282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § (1) A miniszter felelős az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért, amelynek keretében

a) koordinálja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram ifjúságra közvetlenül vonatkozó kormányzati kezdeményezéseket és döntéseket a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együttműködve,

b) irányítja, működteti és fejleszti az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúsági szolgáltatások rendszerét üzemeltető központi és megyei szervezeteket,

c) közreműködik az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt célok európai vonatkozású kapcsolódási pontjai által meghatározott területek és feladatok ellátásában,

d) irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.

(2) A miniszter az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúságpolitikai feladatokat különösen a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével látja el."

2. § Hatályát veszti a Statútum

a) 1/A. § (4) bekezdés g) pontja,

b) 2. § (10) bekezdése,

c) 66. § (2) bekezdés b) pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére