68/2012. (VII. 13.) VM rendelet

az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állattenyésztési bírság összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 10032000-00289782-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

(2) Az állattenyésztési bírság befizetésekor az átutalási megbízás, vagy a csekkszelvény közlemény rovatában az "ÁTB" mozaikszót és a bírságot elrendelő határozat számát fel kell tüntetni.

2. §[1] A NÉBIH a kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és annak felhasználásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 31. napjáig, illetve január 31. napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[2]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 183. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.