoliban, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1977. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

20. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között Tripoliban, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1977. (IV. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

21. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az 1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1977. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

21. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az 1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1977. (IV. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

22. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New-Delhiben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1977. (V. 25.) MT rendelet módosítása

22. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New-Delhiben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1977. (V. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

23. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1977. (V. 27.) MT rendelet módosítása

23. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1977. (V. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

24. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet módosítása

24. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

25. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között Madridban, az 1974. évi április hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1977. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

25. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között Madridban, az 1974. évi április hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1977. (VIII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

26. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

26. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

27. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában az 1976. évi március hó 19. napján Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1977. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

27. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában az 1976. évi március hó 19. napján Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1977. (VIII. 9.) MT rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik."

28. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

28. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

29. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet módosítása

29. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik."

30. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 37/1977. (IX. 29.) MT rendelet módosítása

30. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 37/1977. (IX. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

31. A Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított "A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről" szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1978. (I. 9.) MT rendelet módosítása

31. § A Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított "A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről" szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1978. (I. 9.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

32. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1978. (IV. 15.) MT rendelet módosítása

32. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1978. (IV. 15.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

33. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

33. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

34. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya között a légijáratok tárgyában Budapesten, az 1977. évi május hó 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1978. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

34. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya között a légijáratok tárgyában Budapesten, az 1977. évi május hó 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1978. (IV. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

35. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1978. (V. 11.) MT rendelet módosítása

35. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1978. (V. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

36. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianéban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1978. (V. 19.) MT rendelet módosítása

36. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianéban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1978. (V. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

37. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1978. (VI. 21.) MT rendelet módosítása

37. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1978. (VI. 21.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik."

38. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 40/1978. (VII. 20.) MT rendelet módosítása

38. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 40/1978. (VII. 20.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

39. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet módosítása

39. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

40. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 43/1978. (IX. 5.) MT rendelet módosítása

40. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 43/1978. (IX. 5.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

41. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1978. (X. 4.) MT rendelet módosítása

41. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1978. (X. 4.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

42. A Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 48/1978. (X. 12.) MT rendelet módosítása

42. § A Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 48/1978. (X. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

43. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között, Budapesten az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 50/1978. (X. 28.) MT rendelet módosítása

43. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között, Budapesten az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 50/1978. (X. 28.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

44. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet módosítása

44. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a vízgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik."

45. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, 1978. július 10-én aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 7/1979. (II. 13.) MT rendelet módosítása

45. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, 1978. július 10-én aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 7/1979. (II. 13.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik."

46. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1979. (III. 24.) MT rendelet módosítása

46. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1979. (III. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

47. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1974. évi március hó 29. napján aláírt, a polgári légiközlekedésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1979. (III. 31.) MT rendelet módosítása

47. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1974. évi március hó 29. napján aláírt, a polgári légiközlekedésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1979. (III. 31.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

48. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1979. (IV. 15.) MT rendelet módosítása

48. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1979. (IV. 15.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

49. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet módosítása

49. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

50. A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1979. (V. 9.) MT rendelet módosítása

50. § A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1979. (V. 9.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

51. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1979. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

51. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1979. (VI. 26.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

52. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet módosítása

52. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

53. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1979. (X. 14.) MT rendelet módosítása

53. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1979. (X. 14.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

54. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1979. (X. 24.) MT rendelet módosítása

54. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1979. (X. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

55. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 44/1979. (XI. 10.) MT rendelet módosítása

55. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 44/1979. (XI. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

56. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénben, az 1977. évi március hó 18. napján aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 46/1979. (XI. 27.) MT rendelet módosítása

56. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénben, az 1977. évi március hó 18. napján aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 46/1979. (XI. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

57. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, 1978. évi május hó 24. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1979. (XII. 14.) MT rendelet módosítása

57. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, 1978. évi május hó 24. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1979. (XII. 14.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

58. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet módosítása

58. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Tripoliban, az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1980. (IV. 4.) MT rendelet módosítása

59. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Tripoliban, az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1980. (IV. 4.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1980. (V. 23.) MT rendelet módosítása

60. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1980. (V. 23.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 18/1980. (V. 29.) MT rendelet módosítása

61. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 18/1980. (V. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1980. (VI. 20.) MT rendelet módosítása

62. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1980. (VI. 20.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik."

63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1980. (VII. 15.) MT rendelet módosítása

63. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1980. (VII. 15.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet módosítása

64. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 53/1980. (XII. 12.) MT rendelet módosítása

65. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 53/1980. (XII. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

66. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 61/1980. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

66. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 61/1980. (XII. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 3/1981. (II. 23.) MT rendelet módosítása

67. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 3/1981. (II. 23.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 4/1981. (II. 26.) MT rendelet módosítása

68. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 4/1981. (II. 26.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik."

69. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1981. (V. 6.) MT rendelet módosítása

69. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1981. (V. 6.) MT rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1981. (V. 23.) MT rendelet módosítása

70. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1981. (V. 23.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

71. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről szóló 19/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosítása

71. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről szóló 19/1981. (VI. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik."

72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet módosítása

72. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik."

73. A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet módosítása

73. § A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1981. (IX. 25.) MT rendelet módosítása

74. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1981. (IX. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

75. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 59/1981. (XI. 26.) MT rendelet módosítása

75. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 59/1981. (XI. 26.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 65/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

76. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 65/1981. (XII. 16.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 66/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

77. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 66/1981. (XII. 16.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

78. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 67/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

78. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 67/1981. (XII. 16.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

79. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 69/1981. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

79. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 69/1981. (XII. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

80. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2/1982. (I. 27.) MT rendelet módosítása

80. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2/1982. (I. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben -a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

81. A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet módosítása

81. § A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

82. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet módosítása

82. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

83. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1982. (VIII. 18.) MT rendelet módosítása

83. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1982. (VIII. 18.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter" szöveg lép.

84. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről szóló 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet módosítása

84. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről szóló 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

85. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet módosítása

85. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet 3. § (3) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

86. A hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 56/1982. (X. 22.) MT rendelet módosítása

86. § A hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 56/1982. (X. 22.) MT rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős miniszter" szöveg lép.

87. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

87. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

88. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 82/1982. (XII. 29.) MT rendelet módosítása

88. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 82/1982. (XII. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

89. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1983. (IV. 13.) MT rendelet módosítása

89. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1983. (IV. 13.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

90. A magántulajdonú közúti járművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 12/1984. (II. 14.) MT rendelet módosítása

90. § A magántulajdonú közúti járművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 12/1984. (II. 14.) MT rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

91. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1984. (III. 27.) MT rendelet módosítása

91. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1984. (III. 27.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

92. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem-és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1984. (IV. 18.) MT rendelet módosítása

92. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1984. (IV. 18.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

93. Az iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet módosítása

93. § Az iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

94. A nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1984. (IX. 12.) MT rendelet módosítása

94. § A nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1984. (IX. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

95. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 57/1984. (XII. 8.) MT rendelet módosítása

95. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 57/1984. (XII. 8.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

96. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1985. (VII. 1.) MT rendelet módosítása

96. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1985. (VII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

97. A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosítása

97. § A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

98. A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

98. § A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az "A művelődési" szövegrész helyébe az "Az oktatásért felelős" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "az illetékes miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője)" szövegrész helyébe az "a Kormány feladatkörében érintett tagja" szöveg

lép.

99. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet módosítása

99. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős miniszter" szöveg lép.

100. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1987. (VII. 28.) MT rendelet módosítása

100. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1987. (VII. 28.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

101. A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

101. § A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 4. § (2) bekezdésében az "Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója" szöveg lép.

102. A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

102. § A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 4. § (2) bekezdésében az "Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója" szöveg lép.

103. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 59/1987. (XI. 29.) MT rendelet módosítása

103. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 59/1987. (XI. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

104. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet módosítása

104. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója" szöveg lép.

105. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1977. szeptember 21-én kötött egyezmény módosításáról szóló, Stockholmban, 1987. év június hó 12. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 4/1988. (II. 12.) MT rendelet módosítása

105. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1977. szeptember 21-én kötött egyezmény módosításáról szóló, Stockholmban, 1987. év június hó 12. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 4/1988. (II. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

106. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 5/1988. (II. 12.) MT rendelet módosítása

106. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 5/1988. (II. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

107. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 8/1988. (II. 17.) MT rendelet módosítása

107. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 8/1988. (II. 17.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter és a művelődési és közoktatási" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter és a kultúráért felelős" szöveg lép.

108. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/1988. (III. 10.) MT rendelet módosítása

108. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/1988. (III. 10.) MT rendelet 3. § (3) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

109. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1988. (III. 10.) MT rendelet módosítása

109. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1988. (III. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

110. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1988. (III. 25.) MT rendelet módosítása

110. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1988. (III. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

111. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1988. (IV. 11.) MT rendelet módosítása

111. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1988. (IV. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

112. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 28/1988. (IV. 11.) MT rendelet módosítása

112. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 28/1988. (IV. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

113. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 1987. november 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1988. (V. 6.) MT rendelet módosítása

113. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 1987. november 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1988. (V. 6.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója" szöveg lép.

114. A Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 63/1988. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

114. § A Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 63/1988. (VIII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

115. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya között Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1988. (IX. 29.) MT rendelet módosítása

115. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya között Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1988. (IX. 29.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

116. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 77/1988. (XI. 11.) MT rendelet módosítása

116. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 77/1988. (XI. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

117. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 6/1989. (I. 15.) MT rendelet módosítása

117. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 6/1989. (I. 15.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

118. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 7/1989. (I. 15.) MT rendelet módosítása

118. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 7/1989. (I. 15.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

119. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. január 3. napján aláírt a Magyar Népköztársaságban székhellyel bíró vállalatok magyar munkavállalóinak vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatási célból történő kiküldetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 14/1989. (II. 17.) MT rendelet módosítása

119. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. január 3. napján aláírt a Magyar Népköztársaságban székhellyel bíró vállalatok magyar munkavállalóinak vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatási célból történő kiküldetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 14/1989. (II. 17.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

120. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1989. (III. 7.) MT rendelet módosítása

120. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1989. (III. 7.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

121. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet módosítása

121. § A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

122. § Hatályát veszti a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet 4. § (3) bekezdése és Melléklete.

122. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 26/1989. (III. 22.) MT rendelet módosítása

123. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 26/1989. (III. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."

123. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1989. (IV. 24.) MT rendelet módosítása

124. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1989. (IV. 24.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

124. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 46/1989. (V. 31.) MT rendelet módosítása

125. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 46/1989. (V. 31.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

125. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosítása

126. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1989. (VI. 5.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik."

126. A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet módosítása

127. § A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet 5. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

127. Az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1989. (VII. 1.) MT rendelet módosítása

128. § Az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1989. (VII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

128. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 76/1989. (VII. 10.) MT rendelet módosítása

129. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 76/1989. (VII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik."

129. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet módosítása

130. § A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

130. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet módosítása

131. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter" szöveg lép.

131. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről szóló 93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet módosítása

132. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről szóló 93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója" szöveg lép.

132. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/1989. (XII. 30.) MT rendelet módosítása

133. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/1989. (XII. 30.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik."

133. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Tiranában, 1990. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1991. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

134. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Tiranában, 1990. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1991. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

134. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

135. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 24. § (1) bekezdésében és 24. § (6) bekezdésében az "Az agrár-vidékfejlesztésért" szövegrész helyébe az "A földügyért" szöveg,

c) 24. § (3) és (4) bekezdésében az "az agrár-vidékfejlesztésért" szövegrész helyébe az "a földügyért" szöveg

lép.

136. § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése.

135. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

137. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a népjóléti" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős" szöveg lép.

136. Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

138. § Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a vállalkozó a termékinformációs tevékenységét meg kívánja szüntetni, ezt három hónappal korábban köteles a Kormány feladatkörében érintett tagjának bejelenteni és a termékinformációs központ adatait mágneslemezen vagy az általa rendszeresített más adathordozón a Kormány feladatkörében érintett tagjának átadni. A Kormány feladatkörében érintett tagja a vállalkozó termékinformációs tevékenységének megszűnéséről az iparügyekért felelős minisztert haladéktalanul tájékoztatja."

139. § Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében az "Ipari és Kereskedelmi Minisztérium" szövegrészek helyébe az "iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "az ágazatilag illetékes minisztérium" szövegrész helyébe az "a Kormány feladatkörében érintett tagja" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében az "ágazatilag illetékes minisztérium bízza meg az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium" szövegrész helyébe az "a Kormány feladatkörében érintett tagja bízza meg az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében az "ipari és kereskedelmi miniszter az ágazatilag illetékes miniszterekkel" szövegrész helyébe az "iparügyekért felelős miniszter a Kormány feladatkörében érintett tagjával" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg

lép.

140. § Hatályát veszti az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. §-ában a "[PTK 685. § c) pont]" szövegrész.

137. A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

141. § A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős minisztert" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a "Művelődési és Közoktatási Minisztérium" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg

lép.

138. Május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról szóló 82/1992. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

142. § Május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról szóló 82/1992. (V. 14.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A szolgálatteljesítés és kiképzés, valamint a közszolgálati, a közalkalmazotti és a munkaviszonyban állók munkavégzési kötelezettsége és díjazása szempontjából

a) a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél,

b) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban,

c) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivataloknál,

d) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél és

e) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál

a Magyar Honvédelem Napjára a munkaszüneti napokra vonatkozó rendelkezések az irányadók."

139. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

143. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában az "a Vidékfejlesztési Minisztérium pótelőirányzatként és célkeretként" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter" szöveg lép.

144. § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai irányítása alatt működő" szövegrész.

140. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

145. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) Melléklet, Kitöltési útmutató, Általános tudnivalók alcím 13. pontjában az "a magyar államtól" szövegrész helyébe az "az államtól" szöveg

lép.

141. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

146. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

a) 2/B. §-ában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)" szövegrész helyébe a "személyügyi központ" szöveg

lép.

142. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

147. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § A 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyre - ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) vagy (10) bekezdése szerint nem kérik a jövedelemvizsgálatot -a térítési díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni."

143. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

148. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A névmódosítási kérelemről az állampolgársági ügyekben eljáró szerv határoz."

149. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. § (6) bekezdése.

144. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

150. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés g) pontja szerinti magyar állampolgárt a magyar hatóság által vezetett anyakönyvbe bejegyzett adatokkal a születés helye szerinti anyakönyvvezető veszi nyilvántartásba."

151. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az anyakönyvvezető a 3. § (4c) bekezdése szerinti esetben a születés bejegyzésével egyidejűleg gondoskodik a külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba történő felvételéről."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A polgárnak a magyar állampolgárságról való lemondás időpontjában a személyi azonosítójáról és a lakcíméről szóló hatósági igazolványát le kell adnia a konzuli tisztviselőnek, a központi szervnél, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál."

152. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:)

"g) a születés helye szerint illetékes járási hivatal a 3. § (4c) bekezdése szerinti esetben."

153. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolványt)

"k) a 3. § (4c) bekezdése szerinti esetben a külföldön élő magyar állampolgárnak az anyakönyvvezető, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő"

(adja át vagy kézbesíti.)

154. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az anyakönyvbe történő bejegyzésből eredő adatváltozásokat, adatjavításokat haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson."

155. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 15. § (3) bekezdésében a "házassági és" szövegrész helyébe a "házassági, bejegyzett élettársi és" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "vér-szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a névadatok" szövegrész helyébe a "személyi azonosító visszavonása és törlése kivételével az adatok" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "névadat-változásával" szövegrész helyébe az "adatváltozásával" szöveg,

d) 18. § (6) bekezdés a) pontjában az "anyakönyvvezető" szövegrész helyébe az "anyakönyvvezető vagy a járási hivatal" szöveg,

e) 18. § (6) bekezdés b) pontjában az "állampolgárnak a konzuli tisztviselő" szövegrész helyébe az "állampolgárnak - a 3. § (4c) bekezdése szerinti külföldön élő magyar állampolgár kivételével - a konzuli tisztviselő" szöveg,

f) 19. § (4) bekezdésében az "anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 10. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "anyakönyvi eljárásról szóló törvény" szöveg,

g) 19. § (7) bekezdésében az "a gyógyintézet" szövegrész helyébe az "az egészségügyi vagy szociális intézmény" szöveg,

h) 30. § (2) bekezdésében az "az anya" szövegrész helyébe az "a szülők nyilatkozata alapján az anya vagy az apa" szöveg

lép.

145. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

156. § A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Művelődési és Közoktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "Az oktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

157. § Hatályát veszti a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése.

146. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

158. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A területi vízügyi hatóság a nyilatkozat elbírálásában és a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre irányuló eljárásában - a felszíni vizekre és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása érdekében -szakhatóságként vesz részt."

159. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap. A felügyelőség a felszíni vizekre és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása érdekében az eljárásba a területi vízügyi hatóságot szakhatóságként bevonja."

160. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 12. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A felszámolási eljárás alatt folytatott tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi követelményei"

161. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adós gazdálkodó szervezet a felszámolási eljárás alatt folytatott tevékenysége során a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi követelményeket megsérti, a hatáskörrel rendelkező hatóság a felszámolási eljárás bármely szakaszában az adós gazdálkodó szervezetet a vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági határozattal a követelmények betartására kötelezheti."

162. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 8. § (6) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "felügyelőségnek, valamint - ha a környezeti károsodások, terhek rendezésére kötelezés a felszíni vizeket, a felszín alatti vizeket érinti - a területi vízügyi hatóságnak is" szöveg, a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség, illetve a területi vízügyi hatóság" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "felügyelőséget, valamint - ha a környezeti károsodások, terhek rendezésére kötelezés a felszíni vizeket, a felszín alatti vizeket érinti - a területi vízügyi hatóság is" szöveg, a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség, illetve a területi vízügyi hatóság" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "felügyelőségnek, valamint - ha a környezeti károsodások, terhek rendezésére kötelezés a felszíni vizeket, a felszín alatti vizeket érinti - a területi vízügyi hatóságnak is" szöveg, a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség, illetve a területi vízügyi hatóság" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "felügyelőségnek, valamint - ha a környezeti károsodások, terhek rendezésére kötelezés a felszíni vizeket, a felszín alatti vizeket érinti - a területi vízügyi hatóságnak is" szöveg, a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség, illetve a területi vízügyi hatóság" szöveg,

e) 13. § d) pontjában, 1. és 2. számú mellékletében a "környezet-, természet- és műemlékvédelmi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi" szöveg,

f) 1. számú mellékletében a "környezet- és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi" szöveg

lép.

147. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

163. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg lép.

148. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

164. § A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában az "Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a "Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala" szövegrész helyébe az "Alkotmányvédelmi Hivatal" szöveg

lép.

149. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

165. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a következő 5/E. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárás

5/E. § A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában, ha a termelt és szolgáltatott víz - gáztartalmának vizsgálata alapján - B vagy C gázfokozatba tartozik, a területi vízügyi hatóság szakhatóságként bevonja a tűzvédelmi hatóságot, aki megvizsgálja a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést és annak feltételeit."

150. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

166. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

167. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet III. rész 1. cím 1.19. pontjában az "Országgyűlési Biztos Hivatala" szövegrész helyébe az "Alapvető Jogok Biztosának Hivatala" szöveg,

b) 1. számú melléklet III. rész 1. cím 1.38. pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg,

c) 1. számú melléklet III. rész 1. cím 1.47. pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg

lép.

151. Az energiamegtakarítást eredményező épületfelújítások támogatásáról szóló 105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

168. § Az energiamegtakarítást eredményező épületfelújítások támogatásáról szóló 105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az "a Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg lép.

152. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

169. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

170. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 8/C. § (5) bekezdés b) pontjában a "Miniszterelnökséget vezető államtitkár" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 8/E. § (3) bekezdés b) és g) pontjában a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetetett minisztérium" szöveg,

c) 8/F. § záró szövegrészében a "Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek" szöveg

lép.

153. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

171. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésében a "Külügyminisztériumot" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős minisztert" szöveg lép.

154. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

172. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 56. §-ában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 1. számú mellékletében az "Oktatási és Kulturális Minisztérium" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT című táblázat Intézményrendszer megjelölésű sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

d) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat Intézményrendszer megjelölésű sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

e) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím A Belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsga célja részében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti" szövegrész helyébe az "a rendészeti" szöveg,

f) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT című táblázat 1.2. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) rendészeti szervek általános jellemzése" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek általános jellemzése" szöveg, az "Az IRM irányítása alá tartozó rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészeti" szöveg, az "Az IRM alá tartozó rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészeti" szöveg,

g) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT alcím táblázat 2. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek" szöveg,

h) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT című táblázat 2.4. pontjában az "Az IRM alá tartozó rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészeti" szöveg,

i) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT című táblázat 3. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek" szöveg,

j) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat 1.2. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szerveinek" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek" szöveg, az "Az IRM irányítása alá tartozó rendészeti" szövegrészek helyébe az "A rendészeti" szöveg,

k) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat 2. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek" szöveg,

l) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat 2.4. pontjában az "Az IRM irányítása alá tartozó rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészeti" szöveg,

m) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat 3. pontjában az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek" szövegrész helyébe az "A rendészeti szervek" szöveg,

n) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELT SZINT című táblázat 3.1. pontjában az "Az IRM irányítása alá tartozó rendészeti" szövegrészek helyébe az "A rendészeti" szöveg,

o) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja részében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

p) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész KÖZÉPSZINT című táblázat 1. sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

q) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELTSZINT című táblázat 1. sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

r) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész EMELTSZINT című táblázat 1.3. sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

s) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím Tartalmi követelmények rész 3. Társadalomismeret, életmód című táblázatában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg

lép.

155. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

173. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében az "a Magyar Államra" szövegrész helyébe az "az államra" szöveg,

b) 1. számú melléklet "IV. Igénybejelentés egyösszegű kárpótlásra az élet elvesztéséért" pontjában az "a magyar államtól" szövegrész helyébe az "az államtól" szöveg

lép.

156. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

174. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A. § (3) bekezdésében az "az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékbe" szövegrész helyébe "a közvetítői névjegyzékbe" szöveg lép.

157. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

175. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet az "A havi átlagkereset meghatározása" alcíme a következő 17/A. §-sal és 17/B. §-sal egészül ki:

"17/A. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról rendelkező 1998. évi LXVII. törvény 2012. december 31-én hatályos 22. § (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján, a külföldi foglalkoztatás 1996. december 31-e és 1999. január 1-je közötti időtartama alatti keresetnek nyugdíjalapkénti figyelembevételére, valamint ezen időtartam szolgálati időként történő beszámítására csak az előírt (vállalt) járulékfizetési kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség azzal, hogy a szolgálati idő megállapításánál a Tny. 37. § (4) bekezdését és 38. § (1) bekezdés g) pontját alkalmazni kell. Az említett szolgálati idő és kereset figyelembevételével nyugellátás - az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is - legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg.

17/B. § A 2001-ben folyósított gyermekgondozási díjaknak az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvény 2007. június 30-án hatályos 42. § (9) bekezdése alapján 2002. január 23-ig kifizetett különbözetét - a nyugdíjjárulék- és tagdíjfizetési kötelezettség megállapításánál -2001. évi jövedelemnek kell tekinteni."

176. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 55/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Tny. 38. § (2) bekezdésének alkalmazásánál a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről szóló 1999. évi LXIV. törvény 5. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján elengedett járuléktartozást az 1999. július 5-e utáni időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetében figyelmen kívül kell hagyni. Ezen időponttól a már megállapított nyugellátások tekintetében a szükséges módosítást - kérelem nélkül - hivatalból kell végrehajtani.

(5) Az 55/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során az elévült, illetve a behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozások a szolgálati idő szempontjából akkor minősülnek tartozásnak, ha az elévülés, illetve a behajthatatlanság miatti törlés 2009. december 31-ét követően következik be."

177. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a következő 64/E. §-sal egészül ki:

"64/E. § A nevelt gyermek részére 2001. január 1-je előtti időponttól megállapított árvaellátás összegébe a vér szerinti szülő által fizetett tartásdíjat továbbra is be kell számítani, és ha a fizetett tartásdíj eléri az árvaellátás összegét, az árvaellátás folyósítását szüneteltetni kell. A tartásdíj megfizetni elmulasztott összegének, továbbá a Tny. 2000. december 31-én hatályban volt 57. § (3) bekezdése szerinti különbözetnek a behajtásáról a nyugdíjfolyósító szervnek továbbra is intézkednie kell. A tartozás törlésére a TnyR. 79. § (5) bekezdése alapján kerülhet sor."

178. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a következő 74. §-sal egészül ki:

"74. § A vasutas nyugdíjigazgatás megszűnésével a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a Rudolf Segélyező Egyesület, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: egyesületek) 2007. december 31-én nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, baleseti járadékban részesülő tagjai tagdíjának az ellátásból történő levonásáról - megfelelő térítés ellenében - a nyugdíjfolyósító szerv gondoskodik, feltéve, hogy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság a tagok említett szervezeteknek adott írásos nyilatkozata alapján december hóban teljesített levonást. A tagdíj ellátásból történő levonása az egyesületnek adott írásos felhatalmazás alapján azon tagok esetében is foganatosítható, akiknek az ellátásra való igényük 2008. január 1-jét megelőzően megnyílt, és annak elbírálása ebben az időpontban a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság, illetőleg a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozott volna. A tagdíjlevonások és a térítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíjfolyósító szerv megállapodásban rögzítik."

158. A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

179. § A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Díj adományozásával járó költségeket a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni."

180. § A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere és a külügyminiszter" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

159. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

181. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § Ha az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködőt vesz igénybe, az OEP a közreműködővel nem köthet közvetlenül finanszírozási szerződést. A közreműködő által a biztosítottnak nyújtott szolgáltatások díjazását az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató és a közreműködő közvetlenül számolja el egymással."

182. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 10/E. §-ában az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

b) 49/D. § (2) bekezdésében a "Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége" szövegrész helyébe a "Védelemgazdasági Hivatala" szöveg

lép.

160. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

183. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1/A. § a) pontjában a "pénzügyminiszteri" szövegrész helyébe a "miniszteri" szöveg,

b) 21/G. §-ában a "Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe a "nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 1. számú melléklet 1. pont d) pont d2) alpontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

161. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

184. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

162. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

185. § A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szöveg lép.

163. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

186. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatási miniszter, kulturális területen a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter, kulturális területen a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

164. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

187. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatási miniszter, kulturális területen a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter, kulturális területen a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

165. A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet módosítása

188. § A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § c) pontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 18. § (6) bekezdésében és 21. §-ában az "A magyar állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

c) 2. § c) pontjában, 18. § (6) bekezdésében és 21. §-ában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

166. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről szóló 194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

189. § A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről szóló 194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában a "nemzeti kulturális örökség minisztere, valamint a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben -" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter az európai integrációs ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben" szöveg lép.

167. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

190. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. § (5) bekezdésében az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg lép.

168. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

191. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdés g) pontjában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

169. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

192. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatási miniszter, a kulturális területen a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter, a kulturális területen a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

170. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

193. § A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) A személyi védelem költsége

a) a rendőrség által nyújtott személyi védelemmel összefüggésben rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének,

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szervei által nyújtott személyi védelemmel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési fejezetének,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet által nyújtott személyi védelemmel összefüggésben a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének

működési költségvetését terheli.

(2) A személyi védelem végrehajtására, illetve a személyi védelem elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére, elrendelésére jogosultak együttműködésének részletes szabályait a rendészetért felelős miniszter, a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes utasításban állapítja meg."

171. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

194. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg lép.

172. A technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

195. § A technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) know-how: a Polgári Törvénykönyv 2:47. § (2) bekezdésében szabályozott azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása;"

173. A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

196. § A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-ában a "Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg, a "Hivatal költségvetésében" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében" szöveg lép.

174. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

197. § Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Környezetvédelmi Minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter a hivatalos lapban" szöveg lép.

175. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

198. § A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésben az "igazságügyi és rendészeti miniszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszternek" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti miniszter - a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben -" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter - a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben -" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti miniszternek. Az éves beszámolót tájékoztatásul a nemzeti kulturális örökség miniszterének is meg kell küldeni." szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszternek. A beszámolót tájékoztatásul a kultúráért felelős miniszternek is meg kell küldeni." szöveg,

d) 5. § (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

176. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

199. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "magyar állam" szövegrész helyébe az "állam" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdésében az "a születési vagy a házassági anyakönyv" szövegrész helyébe az "az anyakönyvi bejegyzése" szöveg,

c) 39. §-ában az "a gyógyintézet" szövegrész helyébe az "az egészségügyi vagy szociális intézmény" szöveg, az "anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 10. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "anyakönyvi eljárásról szóló törvény" szöveg

lép.

177. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

200. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 1. számú mellékletében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési" szövegrészek helyébe a "Földművelésügyi" szöveg

lép.

178. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

201. § A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szociális ágazat irányításáért" szövegrész helyébe a "társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért" szöveg lép.

179. A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

202. § A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - a Kormány feladatkörében érintett más tagjával egyetértésben -a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a vízvédelemért felelős miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik."

180. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

203. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

181. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

204. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

205. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll."

206. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

207. § (1) Hatályát veszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az "a" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (2) és (4) bekezdése.

182. A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

208. § A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ában a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 8/A. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú mellékletében a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "HM" szöveg

lép.

183. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

209. § Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 15. § (4) bekezdésében az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

b) 47. § (2) bekezdésében az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

184. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

210. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

185. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

211. § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 012. sorában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

186. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

212. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 20/B. § (10) bekezdésében az "a magyar állam" szövegrészek helyébe az "az állam" szöveg,

b) 20/B. § (11) bekezdés a) pontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

187. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

213. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság az állammal kötött árfolyam-fedezeti megállapodás alapján a megállapodás alapjául szolgáló devizakötelezettség devizaárfolyam-veszteségének térítéseként az államtól járó összeget egyéb követelésként és az egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkentő tételként, a devizaárfolyam-nyereségének az állam részére befizetendő összegét egyéb kötelezettségként és az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként köteles elszámolni. A megállapodás alapjául szolgáló devizakötelezettség után fizetendő kamatra vonatkozó devizaárfolyam-veszteség térítés államtól járó összegét egyéb követelésként és kamatráfordítást csökkentő tételként, a devizaárfolyam-nyereség állam részére befizetendő összegét egyéb kötelezettségként és kamatráfordításként kell elszámolni."

214. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében, 7. számú melléklet I. fejezet (3) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdés g) pontjában az "a Magyar Államtól" szövegrész helyébe az"az államtól" szöveg,

c) 27/A. § (3) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "számviteli szabályozásért felelős miniszter" szöveg,

d) 7. számú melléklet I. fejezet (3) bekezdés b) pontjában az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg

lép.

188. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

215. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg, az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg lép.

189. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

216. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe a "nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

190. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

217. § A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere és az oktatási miniszter évente közös közleménnyel közzéteszi az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter évente közös közleményben az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi" szöveg lép.

191. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

218. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 5/C. § (2) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrészek helyébe az "az állam" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (7) bekezdésében, 24. § (13) bekezdésében, 24. § (14) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

c) 18. § (5) bekezdésében az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

d) 20. § (8) bekezdésében az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

e) 24. § (6) bekezdésében az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg,

f) 44. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államot" szövegrészek helyébe az "az államot" szöveg

lép.

192. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

219. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 19/A. § (1) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 19/A. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

193. A hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

220. § A hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 5. §-ában a "Honvédelmi Minisztériummal" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal" szöveg,

c) 6. §-ában a "Honvédelmi Minisztériumban" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban" szöveg

lép.

194. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

221. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 1. számú melléklet C) rész 1. pont 1.6. alpontjában a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős" szöveg,

c) 1. számú melléklet D) rész 6. pontjában, 4. számú melléklet C) rész 3. pont f) alpontjában az "által vezetett minisztérium környezetvédelmi helyettes államtitkárának" szövegrész helyébe az "által vezetett minisztériumnak" szöveg

lép.

222. § Hatályát veszti a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklet C) rész 3. pont e) alpontja.

195. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

223. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (2a) bekezdésében a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg,

b) 7. §-ában az "Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási" szöveg

lép.

196. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Debreceni Csokonai Színház videofelvevő és szerkesztő berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 199/2001. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

224. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Debreceni Csokonai Színház videofelvevő és szerkesztő berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 199/2001. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

197. Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

225. § Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 6. § (5) bekezdésében a "felügyelőséget és a vízügyi hatóságot" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóságot" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében az "a felügyelőséget, a vízügyi hatóságot és vízügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a területi vízügyi hatóságot" szöveg,

c) 1. számú mellékletében a "környezetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóságok" szöveg

lép.

198. A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

226. § A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg lép.

199. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

227. § A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az MFT javaslatot tesz a Vállalkozási Célelőirányzat és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram, valamint a Széchenyi Terv pályázati prioritásaival összhangban álló, a kis- és középvállalkozások formatervezési támogatását célzó évenkénti pályázatok kiírására és felkérésre részt vesz azok lebonyolításában."

228. § A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (6) bekezdésében az "a gazdasági miniszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "gazdasági miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere és az oktatási miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a "gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

200. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

229. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 30/A. §-ában a "Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe a "nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. számú melléklet 1. pont d) pont d2) alpontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

201. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

230. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pont d) pont d2) alpontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

202. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

231. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) és (2) bekezdésében, 14. §-ában az "amennyiben" szövegrész helyébe a "ha" szöveg,

b) 13/A. § (1) bekezdésében az "Amennyiben" szövegrész helyébe a "Ha" szöveg

lép.

232. § Hatályát veszti a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a és 16. § (4) bekezdése.

203. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

233. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Közlekedési és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg lép.

204. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló 13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

234. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló 13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

205. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

235. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontjában, 5. §-ában a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 2. § 3. pontjában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

206. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audiovizuális berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

236. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audiovizuális berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

207. A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

237. § A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

208. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

238. § Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az Országos Tisztifőorvosi Hivatal költségvetésében biztosítja" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani" szöveg,

c) 1. számú melléklet 1. pontjában az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

d) 1. számú melléklet 2. pontjában az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

e) 1. számú melléklet 3. pontjában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi" szöveg,

f) 1. számú melléklet 4. pontjában a "Gazdasági és Közlekedési" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési" szöveg,

g) 1. számú melléklet 8. pontjában a "Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Iroda" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg,

h) 3. számú melléklet 1. pontjában az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia" szöveg,

i) 3. számú melléklet 2. pontjában az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium adatgyűjtő és szolgáltató Központ" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg, a "gamma-dózisteljesítmény;" szövegrész helyébe a "gamma dózisteljesítmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet Tanreaktora Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszere; valamennyi felsőoktatási intézmény környezeti ellenőrzési eredményei;" szöveg,

j) 3. számú melléklet 3. pontjában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Radiológiai Ellenőrző Hálózat Ágazati Információs Központ" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg, a "víz;" szövegrész helyébe a "víz, aeroszol, fall-out, felszíni víz és üledéke, talajvíz;" szöveg,

k) 3. számú melléklet 4. pontjában a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatgyűjtő és szolgáltató központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

239. § Hatályát veszti az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6. és 7. pontja, 3. számú melléklet 5. és 8. pontja.

209. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

240. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:12 mezőjében az "Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási" szöveg lép.

210. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között az Országos Széchényi Könyvtár felvevőberendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 20/2003. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

241. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között az Országos Széchényi Könyvtár felvevőberendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 20/2003. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

211. Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

242. § Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

212. Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

243. § Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

213. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

244. § Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe a "Magyarországnak" szöveg,

b) 15. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe az "a kultúráért felelős miniszter" szöveg

lép.

214. A többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről szóló 45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

245. § A többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről szóló 45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 1. § (1) és (2) bekezdésében a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

c) 2. §-ában, 4. §-ában a "HM" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg

lép.

215. Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

246. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg

lép.

216. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

247. § Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 2. § a) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

c) 2. § c) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

d) 2. § c) pontjában, 5. §-ában az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

e) 4. §-ában az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg

lép.

217. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

248. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"a) a Kormány, a kormánybizottság, az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével a központi államigazgatási szervekre,"

249. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A honvédelmi szempontból stratégiai érdekű gazdálkodó szervezeteket a gazdaságpolitikáért felelős miniszter - a honvédelemért felelős miniszterrel, a rendészetért felelős miniszterrel, a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel és a Kormány feladatkörében érintett tagjával egyeztetett - javaslatára a Kormány jelöli ki."

250. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

251. § (1) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § b) pontjában a "közigazgatási szervek" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek" szöveg,

b) 2. § k) pontjában az "a Magyar Honvédséget, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illetve a rendvédelmi szerveket irányító (felügyelő) miniszterek" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség esetében a honvédelemért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) esetében a NAV-ot felügyelő miniszter, a rendvédelmi szervek esetében a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. § a) pontjában, 12. § (3) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "minisztériumok és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó országos hatáskörű szervek" szövegrész helyébe a "miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervek" szöveg,

f) 5. § (8) bekezdés c) és d) pontjában, 13. § (3) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

g) 5. § (8) bekezdés d) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 14. §-ában a "gazdasági és közlekedési" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős" szöveg,

h) 12. § (4) bekezdés b) pontjában az "egészségügyi, szociális és családügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg,

i) 12. § (11) bekezdésében az "1992. évi XXXVIII. törvény" szövegrész helyébe a "törvény" szöveg, a "2000. évi C. törvényben" szövegrész helyébe a "törvényben" szöveg

lép.

(2) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ALAPELVEK alcím 3. pontjában a "Hvt. 69. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)" szöveg,

b) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 1. pontjának címében, 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 5. pontjában a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

c) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 1. pontjában az "Az MH" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség" szöveg,

d) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 2. pontjának címében az "Az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési" szövegrész helyébe az "A rendészetért felelős" szöveg,

e) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 3. pontjának címében az "Az egyéb rendvédelmi szervek (ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is) felügyeletét ellátó miniszterek, országos hatáskörű szervek" szövegrész helyébe az "Az egyéb rendvédelmi szervek (ideértve a NAV-ot is) irányítását (a NAV esetében felügyeletét) ellátó miniszterek, a központi államigazgatási szervek" szöveg,

f) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 3. pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrészek helyébe a "NAV" szöveg,

g) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 4. pontjában az "országos hatáskörű" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek központi szervek" szöveg,

h) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 5. pontjának címében, 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 7. pontjában a "gazdasági és közlekedési" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős" szöveg,

i) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 5. pontjában a "honvédelmi minisztériumból" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumból" szöveg,

j) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 5. pontjában az "a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszterrel" szöveg,

k) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 7. pontjának címében és 7. pontjában az "A pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

l) 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 8. pontjában a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg

lép.

(3) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 1. pont 1.1. alpontjában, 1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében, 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 1. és 2. pontjában, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcímben foglalt 3. számú táblázat címében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe a "NAV" szöveg,

b) 1. számú melléklet III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 2. pont 2.1. alpontjában az "az MH, valamint az OKF, a Rendőrség igénybejelentése alapján a Hvt. és a végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Rendőrség igénybejelentése alapján a Hvt. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet" szöveg,

c) 1. számú melléklet III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 3. pontjában az "A PM" szövegrész helyébe az "Az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, az "a PM-nek" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszternek" szöveg, az "a PM" szövegrészek helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, a "HM előterjesztésében" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter előterjesztésében" szöveg,

d) 1. számú melléklet III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 4. pontjában az "a PM" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

e) 1. számú melléklet III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 4. pontjában, 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 3. pontjában, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím c) alpontjában, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12. és 13. számú táblázatában a "GKM" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

f) 1. számú melléklet IV. AZ ALAPTERV KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI alcímében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

g) 1. számú melléklet IV. AZ ALAPTERV KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI alcímében, 1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében a "gazdasági és közlekedési" szövegrészek helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős" szöveg,

h) 1. számú melléklet IV. AZ ALAPTERV KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI alcímében a "Hvt. 16. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hvt." szöveg,

i) 1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében az "a pénzügyminiszter" szövegrészek helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

j) 1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében, VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 2. pontjában a "GKM" szövegrészek helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

k) 1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében a "HM" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

l) 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 1. pontjának címében a "Magyar Honvédséget, a rendvédelmi szerveket irányító minisztériumok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek irányításáért felelős miniszterek és a NAV" szöveg,

m) 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 1. pontjában az "NGM" szövegrész helyébe az "államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

n) 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 3. pontjában az "ESzCsM" szövegrészek helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

o) 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 3. pontjában a "szervek (HM, IRM, ÖTM)" szövegrész helyébe a "szervek" szöveg,

p) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcímében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrészek helyébe a "NAV" szöveg,

q) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím 3. számú táblázatában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

r) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím 6. számú táblázatában az "M-07 Külügyminisztérium" szövegrész helyébe az "M-07 külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, a "Külügyminisztérium vezetője" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

s) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím 9. számú táblázatában a "PM és GKM" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter és a gazdaságpolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

252. § Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ALAPELVEK alcímében az "A módszertanban alkalmazott rövidítések jegyzékét a Függelék tartalmazza." szövegrész,

b) 1. számú melléklet VI. A TERVEZÉS SEGÉDLETEI alcímében az "- a Függelék a rövidítések magyarázatát adja." szövegrész,

c) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcímében foglalt "Tervezési táblázatok, segédletek" táblázat "Függelék" kezdetű sora,

d) 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcím Függeléke.

218. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

253. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szövegrész helyébe az "a közlekedésrendészetért felelős miniszter" szöveg lép.

219. A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

254. § A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében, 20. §-ában, 7. számú melléklet 1. és 2. pontjában a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg lép.

220. Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

255. § Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a vidékfejlesztésért" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért" szöveg lép.

221. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

256. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "oktatási és kulturális miniszter által kiadott" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "az oktatási és kulturális miniszter által a közoktatásról szóló törvény 95. §-a (1) bekezdésnek j) pontja alapján" szövegrész helyébe az "a miniszter által" szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az "az oktatási és kulturális miniszter által a közoktatásról szóló törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján" szövegrész helyébe az "a miniszter által" szöveg,

d) 9/H. §-ában az "Az oktatási és kulturális miniszter a közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének j) pontja alapján" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

e) 11/B. §-ában az "az oktatási és kulturális" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

f) Melléklet I. részében az "Az oktatási és kulturális" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

g) Melléklet II. részében az "a Magyar Köztársaság Alkotmánya" szövegrész helyébe az "az Alaptörvény" szöveg,

h) Melléklet III. részében a "Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének" szövegrész helyébe a "közoktatási rendszernek" szöveg

lép.

222. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

257. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

258. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

a) 11. § (2) bekezdésében az "a Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 33. § (3) bekezdésében az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg

lép.

223. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

259. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

260. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (1) és (2) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a "szociális és munkaügyi miniszternek, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszternek" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek, a kábítószermegelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszternek és a rendészetért felelős miniszternek" szöveg,

d) 2. számú melléklet c) pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

e) 2. számú melléklet d) pontjában a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Külgazdasági és Külügyminisztérium" szöveg,

f) 2. számú melléklet e) pontjában a "Nemzeti Erőforrás Minisztérium" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

g) 2. számú melléklet h) pontjában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg

lép.

224. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

261. § Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1-3. számú mellékletében az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

b) 1-3. számú mellékletében az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

225. Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

262. § Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) Kormányzati szervek:

ea) központi szervek: a központi államigazgatási szervek központi szervei,

eb) területi szervek: a központi államigazgatási szervek területi szervei vagy területi szervezeti egységei, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a Hvt. szerinti fővárosi és megyei védelmi bizottságok, az önkormányzati hivatal és a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv."

263. § Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

a) 8. §-ában az "A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért" szövegrész helyébe az "Az e-közigazgatásért" szöveg,

b) 9. §-ában, 17. §-ában, 19. §-ában az "és költségvetési politikáért felelős" szövegrész helyébe a "felelős" szöveg

lép.

226. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

264. § Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § 15. pontjában az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 2. § 26. pontjában az "a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "a nemzetgazdasági miniszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter", az "NGM" szövegrész helyébe az "államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 17. §-ában, 18. §-ában és 40. § (3) bekezdésében az "FVM" szövegrész helyébe az "agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 56. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

227. A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

265. § A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős" szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó szerv)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 18. § (2)-(4) bekezdésében, 19. § (1)-(3) bekezdésében, 20. § (1), (3) és (5) bekezdésében a "kapcsolattartó szerv" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 18. § (4) bekezdésében a "kapcsolattartó szerven" szövegrész helyébe a "miniszteren" szöveg

lép.

228. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

266. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során

a) a minisztériumok,

b) - az a) pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével - a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek,

c) a társadalombiztosítási alapjait kezelő költségvetési szervek,

d) a fejezetet irányító szervi jogosítványokkal rendelkező költségvetési szervek és

e) - a nemzetbiztonsági szolgálatok, a külpolitikáért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseletek kivételével - az a)-d) pontban meghatározott költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervek

az e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni."

267. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "közbeszerzési törvény" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény)" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdés o) pontjában a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 14. §-ában, 27/A. §-ában és 29. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel" szövegrész helyébe a "minisztériummal" szöveg,

d) 18/A. §-ában az "az NFM" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

e) 20. § (3) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg

lép.

229. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

268. § A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontjában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § 4. pontjában a "Belügyminisztériumnál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalánál a felelős miniszter által kijelölt szervezeti egység, a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a felelős miniszter által kijelölt szervezeti egység, vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervénél, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál vagy az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. §-ában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 14/A. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban" szövegrész helyébe az "a határrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban" szöveg

lép.

230. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

269. § Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "igazságügyért felelős miniszteri vagy bírói engedély szükséges" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter vagy bíró engedélye szükséges" szöveg lép.

231. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

270. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglalt intézkedések érdekében:]

"b) a vízvédelmi hatóság ellenőrzi a felszín alatti vizek állapotát befolyásoló tevékenységeket, és indokolt esetben intézkedik a vízjogi engedélyek módosításáról, visszavonásáról, illetve a környezetvédelmi hatóságnál kezdeményezi a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelését;"

271. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kivizsgálás alapján a vízvédelmi hatóság dönt)

"d) a szükséges intézkedés, eljárás megindításáról, illetve a környezetvédelmi hatóságnál történő kezdeményezéséről, így különösen a 13. §-a szerinti tartalommal történő engedélyezés alá vonásról a vízvédelmi hatóság által saját hatáskörben kiadott határozattal, a kármentesítés bármely szakaszának vagy a szakaszok 21. § (8) bekezdése szerinti elrendelésének kezdeményezéséről, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezéséről vagy arról, hogy a tudomására jutott adatok további intézkedést nem igényelnek."

272. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A környezetvédelemért felelős miniszter a Kvt. 49. §-a szerinti Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként, a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggő információk és adatok gyűjtésére, kezelésére és nyilvántartására az irányítása alá tartozó környezetvédelmi hatóságok útján állami feladatként, a Kvt. 66. § (3) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási rendszerrel összehangoltan működteti a Felszín alatti víz környezetvédelmi nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban: FAVI)."

273. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vízvédelmi hatóság az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatokat a FAVI nyilvántartási rendszer keretében rögzíti, értékeli és szolgáltatja. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a FAVI-KÁRINFO nyilvántartási alrendszer keretében a környezetvédelmi hatóság rögzíti, értékeli és szolgáltatja. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a FAVI nyilvántartási rendszer keretében a 29. § (1) bekezdés szerinti kármentesítési monitoring esetében a környezetvédelmi hatóság, egyéb esetekben a vízvédelmi hatóság rögzíti, értékeli és szolgáltatja. Ezek mellett a területi vízügyi igazgatóság is adatot szolgáltat a FAVI részére."

274. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bírságot az országos vízügyi hatóság bírságbeszedési fizetési számlájára kell megfizetni, a vízvédelmi hatóság által kivetett környezetvédelmi bírságokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával."

(2) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A környezetvédelmi hatóság által a kármentesítési eljárás során és a földtani közeg szennyezése kapcsán kiszabott bírságot a környezetvédelmi hatóság bírságbeszedési fizetési számlájára kell megfizetni, a környezetvédelmi hatóság által kivetett környezetvédelmi bírságokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával."

275. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 15. § (8) bekezdésében, 13. melléklet 1. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 19. § (12) bekezdésében a "36. § (1) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe a "36. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg,

c) 20. § (3) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

d) 20. § (6) bekezdésében, 21. § (9) és (10) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 30. § (5) és (7) bekezdésében, 31. § (5) és (9) bekezdésében, 33. § (2) és (6) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében a "vízvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 22. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 22. § (5) bekezdésében a "hatóság" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

g) 22. § (5) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében a "vízvédelmi hatósághoz" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében a "vízvédelmi hatóságnak" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

i) 23. § (2) bekezdésében a "vízvédelmi hatósággal" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósággal" szöveg,

j) 33. § (5) bekezdésében a "vízvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság a vízvédelmi hatóság bevonásával" szöveg,

k) 38. § (1) és (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében a "vízvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság, illetve a környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

276. § (1) Hatályát veszti a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (6) bekezdés a) pontjában a "működtetett, valamint az adatszolgáltatások révén részére" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése, 35. § (6) bekezdése.

232. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

277. § A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázatban a "Tervezet összeállító NeKI kirendeltség" szövegrész helyébe a "Tervezet összeállító vízügyi igazgatóság" szöveg lép.

233. A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

278. § A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kincstár a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásért felelős miniszter és az arra feljogosított honvédelmi szervezet részére szolgáltathat adatot. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről más szervnek vagy személynek a honvédelemért felelős miniszter engedélyével közölhető adat. (2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a minősített költségvetési tervjavaslataikból, beszámolóikból összevont, minősítéssel nem védett költségvetési javaslatot és beszámolót készítenek. A beszámolót a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium beszámolója részeként kell a kincstárnak megküldeni. Az elemi költségvetésben és a beszámolóban a foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásukat összevontan kell feltüntetni."

279. § A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004.

(VII. 27.) Korm. rendelet

a) 11. § (1), (7) és (8) bekezdésében a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 11. § (6) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 11. § (8) bekezdésében az "a Pénzügyminisztériumnak" szövegrész helyébe az "az államháztartásáért felelős miniszternek" szöveg,

d) 11. § (12) bekezdésében a "közbeszerzési" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekről szóló" szöveg

lép.

234. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló 231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

280. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló 231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

235. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

281. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:

"48. § A végrehajtó a felszámolói értesítés kézbesítése iránti kérelem teljesítését - a 6. § (4) bekezdés b)-g) pontjában és a 46/B. § (4) bekezdésében foglaltakon túl - abban az esetben tagadhatja meg, ha a kérelemből megállapítható, hogy a felszámolási eljárás a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően indult."

236. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

282. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 13. §-ában, 48. § (3) és (7) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 15. számú mellékletében a "Magyar Köztársaság Republique Hongroise" szövegrész helyébe a "Magyarország Hongrie" szöveg,

c) 15. számú mellékletében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

237. A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

283. § A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében az "az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "az önkormányzati" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzatokért felelős" szöveg

lép.

238. A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet módosítása

284. § A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díjalapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

239. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

285. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedésért felelős miniszter 2008. október 31-éig, majd azt követően ötévente megküldi a környezetvédelemért felelős miniszter részére és az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a Magyarország területén található valamennyi nagyforgalmú közút és nagyforgalmú vasútvonal és fő repülőtér és a fő közlekedési létesítmények kötelezettjeinek listáját."

286. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a "gazdasági és közlekedési" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős" szöveg,

b) 7. § (6) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

c) 7. § (7) bekezdésében, 14. § (2)-(5) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

d) 7. § (8) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 11. § (2) bekezdésében a "Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszternek" szöveg,

f) 12. § (2) bekezdésében a "Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszternek" szöveg, a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

g) 14. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős" szöveg

lép.

287. § Hatályát veszti a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész.

240. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

288. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatal."

289. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a következő 1/A-1/C. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

1/B. § A Hivatalt elnök vezeti, akinek a tevékenységét elnök-helyettesek segítik.

1/C. § (1) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve

a) az orvostechnikai eszköznek való minősítés esetében,

b) az orvostechnikai eszköz osztályba sorolása, nyilvántartásával kapcsolatos döntések esetében,

c) az orvostechnikai eszköz forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása iránt indult eljárásokban,

d) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokban,

e) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatára való kijelöléssel kapcsolatos eljárásokban,

f) az egyedi méretvétel alapján készült orvostechnikai eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenőrzésre irányuló eljárásokban,

g) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárásokban,

h) azon eljárásokban, amelyek során a Hivatal másodfokon hoz első fokú végzést,

i) az orvostechnikai eszközök eseti használatbavételével kapcsolatos döntések esetében,

j) az orvostechnikai eszközök megfelelőség értékelésére való kijelöléssel kapcsolatban hozott döntések esetében, és

k) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe történő adattovábbítással kapcsolatos eljárásokban hozott döntések esetében.

(2) A Hivatal látja el az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat."

290. § Hatályát veszti az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet bevezető része és 4. § (3)-(5) bekezdése.

241. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

291. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

242. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

292. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 8/A. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában az "a Nemzetgazdasági Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

c) 24. § (7) bekezdésében a "közvetlenül a központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik" szöveg,

d) 47/A. § (1) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében az "a pénzügyminiszternek" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszternek" szöveg,

e) 54. § (3) bekezdésében az "a Pénzügyminisztériumnak" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg

lép.

243. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

293. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában, 58. § (1) bekezdésében, 63. §-ában, 64. § (4) és (5) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 23. pontjában az "a Pénzügyminisztériumnak" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében a "(bank)számlák, ezért a (bank)számla vezetéséből adódó bárminemű költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére történik" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik" szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében, 29. § (4) bekezdésében a "közvetlenül a központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik" szöveg,

e) 52. § (1) bekezdésében az "és a - pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "és az - államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

f) 53/A. §-ában, 64. § (4) és (5) bekezdésében az "a pénzügyminiszternek" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszternek" szöveg,

g) 56. § (1) és (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrészek helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

244. A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

294. § A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járadék megállapításához és folyósításához szükséges adatokat

a) a Kiváló és Érdemes Művész címben részesülő személyek esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,

b) a Népművészet Mestere díjban részesülő személyek esetén a kultúráért felelős miniszter

a cím, illetve a díj adományozását - e rendelet hatálybalépése előtt már Népművészet Mestere díjban részesült személyek esetén e rendelet hatálybalépését - követő 15 napon belül megküldi a járadékot folyósító szerv részére. A kitüntető cím adományozását a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter - a Népművészet Mestere cím esetében a kultúráért felelős miniszter - igazolja."

245. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

295. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 3. számú melléklet I. pont I.1. alpont c) alpontjában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az erdőgazdálkodásért felelős" szöveg,

b) 3. számú melléklet I. pont I.2. alpont a) alpontjában a "gazdasági és közlekedési" szövegrész helyébe a "bányászati ügyekért felelős" szöveg,

c) 3. számú melléklet I. pont I.2. alpont b) és e) alpontjában az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg,

d) 3. számú melléklet I. pont I.2. alpont c) alpontjában a "nemzeti kulturális örökség" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős" szöveg

lép.

246. A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

296. § A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "FVM" szövegrész helyébe az "agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "FVM" szövegrész helyébe az "agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "gazdasági és közlekedési" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdés c) pontjában az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

247. A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

297. § A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

a) 5. §-át megelőző alcímének címében, 6. §-át megelőző alcímének címében az "A bírói vagy igazságügyi és rendészeti miniszteri engedélyhez" szövegrész helyébe az "Az igazságügyért felelős miniszter vagy bíró engedélyéhez" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "engedélyéhez vagy bírói engedélyhez" szövegrész helyébe a "vagy bíró engedélyéhez" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "bírói vagy igazságügyi és rendészeti miniszteri engedély" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter vagy bíró engedélye" szöveg

lép.

248. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

298. § Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "fővárosi főjegyzője" szövegrész helyébe a "fővárosi önkormányzat főjegyzője" szöveg, a "Fővárosi Önkormányzat" szövegrész helyébe a "fővárosi önkormányzat" szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében a "fővárosi kerület" szövegrész helyébe a "fővárosban a kerületi" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az "az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szöveg, az "a Minisztérium" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "Fővárosi Önkormányzat" szövegrész helyébe a "fővárosi önkormányzat" szöveg, a "Fővárosi Önkormányzathoz" szövegrész helyébe a "fővárosi önkormányzathoz" szöveg, az "az önkormányzat" szövegrész helyébe az "a települési önkormányzat" szöveg,

f) 1. számú mellékletében az "az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium" szövegrész helyébe az "a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

249. A gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosítása

299. § A gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

250. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

300. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződéshez mellékelni kell a kedvezményezett nyilatkozatait a következők szerint:)

"a) helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi nemzetiségi önkormányzatok és az ezek által alapított költségvetési szervek esetében az érintett helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat - vagy ha a kedvezményezett gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, annak - írásbeli nyilatkozata arról, hogy a projekt részben vagy egészben történő meghiúsulása vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást visszafizeti, egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére fizetési számlája beszedési megbízással megterhelhető,"

251. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

301. § A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter" szövegrész helyébe az "a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés h) pontjában az "az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium" szövegrész helyébe az "a miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés i) pontjában az "a Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

252. Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

302. § Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő alcím lép:

"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jogállása és szervezete

1. § Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. § A Szolgálat működési köre az ország egész területére kiterjed.

1/B. § A Szolgálatot elnök vezeti."

303. § Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztárság költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény" szöveg lép.

304. § Hatályát veszti az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet az "A Szolgálat szervezete" alcíme és 5. §-a.

253. Az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló 282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

305. § Az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló 282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg, a "Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár" szövegrész helyébe a "miniszterelnöki kabinet vezetője" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkárral" szövegrész helyébe a "miniszterelnöki kabinet vezetőjével" szöveg,

e) 5. §-ában a "Miniszterelnöki Hivatal állami kitüntetések előkészítéséért felelős szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

f) 6. §-ában a "Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében" szöveg

lép.

254. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

306. § A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § a) pontjában, 3. számú mellékletében a "közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény" szövegrész helyébe a "köznevelésről szóló törvény" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "képzésben érdekelt ágazati minisztériumok" szövegrész helyébe a "Kormány feladatkörében érintett tagja" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében, 9. § c) pont cf) alpontjában, 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében az "oktatási és kulturális" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős" szöveg,

f) 11. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "képzésben érdekelt ágazati minisztérium" szövegrész helyébe a "Kormány feladatkörében érintett tagjának" szöveg,

g) 13. § (7) bekezdés c) pontjában a "közoktatás" szövegrész helyébe a "köznevelés" szöveg

lép.

307. § Hatályát veszti a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-a és 5. számú melléklete.

255. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

308. § A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közzétételi kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi honlap, a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer informatikai működtetéséről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján - a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások keretében - gondoskodik."

256. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

309. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szakhatósági állásfoglalása kialakításához a felszíni- és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában

a) a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség az első fokon eljáró vízvédelmi hatóság,

b) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság véleményét kikéri."

310. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a) 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint,

b) 6. számú melléklete a 7. melléklet szerint,

c) 8. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

311. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 5.3. a) pont ae) alpontjában és az 5.3. b) pont bd) alpontjában az "aprítóberendezésekkel" szövegrész helyébe a "kalapácsos shredderrel" szöveg lép.

257. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

312. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott ellenőrzési feladatokról - ha jogszabály másként nem rendelkezik -a környezet állapotértékeléséhez szükséges monitoring rendszert működtető környezetvédelmi igazgatási szerv gondoskodik, amely az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a vízvédelmi hatóságot."

313. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Európai Bizottság részére a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: tanácsi irányelv) 3. cikk (4) bekezdése, 4. cikk (2) bekezdése, 5. cikk (7) bekezdése, valamint 10. cikke szerinti tájékoztatásról az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik."

314. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "környezetvédelemért" szövegrész helyébe a "vízvédelemért" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszter" szöveg

lép.

258. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

315. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 1/B. § (1) bekezdésében a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "személyügyi központ" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "oktatási és kulturális miniszter az Oktatási és Kulturális Közlönyben" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában" szöveg

lép.

259. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

316. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (1c) bekezdésében a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg,

b) 1. § (1d) bekezdésében a "közigazgatás-fejlesztéséért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg

lép.

317. § Hatályát veszti az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8/A-8/C. §-a.

260. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

318. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében a "szociális és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szöveg,

b) Melléklet IV. Igénybejelentés egyösszegű kárpótlásra az élet elvesztéséért pontjában az "a magyar államtól" szövegrész helyébe az "az államtól" szöveg,

c) Melléklet Kitöltési útmutató alcím IV. Igénybejelentés egyösszegű kárpótlása az élet elvesztéséért pontjában az "a magyar államtól" szövegrész helyébe az "az államtól" szöveg

lép.

261. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

319. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 1/B. § (3) és (4) bekezdésében az "az Oktatási és Kulturális Minisztérium" szövegrész helyébe az "a miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 1/C. §-ában az "Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrás Támogatáskezelő" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében az "az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében, 28. § (5) bekezdésében és 30. § (10) bekezdés b) pontjában és (12) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 28. § (7) bekezdésében a "Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

f) 15/K. §-ában, 15/L. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

g) 16. § (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében az "az oktatási miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

h) 34. § (1) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg, az "Az FVM" szövegrész helyébe az "Az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

i) 33. § (1) és (2) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg,

j) 34. § (2) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

k) 34. § (3) bekezdésében az "A földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "Az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

l) 7. számú melléklet III. Az intézménytörzs keretében tárolt adatok alcím A. Felsőoktatási intézmények pont 1. a) alpontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

m) 7. számú melléklet III. Az intézménytörzs keretében tárolt adatok alcím B. A diákotthonokról pont 1. b) alpontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

320. § Hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 36. § (1), (3)-(7) és (9) bekezdése.

262. A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

321. § A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány az igazságügyért felelős minisztert jelöli ki a Magyarországnak az Értekezlet Alapszabályának 6. cikke szerinti nemzeti szervévé."

263. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

322. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "Magyar Állam" szövegrész helyébe az "állam" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés i) pontjában az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek" szöveg,

c) 4/B. §-ában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

d) 6/B. § (2) bekezdésében az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

e) 6/C. § (2) bekezdésében az "a Magyar Államnak" szövegrész helyébe az "az államnak" szöveg,

f) 10. §-ában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet" szöveg,

g) 18. § (6) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

h) 2. számú mellékletében a "Magyar Állam" szövegrész helyébe az "állam" szöveg, az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

i) 8. számú melléklet 1. pontjában az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

j) 9. számú melléklet 1. pontjában az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

k) 10. számú melléklet 1. pontjában az "a Magyar Államnak" szövegrészek helyébe az "az államnak" szöveg,

l) 10. számú melléklet 1. pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

m) 10. számú melléklet 2. pontjában az "a Magyar Államnak" szövegrészek helyébe az "az államnak" szöveg,

n) 10. számú melléklet 2. pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

264. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

323. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az 1. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel kell eljuttatni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter részére, nyomtatott formában, továbbá egy példányban elektronikus adathordozón, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként. A pályázati határidő számítása szempontjából a pályázat postára adásának napja irányadó.

A pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázó valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be vagy önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz, a pályázatból ki kell zárni.

(4) A pályázati kérelmeket nyolctagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság tagja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a belgazdaságért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az igazságügyért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll vagy a pályázati határidőt megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményeznek."

324. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A 3. § (1) bekezdés alapján 2013. április 15-éig új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázatok benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint 2013. június 15-e, továbbá a névjegyzékbe vehetők keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak kell lennie.

(2) A 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti, az internetes elektronikus értékesítési rend-szerhez történő csatlakozásra vonatkozó követelményt először az (1) bekezdés szerinti új név-jegyzék felállítására kiírt pályázatoknál kell érvényesíteni."

325. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) és (2) bekezdésében az "igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (16) bekezdésében az "igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter " szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki (a továbbiakban: nyilvántartó szerv)" szövegrész helyébe az "az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert jelöli ki" szöveg, az "A nyilvántartó szerv" szövegrész helyébe az "Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az "A nyilvántartó szerv" szövegrészek helyébe az "Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

e) 4/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 4/B. §-ában az "a nyilvántartó szervnek" szövegrész helyébe az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek" szöveg,

f) 4/A. § (1) bekezdésében, 4/B. §-ában, 5. § (1) bekezdés h) pontjában és (3) bekezdésében, 1. mellékletében az "a nyilvántartó szerv" szövegrész helyébe az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében, 6/A. §-ában, 1. mellékletében az "A nyilvántartó szerv" szövegrész helyébe az "Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

h) 5. § (4) bekezdésében az "a nyilvántartó szervet" szövegrész helyébe az "az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert" szöveg

lép.

265. A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

326. § A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § k) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "a Pénzügyminisztériumot" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős minisztert" szöveg

lép.

266. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

327. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 3/A. §-ában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelméért" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért" szöveg lép.

267. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

328. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

329. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Hatóság elnöke vagy más kormánytisztviselője a Hatóság első fokú szervének vezetőjét vagy ügyintézőjét az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja."

330. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A Kormány a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárásban)

"j) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -, az első fokú eljárásban a területi vízügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az országos vízügyi hatóságot"

(szakhatóságként jelöli ki.)

331. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban)

"a) a katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében első fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

332. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § (1) A Hatóság a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a fővárosi és megyei közlekedési felügyeletek, a Polgári Légiközlekedési Hatóság és - a katonai légügyi hatósági feladatok tekintetében - a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja.

(2) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelőzően az NKH területi szerveként működő regionális igazgatóság jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén működő fővárosi és megyei kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé - fővárosi és megyei illetékességi területet alapul véve - e rendelet hatálybalépésével válik. Ahol alapító okirat szerint a regionális igazgatóság korábbi feladatainak részleges átvevője az NKH, a feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közlekedési felügyelőség jogutódjának az NKH tekintendő."

333. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 3. melléklete a 9. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 10. melléklet szerint

módosul.

334. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (2) bekezdésében a "honvédelmi" szövegrészek helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg

lép.

335. § (1) Hatályát veszti a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az" szövegrész,

b) 8/B. § (2) bekezdés f) pontjában a " , a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak" szövegrész,

c) 8/B. § (8) bekezdés b) pontjában a " , a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 3. § (3) bekezdése és 9. § (2) bekezdése.

268. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

336. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

337. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Hivatalt elnök vezeti."

338. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Kormány a bányászati hatóságnak a geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárásában - ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges -, a geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészletgazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatása vizsgálatának szakkérdésében, első fokú eljárásban a területi vízügyi hatóságot, másodfokú eljárásban az országos vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki."

339. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

340. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezőjében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a b) pont vonatkozásában a területi vízügyi hatóság" szöveg, D:12 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a b) pont vonatkozásában az országos vízügyi hatóság" szöveg lép.

341. § (1) Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (9a) bekezdése.

269. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

342. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § A KEKKH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik. Az elnökhelyetteseket az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel."

343. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH

a) a közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási ügycsoportja esetében - a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport kivételével -a közlekedésért felelős miniszter,

b) a kormányablakok feladatai ellátásához nyújtott informatikai szolgáltatások tekintetében az e-közigazgatásért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter együttesen

gyakorolja.

(2) A miniszter a KEKKH költségvetését - az e rendeletben meghatározott hatáskörét érintő feladatok tekintetében -az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkört gyakorló miniszter véleményének kikérésével készíti elő.

(3) A KEKKH hatósági eljárásaiban az útiokmány-nyilvántartás vezetése, a származás-ellenőrzés, az előzetes eredetiségvizsgálat, a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a szabálysértési nyilvántartással, a közlekedési pontrendszerrel, a személyiadat- és lakcím-nyilvántartással, az egyéni vállalkozói nyilvántartással és a magyar igazolvány nyilvántartással összefüggő eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

344. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a "4. § (2) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdés a) pontjában" szöveg, a "Központja" szövegrész helyébe a "központi szerve" szöveg,

b) 11/B. § (1) bekezdésében az "az e-közigazgatásért felelős" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

c) 11/B. § (3) bekezdésében a "közigazgatás szervezéséért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg,

d) 11/B. § (4) bekezdésében a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért felelős miniszter" szöveg

lép.

345. § Hatályát veszti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a.

270. A Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

346. § A Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

347. § A Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Szervezetet főigazgató vezeti."

271. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

348. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

349. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A-1/C. §-sal egészül ki:

"1/A. § Az ONYF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

1/B. § (1) Az ONYF-et főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik.

(2) A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. Az ONYF más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

1/C. § Az ONYF költségvetését a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni."

350. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv."

351. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság középirányító szerve az ONYF.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú nyugdíj-megállapítási és nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el."

352. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal és 2/C. §-sal egészül ki:

"2/B. § A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket.

2/C. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az ONYF főigazgatója.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe - a fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének kivételével - megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességi területével. A fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki."

272. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

353. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (a továbbiakban: névjegyzék) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi. A névjegyzéket egyebekben a Hivatal adatszolgáltatása alapján évente egy alkalommal a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítő első számában közzéteszi. A védett műhely adatainak változását, új védett műhely nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való törlést a lehető legrövidebb időn belül a Közbeszerzések Tanácsa és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni."

354. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 5. § (9) bekezdésében a "szociális és munkaügyi" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős" szöveg

lép.

273. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

355. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Központ a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: irányító miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

356. § Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése.

274. A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

357. § A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Balassi Intézet a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

358. § (1) A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Balassi Intézetet főigazgató vezeti."

(2) A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Balassi Intézet főigazgatójának, gazdasági vezetőjének, a külföldi magyar intézetek igazgatásért felelős szervezeti egysége vezetőinek és a külföldi magyar intézetek más kiküldötteinek kinevezése, felmentése és illetményének megállapítása a kultúráért felelős miniszter egyetértésével gyakorolható."

359. § A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az országkép-építés stratégiai irányai meghatározásának elősegítése, valamint a Balassi Intézet szakmai tevékenysége összehangolása és hatékonyságának növelése érdekében a miniszter és a kultúráért felelős miniszter Miniszteri Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Testület) működtet.

(2) A Testület tagjai a miniszter és kultúráért felelős miniszter, valamint az általuk külön-külön kijelölt 3-3 fő.

(3) A Testület elnöke a miniszter. Ha a testület elnöke - bármely okból - a testületi ülésen nem vesz részt, a Testület elnökének feladatait a kultúráért felelős miniszter - vagy megbízottja - látja el.

(4) A Testület augusztus 31-éig - a miniszternek a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben benyújtásra kerülő - tájékoztatót készít a Kormány részére a Balassi Intézet által elkészített tárgyévi tevékenységről szóló beszámolóról, valamint véleményezi a Balassi Intézet tárgyévet követő évre vonatkozó alaptevékenységébe tartozó feladatai körében tervezett intézkedéseket.

(5) A Testület tagjai nem részesülnek testületi tevékenységükért külön díjazásban.

(6) A Testület ülésére a Testület elnöke a testületi tagokon kívül szakértőként más személyt is meghívhat. A kultúráért felelős miniszter által javasolt személyt a Testület ülésére meg kell hívni."

360. § A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A külföldi magyar intézet alapításáról, megszüntetéséről, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesítéséről, megszüntetéséről a Kormány a miniszternek - a kultúráért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős miniszterrel és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetett - javaslata alapján dönt."

361. § A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (3b) bekezdésében az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrészek helyébe az "a kultúráért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "külügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszterrel" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "külügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszterrel" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

e) 7. § (4) bekezdésében a "miniszter, hogy" szövegrész helyébe a "miniszter, hogy a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben" szöveg,

f) 7. § (4) bekezdés b) pontjában az "az 1. §-ban meghatározott célok" szövegrész helyébe az "a Balassi Intézet e rendeletben meghatározott feladataival összhangban álló célok" szöveg

lép.

362. § (1) Hatályát veszti a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdésében a " , valamint a külpolitikáért felelős miniszterrel" szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdésében az "a külügyminiszter és" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (2), (4) és (7) bekezdése.

275. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

363. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

364. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal és 1/B. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kincstárt elnök vezeti. Az elnök munkáját elnökhelyettesek segítik, akiket az elnök nevez ki és ment fel.

1/B. § A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szervként a Kincstárt jelöli ki."

365. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kincstár központi szervből és a Kincstár területi szerveként az 1. számú mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll."

276. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

366. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: Mentőszolgálat) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) A Mentőszolgálat működési köre az ország egész területére kiterjed.

(2) A Mentőszolgálatot főigazgató vezeti."

367. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Mentőszolgálat központi szerve a Főigazgatóság. A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Mentőszolgálat területi szervezeti egységei a főigazgató irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek. A regionális mentőszervezetet a regionális igazgató vezeti. A regionális mentőszervezeteket, székhelyüket és ellátási területüket a melléklet állapítja meg."

368. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "orvosigazgatójára" szövegrész helyébe az "igazgatójára" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében a "Légimentő Közhasznú Társaság" szövegrész helyébe a "Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

277. Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

369. § Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § Az OVSZ-t főigazgató vezeti."

278. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

370. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

371. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a földhivatali szervezet-rendszernek a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti szerveket jelöli ki.

(2) A földhivatali szervezet-rendszer

a) a FÖMI-ből mint a földhivatali szervezetrendszer központi szervéből,

b) a megyei földhivatalokból, Budapesten a Fővárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) mint a földhivatali szervezetrendszer területi szerveiből,

c) a járási földhivatalokból, Budapesten a Budapesti 1. Számú Földhivatalból és a Budapesti 2. Számú Földhivatalból (a továbbiakban együtt: járási földhivatalok), továbbá földhivatali kirendeltségekből mint a földhivatali szervezetrendszer helyi szerveiből

áll.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.

(4) A megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a miniszter."

372. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat I. rész 4. sorában, II. rész 5. sorában, III. rész 5. sorában, IV. rész 5. sorában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg lép.

373. § (1) Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "a miniszter által kinevezett" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.

279. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

374. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 7. § (6) bekezdésében a "területfejlesztésért és a területrendezésért" szövegrész helyébe a "területrendezésért" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés e) pontjában az "Országgyűlési Biztosok Hivatala" szövegrész helyébe az "Alapvető Jogok Biztosának Hivatala" szöveg,

c) 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:71 és C:74 mezőjében, 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:38 mezőjében a "régészeti örökség és a műemléki érték védelméért" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért" szöveg,

d) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg,

e) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:23, A:24, A:51, A:52, A:53, A:55, A:56, A:57, A:58, A:59, A:60, A:61 mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat B:10 mezőjében a "VM" szövegrész helyébe az "FM" szöveg,

f) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:13 mezőjében a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

g) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezőjében a "KIM" szövegrész helyébe az "IM" szöveg

lép.

280. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

375. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, (2) bekezdés a) és e) pontjában, (3) bekezdés a) és c) pontjában, (4) bekezdés a) pontjában, (5) bekezdés a) pontjában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (1) és (3) bekezdésében az "A Miniszterelnökséget vezető államtitkár" szövegrész helyébe az "Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg

lép.

281. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

376. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § E rendelet hatálya a környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóságok hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -az 1. számú melléklete határozza meg. Az 1. számú mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2) A vízvédelmi hatósági tevékenység és a vízügyi igazgatási szervek tevékenysége ellátásához szükséges laboratóriumi feladatok finanszírozása önköltségi alapon, a környezetvédelemért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

(3) A mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke 6750 Ft/óra."

377. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

378. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "előirányzat-felhasználási" szövegrész helyébe a "fizetési" szöveg,

b) 1. számú melléklet címében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során" szöveg

lép.

282. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

379. § A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek), a vízvédelmi hatóság, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), az országos vízügyi hatóság, a környezetvédelemért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat."

380. § A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. § nyitó szövegrészében és c) pontjában, 12. §-ában a "minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

283. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

381. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA), az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA), (a továbbiakban együtt: alapok) által finanszírozott programok és intézkedések pénzügyi tervezésében, pénzügyi és számviteli lebonyolításában részt vevő alábbi szervekre:]

"a) az

aa) EMVA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre és az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint illetékes hatóságra,

ab) EHA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre és az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint ellenőrző és igazoló hatóságra,

ac) EMGA tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint forrásgazdára, felügyeleti szervre és illetékes hatóságra,"

382. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában, 21. § (3) bekezdésében az "a Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

383. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése.

284. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

384. § A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemi terveket 5 példányban kell elkészíteni, amelyből)

"b) egy-egy példányt a jóváhagyást végző felügyelőségnek, továbbá a működési terület szerinti VIZIG-nek és NPI-nek meg kell küldeni."

385. § A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mintavételeket és méréseket akkreditált laboratórium által - elsődlegesen központi államigazgatási szerv által működtetett akkreditált laboratórium igénybevételével - kell biztosítani."

285. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

386. § Hatályát veszti a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1), (3) és (5) bekezdésében a "területi kirendeltsége" szövegrész.

286. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

387. § A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ösztöndíjpályázatot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente hirdeti meg és az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé."

388. § A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ösztöndíjat a miniszter a felsőoktatási intézménnyel megkötött szerződésben foglaltak szerint folyósítja."

389. § A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "miniszter a Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter az általa vezetett minisztérium" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "Minisztérium költségvetésében megtervezett előirányzat" szövegrész helyébe a "miniszter által vezettet minisztérium költségvetési fejezete" szöveg

lép.

287. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

390. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 68. §-ában az "országgyűlési biztos" szövegrész helyébe az "alapvető jogok országgyűlési biztosa" szöveg lép.

288. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

391. § A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "Szociális és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdés f) pontjában, 4. § (3a) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdés g) és j) pontjában, 8. § (2) és (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "Minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "miniszterhez" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a "szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdés g) pontjában a "Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg,

f) 6. § (6) bekezdésében, 7. § (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg,

g) 13. §-ában a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

h) 2. mellékletében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

392. § Hatályát veszti a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése.

289. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

393. § Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

290. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

394. § A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában a "vezetése alatt álló" szövegrész helyébe az "által vezetett" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "vidékfejlesztésért" szövegrész helyébe a "térképészetért" szöveg, az "a földművelésügyért és vidékfejlesztésért" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért" szöveg

lép.

291. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

395. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 2. § Az NFH-t főigazgató vezeti."

292. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

396. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Műemlék, védett kulturális javak, továbbá a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként, védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges."

397. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Műemlék, védett kulturális javak tulajdonjogának átruházásához, továbbá a védetté nyilvánított régészeti lelőhely, védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. A felelős miniszter egyetértését a Vtv. 34. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján lefolytatott versenyeztetési eljárás során annak megkezdését, a Vtv. 34. § (2) bekezdés c) pontja esetében pedig a szerződés megkötését engedélyező döntés előtt be kell szerezni."

398. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az állami vagyonba tartozó régészeti leletek ingyenes átruházásának jogát - jogszabályban meghatározott módon - a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben gyakorolja."

399. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdés c) pontjában, 33. § (2) bekezdés d) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 14. § (10) bekezdésében az "Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ és a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg

lép.

293. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

400. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

401. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az "Az MVH szervezete" alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:

"2. § (1) Az MVH-t elnök vezeti.

(2) Az elnök munkáját két elnökhelyettes segíti. Az elnökhelyetteseket az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük az egyéb munkáltatói jogköröket az elnök gyakorolja.

(3) Az MVH egyéb alkalmazottai felett - a gazdasági vezető kinevezése és felmentése kivételével - a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja."

294. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

402. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú melléklet F:7 mezőjében a "Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi" szöveg, F:40 és F:41 mezőjében a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg lép.

295. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

403. § A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet 10/A. § (1) és (2) bekezdésében az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg lép.

296. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

404. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős" szöveg,

b) 4. számú melléklet 10. pontjában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrészek helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg

lép.

297. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

405. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § h) pontjában a "Szociális és Munkaügyi Minisztériummal" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal" szöveg,

b) 9. §-ában a "minisztérium fejezetében a "Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez" elnevezésű előirányzat" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetében" szöveg

lép.

298. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 293/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

406. § A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 293/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésben a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

299. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 294/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

407. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 294/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésben a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

300. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

408. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Külföldi földrajzi név magyar megfelelője: az ország határán kívül található földfelszíni részleteknek a külföldi hivatalos nyelvtől eltérő magyar nyelvű földrajzi neve és a más írásrendszerből történt átírás esetén a használt rendszertől eltérő magyaros átírású név."

409. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A Bizottságba képviselőt jelöl)

"i) a postaügyért felelős miniszter a postai ügyekkel összefüggő földrajzi nevekkel,

j) a vízgazdálkodásért felelős miniszter a vízgazdálkodással összefüggő földrajzi nevekkel"

(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

410. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Bizottság hatáskörébe tartozó hivatalos földrajzi nevek megállapítására, a megállapított hivatalos földrajzi nevek megváltoztatására javaslatot tehet:)

"e) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi nevek esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter."

411. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a "közlekedésért, a területfejlesztésért, a postaügyért, illetve az elektronikus hírközlésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter és az elektronikus hírközlésért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a "nevével," szövegrész helyébe a "nevével és a nemzetközi kapcsolatokat érintő földrajzi nevekkel," szöveg,

c) 3. § (5) bekezdés c) pontjában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 3. § (5) bekezdés d) pontjában a "külügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszterrel" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdés d) pontjában a "nemzeti fejlesztési" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter vagy a postaügyért felelős" szöveg

lép.

412. § (1) Hatályát veszti a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a "(pl. mező, dűlő, rét stb.)" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdés d) pontjában a "(pl. árvízi öblözet)" szövegrész,

c) 2. § (4) bekezdésében a "

" szövegrész,

d) 2. § (6) bekezdésében "(pl. Madách Színház)" szövegrész, a "(pl. Erdészeti arborétum)" szövegrész, a "(pl. főapátság)" szövegrész,

e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "és vízüggyel" szövegrész,

f) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a "postai és" szövegrész,

g) 4. § (4) bekezdés c) pontjában az "és d)" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. §-a.

301. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

413. § A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "országgyűlési biztos" szövegrész helyébe az "alapvető jogok biztosa" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "országgyűlési biztosok" szövegrész helyébe az "alapvető jogok biztosa" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szövegrész helyébe az "A határrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

302. A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

414. § A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, illetve az ideiglenesen visszaállított határellenőrzés meghosszabbítását

a) közrendet fenyegető komoly veszély esetén a határrendészetért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttesen,

b) belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén a határrendészetért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter együttesen,

c) súlyos járványveszély esetén a határrendészetért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter együttesen

kezdeményezi a Kormánynál."

415. § A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Kormány a határellenőrzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, valamint azok fenntartása költségeinek fedezetéről a határellenőrzés Schengeni határ-ellenőrzési kódex

a) 24. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes előterjesztése alapján az 1. §-ban meghatározott határellenőrzés elrendelésével egyidejűleg,

b) 25. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes előterjesztése alapján utólag

dönt."

416. § A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésben az "Az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "A határrendészetért felelős" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársasággal" szövegrész helyébe a "Magyarországgal" szöveg, az "az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "a határrendészetért felelős" szöveg

lép.

303. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

417. § A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:]

"j) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,"

304. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

418. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sorában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg lép.

305. A Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggő jogorvoslati eljárás során való képviseletéről szóló 20/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

419. § A Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggő jogorvoslati eljárás során való képviseletéről szóló 20/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya közigazgatási hatósági ügyben" szövegrész helyébe a "Ha közigazgatási hatósági ügyben a Kormány" szöveg lép.

306. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

420. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "kereskedelemért" szövegrész helyébe a "kereskedelemért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés e) pontjában a "kereskedelemért és" szövegrész helyébe a "kereskedelemért felelős miniszter és az" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés f) és g) pontjában a "településrendezésért" szövegrész helyébe a "településrendezésért felelős miniszter" szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés j) pontjában a "településfejlesztésért és" szövegrész helyébe a "településfejlesztésért felelős miniszter és a" szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés l) pontjában a "környezetvédelemért" szövegrészek helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

f) 1. § (2) bekezdés o) pontjában, 1. § (3) bekezdés f) pontjában a "hírközlésért" szövegrész helyébe a "hírközlésért felelős miniszter" szöveg,

g) 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

h) 2. számú melléklet második 13. sorában a "vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-felügyeletért felelős" szöveg

lép.

307. A "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

421. § A "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez" szövegrész helyébe az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterhez" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. §-ában az "a Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

d) 5. §-ában a "forrásáról a Miniszterelnökség központilag kezelt fejezeti feladatok előirányzatának terhére kell gondoskodni" szövegrész helyébe a "forrását a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza" szöveg

lép.

422. § Hatályát veszti a "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése.

308. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

423. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "a kormány európai források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg

lép.

309. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

424. § Hatályát veszti a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "területi kirendeltségének" szövegrész.

310. A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása

425. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős" szöveg lép.

311. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

426. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik."

312. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

427. § A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik."

313. A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

428. § A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában az "az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségnek (a továbbiakban: HM FLÜ)" szövegrész helyébe az "a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalnak (a továbbiakban: Védelemgazdasági Hivatal)" szöveg,

c) 3. § (2)-(4) bekezdésében a "HM FLÜ" szövegrész helyébe a "Védelemgazdasági Hivatal" szöveg

lép.

429. § Hatályát veszti a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

314. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

430. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszeriparért felelős" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "a környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe az "a környezetvédelemért felelős" szöveg

lép.

315. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

431. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § A Közös Irányító Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a 951/2007/EK rendelet 38. cikkében meghatározott közösségi ellenőrzés megindításáról. Az ellenőrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részt vehet. A Közös Irányító Hatóság a jelentés-tervezetekre készítendő választ az államháztartásért felelős miniszterrel és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel előzetesen egyezteti és a végleges jelentést számukra tájékoztatásul megküldi."

432. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a) 31. § (2) bekezdésében a "Bizottsághoz és - tájékoztatásul - a Miniszterelnökséghez" szövegrész helyébe a "Bizottságnak és tájékoztatásul az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek" szöveg,

b) 34. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 34. § (3) bekezdésében a "Miniszterelnökséget" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert" szöveg

lép.

316. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

433. § A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza."

317. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

434. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottság tagjai:

a) a kultúráért felelős miniszter,

b) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter,

c) az oktatásért felelős miniszter,

d) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint

e) a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal vagy az Állami Díjjal korábban kitüntetettek, továbbá a tudományos, a műszaki, a gazdasági, a művészeti és a kulturális élet mértékadó képviselői köréből a Bizottság elnöke által egyéves időtartamra felkért tíz fő."

435. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a) 2. §-át megelőző alcímének címében, 2. §-ában, 4. § (1) és (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrészek helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés a)-c) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökség kitüntetési ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

d) 9. § (6) bekezdésében a "közigazgatási és igazságügyi" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a "kutatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe a "kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért" szöveg

lép.

436. § Hatályát veszti a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 14. §-a, 15. § (2)-(4) bekezdése és 16. §-a.

318. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

437. § A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (9) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, 11. §-ában a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a "vagyongazdálkodásért felelős szervének" szövegrész helyébe a "Védelemgazdasági Hivatalának" szöveg,

c) 5. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 6. § (5) és (6) bekezdésében, 7. § (3)-(5) bekezdésében, 9. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 10. §-ában, 11/A. § (1) bekezdésében, 11/A. § (2) bekezdés b) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

d) 6. §-át megelőző alcímének címében az "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium illetékes szervéhez" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszternek" szöveg,

f) 6. § (3) és (4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, Mellékletében a "Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve" szövegrészek helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

g) 6. § (8) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

h) 6. § (9) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, 11. §-ában az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg,

i) 7. § (7) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium illetékes szervének" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszternek" szöveg

lép.

438. § A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium fejezet "Nemzetközi kártérítés" elnevezésű forgóalapjából" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének e célra rendelt előirányzatából" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "forgóalap szükség szerinti pótlására - a Honvédelmi Minisztérium előterjesztése alapján - a Kormány intézkedik" szövegrész helyébe az "szabad előirányzat mértékét meghaladó kárrendezés esetén a szükséges előirányzatot a Kormány jogszabályban meghatározott rendben biztosítja" szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében a "bekezdés szerinti forgóalap további bevételeit" szövegrész helyébe a "bekezdésében meghatározott előirányzat bevételét" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a "bevételek a Honvédelmi Minisztérium fejezet saját bevételeit képezik" szövegrész helyébe a "bevételeket az (1) bekezdésben meghatározott előirányzaton kell elszámolni" szöveg

lép.

319. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

439. § Hatályát veszti az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 20. § (2)-(4) bekezdése, 21. §-a és 22. §-a.

320. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

440. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

321. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

441. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésben az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében az "Az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészetért felelős" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében, 18. §-át megelőző alcímének címében, 19. § (1)-(3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 23. §-ában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 17. §-át megelőző alcímének címében és 17. §-ában az "Az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "A rendészetért felelős" szöveg,

e) 20. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

f) 21. §-ában a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg,

g) 3. melléklet II. alcímének címében az "az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős" szöveg

lép.

442. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2)-(7) bekezdése.

322. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

443. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

323. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

444. § A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és 4. §-ában a "Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

324. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

445. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet végrehajtásáról - a nemzetiségpolitikáért felelős miniszterrel, az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik."

325. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

446. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés d) pontjában az "iparügyekért" szövegrész helyébe az "igazságügyért" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdés c) pontjában az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az igazságügyért" szöveg

lép.

326. A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről szóló 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

447. § A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről szóló 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. §-ában, Melléklet A) adatlap lábjegyzetében, Melléklet B) adatlap lábjegyzetében az "iparügyekért" szövegrész helyébe az "igazságügyért" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "iparügyekért" szövegrészek helyébe az "igazságügyért" szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

327. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

448. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

b) 10. § (7) és (8) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a "lakáspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

328. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

449. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés 26. pontjában, 21/C. § (2) bekezdésében, 21/D. §-ában, 21/E. § (1) és (3) bekezdésében, 21/F. § (1) bekezdésében, 21/G. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 5/A. §-ában a "költségvetési törvény" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény" szöveg, az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkár" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében "közvetlenül a központi költségvetésből történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelő miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik" szöveg,

d) 14. § (8) bekezdésében az "a Miniszterelnökséggel, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériummal" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős miniszterrel" szöveg,

e) 16. § a)-c) pontjában az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

f) 16. § d)-f) pontjában az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert" szöveg

lép.

329. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

450. § A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium" szöveg

lép.

330. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

451. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 40/C. § (3) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

331. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

452. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 12. § (5) bekezdésében a "területfejlesztésért" szövegrész helyébe a "területfejlesztés stratégiai tervezéséért" szöveg,

b) 20. § (5) bekezdésében a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

c) 23. § (1) bekezdésében a "területfejlesztésért, a területrendezésért" szövegrész helyébe a "területfejlesztésért felelős miniszter, a területrendezésért felelős miniszter" szöveg

lép.

453. § Hatályát veszti a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 10. pont j) alpontjában a "működési területtel érintett területi kirendeltsége" szövegrész.

332. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

454. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 7. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "honvédelmi" szövegrészek helyébe a "honvédelemért felelős" szöveg

lép.

333. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

455. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:5 és D:5 mezőjében, 2. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezőjében, 3. mellékletében foglalt táblázat C:5. mezőjében az "Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási" szöveg lép.

(2) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 és D:6 mezőjében, 2. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében, 3. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

334. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

456. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" cím alatti táblázatában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg,

b) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" cím alatti táblázatában a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" cím alatti táblázatában az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

d) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" cím alatti táblázatában, 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" cím alatti táblázatában a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Külgazdasági és Külügyminisztérium" szöveg,

e) 7. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" cím alatti táblázatában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrészek helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg,

f) 12. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke" cím alatti táblázatában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg

lép.

457. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 4. melléklete helyébe a 14. melléklet lép,

b) a 15. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

335. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

458. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti oklevél nem szerepel

a) a 2. számú melléklet I. és III. pontjában, akkor az oklevél által tanúsított végzettségről az országos szakmai kamara és - az érintett szakterület vagy részterület jellege szerint - a környezetvédelemért felelős miniszter, a vízvédelemért felelős miniszter vagy a vízgazdálkodásért felelős miniszter által létrehozott bizottság, vagy

b) a 2. számú melléklet II. és IV. pontjában, akkor az oklevél által tanúsított végzettségről a főfelügyelőség által létrehozott bizottság

szakértőként véleményt nyilvánít az engedélyezési eljárás során, amelyet az eljáró hatóság kötelezően figyelembe vesz.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a bizottság elnökét és két tagját az országos szakmai kamara jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért felelős miniszter, valamint - az érintett szakterület vagy részterület jellege szerint - a környezetvédelemért felelős miniszter, a vízvédelemért felelős miniszter vagy a vízgazdálkodásért felelős miniszter által megbízott egy-egy személy, valamint az adott szak szerint illetékes, az országos szakmai kamara által felkért felsőoktatási intézmény képviselője.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a bizottság elnökét és két tagját a főfelügyelőség jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért felelős miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter által megbízott egy-egy személy, valamint az adott szak szerint illetékes, a főfelügyelőség által felkért felsőoktatási intézmény képviselője."

336. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

459. § A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az a munkabiztonsági szakértő, aki az 1. számú melléklet 1-22. pontjában foglalt szakterületeken 2009. december 31. napján a munkavédelmi hatóság nyilvántartásában szerepel, és nem rendelkezik a 2. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel, engedélyének lejártával ezen szakterületnek megfelelő újabb engedély iránti kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál, ha 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe jogszabály alapján az 1. számú melléklet 1-22. pontjában meghatározott szakterületeknek megfelelő igazságügyi szakértői szakterületek valamelyikére felvették."

337. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

460. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben az "igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős" szöveg lép.

338. Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

461. § Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az e-közigazgatásért felelős miniszternek a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatos feladatai"

462. § Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató szakmai irányítását az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el."

339. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

463. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (2) és (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 13. § (4) és (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársasággal" szövegrész helyébe a "Magyarországgal" szöveg,

d) 40. § (5) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosáról" szövegrész helyébe az "alapvető jogok biztosáról" szöveg

lép.

464. § (1) Hatályukat vesztik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "által vezetett minisztérium" szövegrészek.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésében az "által vezetett minisztérium" szövegrész.

340. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

465. § Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

466. § Hatályát veszti az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés.

341. A "Köztársasági Érdemjel" díj adományozásáról szóló 104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

467. § A "Köztársasági Érdemjel" díj adományozásáról szóló 104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

342. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet módosítása

468. § Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § E rendelet alkalmazásában a köztisztviselői illetményalapon a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított illetményalapot kell érteni."

469. § Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "köztisztviselő vizsgarendszer" szövegrész helyébe a "közszolgálati tisztviselői vizsgarendszer" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés c) pontjában, 3. § (3) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a "köztisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "közszolgálati jogviszonya" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonya" szöveg,

e) 4. § (2) bekezdésében a "Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK)" szövegrész helyébe a "személyügyi központ" szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében a "KSZK" szövegrész helyébe a "személyügyi központ" szöveg

lép.

343. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

470. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "közigazgatás-szervezésért" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért" szöveg lép.

344. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

471. § A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

345. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

472. § Hatályát veszti az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontjában az "által vezetett minisztérium Radiológiai Ellenőrző Hálózat Ágazati Információs Központja" szövegrész.

346. A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

473. § A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az önkormányzati ügyekért, az egészségügyért, a területfejlesztésért és területrendezésért, az építésügyért, a gazdaságpolitikáért, az energetikáért, a közlekedésért, a hírközlésért, a földművelési ügyekért, a vidékfejlesztésért, a kultúráért, a katasztrófák elleni védekezésért és a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: érintett miniszterek), valamint az érintett miniszterek irányítása, felügyelete alatt álló közigazgatási szervek bevonásával" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter, a területrendezésért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: érintett miniszterek), valamint az érintett miniszterek irányítása, felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervek bevonásával" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "közigazgatási szervek" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "területfejlesztésért és területrendezésért, az építésügyért, a földművelési ügyekért, a vidékfejlesztésért, az energetikáért, a vízgazdálkodásért" szövegrész helyébe a "területfejlesztésért felelős miniszter, a területrendezésért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "területfejlesztésért és építésügyért és a vidékfejlesztésért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "területfejlesztésért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

347. Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

474. § Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében a "Miniszterelnökség költségvetésében" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "közigazgatás" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében az "A Miniszterelnökség és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok esetében" szövegrész helyébe az "A minisztériumok esetében" szöveg

lép.

475. § Hatályát veszti az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen működő államtitkár kabinetfőnökére," szövegrész,

b) 9. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen működő államtitkár kabinetfőnöke," szövegrész.

348. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

476. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az államháztartásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

477. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "vezeti, akit a miniszter nevez ki és ment fel" szövegrész helyébe a "vezeti" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg

lép.

349. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

478. § A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "a Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg lép.

350. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

479. § Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

480. § Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Támogatáskezelőt főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét igazgatók segítik.

(2) Az igazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású és illetményű kormánytisztviselő.

3/B. § A Támogatáskezelő közreműködik egyes fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében, valamint európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

3/C. § A Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó jogviszonyokból eredően felmerülő kötelezettségek a Támogatáskezelő - mint a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervének e feladat tekintetében jogutód szervezete - költségvetésének terhére vállalt kötelezettségnek minősülnek."

351. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

481. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg lép.

352. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

482. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv."

483. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A KIFÜ-t elnök vezeti, tevékenységét elnökhelyettes segíti.

(2) A elnökhelyettes vezetői megbízását az elnök javaslatára a miniszter adja és vonja vissza. Az elnökhelyettes feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja."

484. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. § e) pontja helyébe

a következő rendelkezés lép:

(A KIFÜ részt vesz:)

"e) szakmai támogatás nyújtásával az informatikáért felelős miniszter, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében."

485. § Hatályát veszti a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

353. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

486. § A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "gazdaságfejlesztésért" szövegrész helyébe a "belgazdaságért" szöveg lép.

487. § Hatályát veszti a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "által vezetett minisztérium igazságügyért felelős államtitkára" szövegrész.

354. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

488. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):]

"3. az igazságügyi szolgálat a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására,"

489. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert jelöli ki."

490. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A törzshivatal által jogszabály alapján ellátott államigazgatási feladatok tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (3) bekezdése alapján a Kormány által kijelölt központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja.

(2) A törzshivatal tekintetében

a) a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyeletével összefüggésben a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter,

b) a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést és a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével összefüggésben a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter,

c) a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést és a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a köznevelési feladatokkal összefüggésben az oktatásért felelős miniszter,

d) a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggésben a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter,

e) a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést és a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket a birtokvédelmi, a bányaszolgalmi, a hatósági közvetítői nyilvántartásba vételi, a kisajátítási, a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésére irányuló, valamint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő ügyekkel összefüggésben a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter

gyakorolja.

(3) A törzshivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok tekintetében lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésről az (1) bekezdésben meghatározott személy e rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert.

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter - a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete és a közigazgatási hatósági ügyek kivételével - meghatározott ügyben - a szakigazgatási szervet érintő ügyben a szakigazgatási szervet irányító miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - bejelentésre, illetve kérelemre az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal helyett másik fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölhet ki eljárásra."

491. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében]

"d) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét,"

492. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása és az általa biztosított feltételek keretei között közreműködik a közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolásában."

493. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 3. alcímének címében a "szakmai irányítása" szövegrész helyébe az "irányítása" szöveg,

b) 5. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)" szövegrész helyébe az "a Khtv." szöveg,

d) 6. § (5) bekezdésében a "közigazgatásszervezésért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg,

e) 12. § b) pontjában a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért" szöveg,

f) 2. melléklet 1.27. pontjában az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg

lép.

494. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése.

355. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

495. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv."

496. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az NVSZ a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A Kormány a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervként az NVSZ-t jelöli ki."

497. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Közreműködés a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban

13/A. § Az NVSZ

a) előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégiát és felterjeszti a rendészetért felelős miniszter részére,

b) kidolgozza a korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritás jelentés elkészítését támogató módszertani segédletet, amelyet felterjeszt a rendészetért felelős miniszter részére,

c) végzi az integritási és korrupciós kockázatok felmérését,

d) folyamatosan értékeli a korrupciós helyzetet és a korrupcióellenes kormányzati tevékenység helyzetét, valamint a rendészetért felelős miniszter útján tájékoztatást ad a Kormány részére,

e) közreműködik az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerének fejlesztésében és összehangolásában,

f) előkészíti a korrupcióellenes kommunikációs szakmai anyagokat,

g) részt vesz a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi egyezményekből eredő jelentési és képviseleti kötelezettségek ellátásában."

356. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

498. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv."

499. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott terrorizmust elhárító szervként a TEK-et jelöli ki. A TEK székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

(2) A TEK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(3) A TEK-nek az Rtv. 4/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott kirendeltségeit, valamint azok székhelyeit az 1. melléklet állapítja meg."

500. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés h) pontjában a "Külügyminisztériummal" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés j) pontjában a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

357. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

501. § A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "Külügyminisztériumon" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumon" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

358. A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

502. § A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság Kormánya" szövegrész helyébe az "a Kormány" szöveg lép.

359. Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

503. § Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az "igazságügyért, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, az európai integrációs ügyekért" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az európai integrációs ügyekért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében a "jog harmonizációs" szövegrész helyébe a "jogharmonizációs" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az "igazságügyért, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, az európai integrációs ügyekért, az államháztartásért" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az európai integrációs ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium" szöveg,

e) 9. § (1)-(4) bekezdésében az "európai integrációs ügyekért" szövegrészek helyébe az "igazságügyért" szöveg

lép.

504. § Hatályát veszti az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdésében "az igazságügyért és" szövegrész,

b) 9. § (4) bekezdésben az "az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével" szövegrész.

360. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

505. § A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

506. § A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés e) pontjában a "Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe a "Magyarországnak" szöveg,

b) 8. § g) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

507. § Hatályát veszti a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "- az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján -" szövegrész.

361. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

508. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 16. § (4) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 41. § (4) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

362. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

509. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv).

2. § Az OEP az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

510. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal és 2/B. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) Az OEP költségvetését az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetésében kell meghatározni.

(3) Az OEP-et főigazgató vezeti. A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. Az OEP más alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2/B. § Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az OEP bírálja el."

511. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27. ) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az E. Alap javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében gazdasági társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvény vagy üzletrész, ingatlan, egyéb vagyon értékesítését és az értékesítésig történő vagyonkezelést - a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - megállapodás alapján kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. végezheti."

512. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelettel a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja - valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően - a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár."

513. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap)" szövegrész helyébe az "E. Alap" szöveg lép.

363. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

514. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

515. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Hivatalt főigazgató vezeti."

364. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

516. § A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 4. melléklete a 16. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 17. melléklet szerint

módosul.

517. § Hatályát veszti a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § l) pontjában az "és a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel" szövegrész.

365. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

518. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti.

(3) Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok és az országos tisztifőgyógyszerész segíti, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

3. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként fővárosi és megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv működik (a továbbiakban együtt: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) a népegészségügyi feladatok ellátására."

519. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) az 1. mellékletben meghatározott, a miniszter által alapított központi költségvetési szervek (a továbbiakban: országos intézet) és az OTH alkotja. Az országos intézet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az országos intézetet főigazgató vezeti."

366. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

520. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti első fokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti első fokú eljárásban

a) - a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet),

b) - a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme követelményeinek való megfelelősége kérdésében, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése érdekében szükséges-e észlelőkút létesítése - a területi vízügyi hatóságot, valamint

c) - abban a szakkérdésben, hogy a tevékenység a környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget

szakhatóságként jelöli ki."

521. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg lép.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 31. § (5) bekezdésében a "vízvédelmi hatóság vízvédelmi" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóság" szöveg,

b) 32. § (7) bekezdés záró szövegrészében a "partvédelmi rendeltetésű erdő esetében a területi vízügyi hatóságot, vízvédelmi rendeltetésű erdő esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóságot" szöveg

lép.

367. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

522. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a minisztériumokra és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra (a továbbiakban: Hivatal), valamint az e szervekkel jogviszonyban álló foglalkoztatottakra terjed ki."

523. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletnek az "A rendelet hatálya" alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervként a Hivatalt jelöli ki."

524. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal a közigazgatási személyzetfejlesztési feladatai körében

a) ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatokat, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben jogszabályban meghatározott feladatokat,

b) bevezeti és működteti a központi humánkontrolling rendszert,

c) biztosítja a jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggő szolgáltatásokat,

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével működteti a kompetencia és munkaköralapú közszolgálati továbbképzés tervezési, beiskolázási és módszertani feladatait,

e) javaslatot tesz a miniszternek a munkakör alapú rendszerre és támogatja annak működtetését,

f) javaslatot tesz a miniszternek az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és támogatja annak működtetését,

g) javaslatot tesz a miniszternek a közszolgálati életpályát támogató belső karrier- és tehetségmenedzsmentre, és módszertani támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára."

525. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § A jogszabály alapján a személyügyi központ feladatkörébe utalt, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően -a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódja a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság."

526. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § 14. pontjában a "Központi Szolgáltatási Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: KSzF)" szövegrész helyébe a "Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság" szöveg,

c) 14. §-át megelőző alcímének címében, 14. §-ában, 16. §-ában a "közigazgatási személyzetpolitikáért" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében a "közigazgatási személyzetpolitikáért felelős minisztérium közigazgatási államtitkára" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés a) pontjában a "közigazgatási személyzetpolitikáért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárának" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszternek" szöveg,

f) 17. § (2) bekezdés f) pontjában az "és a közigazgatási személyzetpolitikáért" szövegrész helyébe a ",a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szöveg,

g) 20. § (1) bekezdésében a "személyzetpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervezeti egység" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szöveg,

h) 20. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdés c) pontjában a "közigazgatási személyzetpolitikáért" szövegrész helyébe a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szöveg,

i) 21. §-át megelőző alcímének címében a "Honvédelmi Minisztériumra és a Külügyminisztériumra" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumra és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra" szöveg,

j) 21. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztériumban" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban" szöveg, a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrészek helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

k) 21. § (3) bekezdésében a "Külügyminisztériumban" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban" szöveg, az "a Külügyminisztérium" szövegrész helyébe az "a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg, a "Külügyminisztérium üzemeltetési feladatai körében:" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

l) 21. § (4) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

527. § Hatályát veszti az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában az "a Miniszterelnökség," szövegrész.

368. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

528. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a beérkezett változási igényekről tájékoztatja az e-közigazgatásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)."

(2) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Azon csatlakozásra kötelezett felhasználók, akik esetében a változtatási, illetve új csatlakozási igények ellenértékének a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium fejezetén belüli tervezésére vagy e fejezet javára előirányzat átcsoportosításra nem kerül sor, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval külön megállapodást kötnek a szolgáltatás ellenértékének biztosítása érdekében. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a megállapodás fő tartalmi elemeiről annak megkötése előtt a minisztert tájékoztatja."

529. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány nevében a miniszter közszolgáltatási szerződést köt a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval, amelyben a felek legalább a következő feltételeket rögzítik:)

"a) a felhasználók számára a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium fejezete terhére nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások köre (központi finanszírozású szolgáltatások köre);"

530. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közszolgáltatási szerződésben meghatározott, az (5) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználók számára a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium fejezete részére biztosított előirányzatok terhére nyújtja."

531. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet c) pontjában a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. melléklet d) pontjában a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

c) 2. melléklet e) pontjában a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

d) 3. melléklet I. táblázat 1. pontjában a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 3. melléklet I. táblázat 1.7. pontjában a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

f) 3. melléklet I. táblázat 6.2. pontjában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe az "A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

g) 3. melléklet I. táblázat 10.2. pontjában a "Vámhivatalt irányító miniszter" szövegrész helyébe a "Vámhivatal felügyeletét ellátó" szöveg,

h) 3. melléklet I. táblázat 13.2. pontjában az "A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "A miniszternek" szöveg

lép.

369. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

532. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

370. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

533. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. §-ban meghatározott feladatok megvalósításához szükséges forrást a központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként kell tervezni."

534. § Hatályát veszti a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése.

371. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

535. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A települést ért olyan különösen súlyos természeti kár esetében, amelynek következtében a lakóépületek jelentős része életveszélyessé vagy helyre nem állíthatóvá vált, a támogatás kivételesen a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet (a továbbiakban: lakossági támogatás). A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások (így különösen átmeneti segély nyújtása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély megszüntetéséhez) részbeni vagy teljes megtérítéséhez használható fel. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza. A pályázatban a lakossági támogatásra vonatkozó igényt védekezési költségként kell feltüntetni."

536. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A védekezési költségek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén - kizárólag a védekezési költségek vonatkozásában - a (3) bekezdés b) pontjában, c) pont ca)-ce) alpontjában, d), h), n) és o) pontjában, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés költségeinek elszámolásával kapcsolatos pályázathoz a (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontjában, b) pontjában, c) pont ca)-ce) alpontjában, d)-j) és n) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell csatolni."

537. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "8. melléklet szerinti adatlap" szöveg helyébe a "8. melléklet A) része szerinti adatlap" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az "az elszámolási" szövegrész helyébe az "a beszámolási" szöveg

lép.

538. § (1) Hatályát veszti a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában és n) pont na) alpontjában az "igazságügyért felelős miniszter által vezetett" szövegrész,

b) 10. § (3) bekezdésében a "vagy a társulási tanácsi határozata," szövegrész.

(2) Hatályát veszti a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés k) pontja és 12. melléklete.

372. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

539. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg,

b) 4. § a), c) és e) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrészek helyébe az "az állam" szöveg,

c) 4. § b) pontjában az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg

lép.

373. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

540. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében és 25. § (2) bekezdésében az "a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért" szövegrész helyébe az "az iparügyekért" szöveg

lép.

374. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

541. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a "Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében" szövegrész helyébe a "Hivatalos Értesítőben" szöveg lép.

542. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése.

375. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

543. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,"

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"2a. csoportmentességi rendeletek:

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet),

c) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: 736/2008/EK bizottsági rendelet),

d) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet) (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.),

e) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet),"

(3) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,"

(4) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 6a. és 6b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"6a. erdészeti támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekhez nyújtott állami támogatás,

6b. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 1379/2013/EU rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,"

(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 10a-10f. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10a. mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSz I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

10b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) meghatározottak szerinti szerv,

10c. mezőgazdasági termékek: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek,

10d. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek elsődleges előállítására irányuló tevékenység,

10e. mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő,

10f. mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik,"

(6) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 19a. és 19b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"19a. vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

19b. vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,"

544. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) alpontja a következő bk) ponttal egészül ki:

[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként]

"bk) mely ágazatokra (TEAOR) terjed ki."

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza]

"c) tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,

d) illetékes kapcsolattartó elérhetőségeit,"

(3) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és a 736/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet nem léphet hatályba a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról készült információs összefoglaló adatlapnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéig."

545. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.

(2) Ha a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz olyan több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében."

546. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha uniós szabály kifejezetten úgy rendelkezik, egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét."

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1a)-(3) bekezdéstől eltérően egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.

(7) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,

d) olyan vállalkozás, amely

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél."

547. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (5)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából

a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a minisztert az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve

a) a csekély összegű támogatás jogcímeken az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és e csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá

b) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.

(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat."

548. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) Csekély összegű támogatásként nyújtott agrár és vidékfejlesztési állami támogatások esetében az alábbi, (2)-(12) bekezdések szerinti feltételeknek kell megfelelni.

(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - az MVH 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell megtenni.

(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.

(5) Az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.

(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.

(7) A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben

a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;

b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.

(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.

(9) Az (2) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (6) és (8) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének elmulasztása a 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.

(10) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 1408/2013/EU bizottsági rendelet, és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett csekély összegű támogatás mértékéről.

(11) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (10) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (9) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.

(12) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek."

549. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről)

"e) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésének"

(megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.)

550. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását,

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve a félmillió eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó, az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó, a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó, az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó, a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, valamint a harmincmillió eurót meghaladó összegű kategóriába esik.

(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a hatvanezer, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve az (1) bekezdés cb) alpontjában meghatározott összegű kategóriába, továbbá az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a hatvanezer eurót elérő, de félmillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik."

551. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 659/1999/EK tanácsi rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatást nyújtó köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani."

552. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a támogatást nyújtó saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történő visszafizettetése, vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekről a támogatást nyújtó köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani."

553. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

554. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § 14. pontjában az "álló rendszer" szövegrész helyébe az "álló rendszerek" szöveg,

b) 2. § 9. pontjában a "Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)" szövegrész helyébe a "651/2014/EU bizottsági rendelet" szöveg,

c) 6. § (4a) bekezdésében a "rendelet" szövegrész helyébe a "rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet" szöveg,

d) 6. § (4b) bekezdésében a "(4a)" szövegrész helyébe a "651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a)" szöveg,

e) 11. § (10) bekezdésében a "vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások" szövegrész helyébe az "agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások" szöveg,

f) 6. melléklet 2. pontjában a "formája" szövegrész helyébe a "mérete" szöveg

lép.

555. § (1) Hatályát veszti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -" szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében az "Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén -arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét." szövegrész.

(2) Hatályát veszti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. § 21-23. pontja.

(3) Hatályát veszti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 2a. pont e) alpontja és a 13. § (2) bekezdés d) pontja.

(4) Hatályát veszti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 2a. pont d) alpontja, 6. § (1a)-(3) és (5) bekezdése és a 18. § (2) bekezdés d) pontja.

376. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

556. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

377. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

557. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "Kedvezményezett irányítását végző minisztérium ellenőrzési szerve" szövegrész helyébe a "Kedvezményezettet irányító miniszter által vezetett minisztérium belső ellenőrzési szervezeti egysége" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében az "irányításukat végző minisztérium ellenőrzési szervének" szövegrész helyébe az "irányító miniszternek" szöveg

lép.

378. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

558. § A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek és a közbeszerzésekért felelős miniszternek" szöveg lép.

379. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

559. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9/A. §-ában a "turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

380. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

560. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

561. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A GYEMSZI-t főigazgató vezeti."

562. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § n) pontjában, 2/A. §-ában az "az egészségügyért felelős" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 2/A. § k) pontjában a "minisztériumba" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg

lép.

381. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

563. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet végrehajtásáról - a kultúráért felelős miniszterrel, a gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel, a kutatásfejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel, az iparügyekért felelős miniszterrel és a külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

382. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

564. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdésében és 2/D. §-ában a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

383. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

565. § A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "A magyar állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésben és 3. § (3) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztériumot" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét" szöveg

lép.

384. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

566. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg, az "a Magyar Államnak" szövegrész helyébe az "az államnak" szöveg lép.

385. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

567. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (6b) bekezdés a) pontjában, 2. § (6c) bekezdésében, 7. § (2a) bekezdés a) pontjában a "sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe "sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában, 14. § (8) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrészek helyébe az "az állam" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében a "Magyar Állam" szövegrész helyébe az "állam" szöveg,

d) 14. § (7) bekezdésében a "minisztérium részére" szövegrész helyébe az "a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára" szöveg,

e) 15/A. § (1) bekezdésében a "jelentést nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban működő Támogatásokat Vizsgáló Irodának (a továbbiakban: Támogatásokat Vizsgáló Iroda)" szövegrész helyébe az "az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatával összefüggésben jelentést nyújt be az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek" szöveg,

f) 15/A. § (2) bekezdésében az "A Támogatásokat Vizsgáló Iroda" szövegrész helyébe az "Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

g) 15/B. § (1) és (2) bekezdésében az "a Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

568. § Hatályát veszti a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. § (2) és (7)-(9) bekezdése.

386. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

569. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "a Nemzetgazdasági Minisztériumon" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszteren" szöveg, az "a Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg lép.

387. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

570. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a "minisztert" szövegrész helyébe az "agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert" szöveg lép.

388. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

571. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a) 7. §-ában az "a külgazdaságért és a Kárpát-medencei gazdasági övezet gazdaságfejlesztéséért" szövegrész helyébe az "az iparügyekért" szöveg,

b) 23. §-ában az "A külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért" szövegrész helyébe az "Az iparügyekért" szöveg

lép.

389. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

572. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/B. §-a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) működteti."

573. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a "körjegyzőség" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatásért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatásért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a "valamint a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "a közfoglalkoztatásért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg

lép.

390. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

574. § A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § nyitó szövegrészében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § d) pontjában a "megteremtéséért való felelőssége körében" szövegrész helyébe a "megteremtése érdekében" szöveg

lép.

391. A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

575. § A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdés a) pontjában és 13. § (2) bekezdés a) pontjában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az "a magyar állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

d) 2. melléklet 1.8. pontjában, 2/A. melléklet 1.8. pontjában, 5. melléklet 1.4. pontjában a "magyar állami" szövegrész helyébe az "állami" szöveg

lép.

576. § Hatályát veszti a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 83. §-a.

392. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

577. § A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 5. § (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg

lép.

578. § Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bekezdése.

393. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

579. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség és a" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 16/A. § (3) bekezdésében a "Miniszterelnökség, minisztérium, valamint a minisztérium" szövegrész helyébe a "minisztérium és a minisztériumot vezető miniszter" szöveg,

c) 16/B. § (2) bekezdésében a "minisztérium esetében az irányítása, felügyelete" szövegrész helyébe a "minisztérium esetében a minisztériumot vezető miniszter irányítása, felügyelete" szöveg,

d) 16/B. § (3) bekezdésében a "kormányprogramban, valamint a Kormány közigazgatás-fejlesztési programjában" szövegrész helyébe a "Kormány általános politikájában" szöveg

lép.

394. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

580. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) 6. § f) pontjában a "gondoskodik a minisztérium és a felügyelete alatt álló" szövegrész helyébe a "gondoskodik a minisztérium és a minisztériumot vezető miniszter felügyelete alá tartozó" szöveg,

b) 55. § (2) bekezdésében a "katasztrófavédelemért" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért" szöveg,

c) 91. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

d) 91. § (4) bekezdésében a "központi költségvetés a Belügyminisztérium útján folyósítja a támogatás keretösszegét" szövegrész helyébe a "támogatást a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter folyósítja" szöveg

lép.

395. A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól szóló 244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

581. § A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól szóló 244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában és 3. § (3) bekezdés g) pontjában az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés d) pontjában az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek" szöveg

lép.

396. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

582. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

583. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki a miniszter területfejlesztési feladatainak ellátását segítő háttérintézménynek."

584. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés g) pontjában a "minisztérium" szövegrész helyébe a "Kormány tagjának" szöveg lép.

397. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

585. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében az "a Magyar Állammal" szövegrész helyébe az "az állammal" szöveg,

b) 13. § (6) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az "A Magyar Állam" szövegrész helyébe az "Az állam" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a "megfelelő Magyar Államot" szövegrész helyébe a "megfelelő, az államot" szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államot" szövegrész helyébe az "az államot" szöveg

lép.

586. § Hatályát veszti a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az "által vezetett minisztérium" szövegrész.

398. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

587. § Hatályát veszti a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. §-a, 7. alcíme, 16. §-a, 21-22/B. §-a, 23/A. §-a, 1. melléklete és 6. melléklete.

399. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítsa

588. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében" szöveg lép.

589. § Hatályukat vesztik a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában az "által vezetett minisztérium" szövegrészek.

400. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

590. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

401. A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

591. § A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében az "a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős minisztert" szöveg lép.

402. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

592. § A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a "külügyekért" szövegrész helyébe a "külpolitikáért" szöveg lép.

403. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

593. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. mellékletbe foglalt táblázat C:420 mezőjében a "Dietetikus szakács" szövegrész helyébe a "Diétás szakács" szöveg lép.

404. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

594. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a meghagyásba kijelölt munkakört betöltő személy kérelmére, munkáltatójának javaslata alapján a miniszter kivételesen, honvédelmi érdekből hozzájárulhat az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítéséhez. A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez kell benyújtani, amely azt véleményével együtt szolgálati úton terjeszti fel a miniszterhez. E személy, amíg a meghagyásba kijelölt munkakört betölti, különleges jogrend kihirdetése esetén katonai szolgálatra nem hívható be. Ha a különleges jogrend kihirdetésekor e személy tényleges szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani."

595. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. §-ában a "külügyekért" szövegrész helyébe a "külpolitikáért" szöveg lép.

405. Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

596. § Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter a minisztérium" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 3/A. §-ában az "az iparügyekért felelős miniszter által irányított minisztérium" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

597. § Hatályát veszti az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a.

406. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

598. § A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "kultúráért" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért" szöveg lép.

407. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

599. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Ez a rendelet az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik."

600. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központi szolgáltatási megállapodás a Munkacsoportnak a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt tagja egyetértésével hozható létre."

601. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

408. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

602. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "kultúráért" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért" szöveg,

b) 1. § (2a) bekezdésében az "Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam" szöveg

lép.

409. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

603. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

604. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel. A Hivatal főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - a Hivatal főigazgatója gyakorolja."

605. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, közfoglalkoztatás és munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működik.

(4) A kirendeltség a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, közfoglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működik."

606. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot a Hivatalnak a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettese vezeti."

607. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkaügyi központ és a kirendeltség közfoglalkoztatási feladata tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében és 7. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott hatásköröket - a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja."

(2) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A munkaügyi központ igazgatója a közfoglalkoztatásért felelős igazgató-helyettes kinevezésére és felmentésére vonatkozó Khtv. 15. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja."

608. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében)

"c) meghatározza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, valamint fejleszti a programrends