128/2013. (XII. 20.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), d), e), g), h), j), k) és m) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Az Országos Képzési Jegyzék alapján a földművelésügyi miniszter - mint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3-6., 8., 10., 11. pontjában meghatározott feladatokért felelős miniszter - hatáskörébe tartozó, valamennyi szakképesítés komplex szakmai vizsgájának szervezésére a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) jelöli ki.

(2)[2] A Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában működő, jelen rendelet 1. melléklete szerinti agrár-szakképző központokat feljogosítom valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében komplex szakmai vizsga szervezésére.

2. §[3] A Herman Ottó Intézet jogosult valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § (2) és (3) bekezdése szerint indított képzések lezárását követő moduláris szakmai vizsga szervezésére.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §[4]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 128/2013. (XII. 20.) VM rendelethez

[5]
AB
közoktatási intézmény megnevezésefeladat-ellátási helye
1FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós1106 Budapest
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és KollégiumMaglódi út 4/b.
FM KASZK - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és1149 Budapest
KollégiumaMogyoródi út 56-60.
FM KASZK - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és2600 Vác
KollégiumaTelep u. 2-4.
FM KASZK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Gépész2081 Piliscsaba
Szakképző IskolájaJózsef Attila u. 2.
2FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola,7100 Szekszárd
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumPalánk 19.
FM DASzK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági7400 Kaposvár
Szakképző Iskolája és KollégiumaGuba Sándor u. 40.
FM DASzK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző7184 Lengyel
Iskolája és KollégiumaPetőfi u. 5.
FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma7960 Sellye
FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági ésZrínyi M. u. 2.
Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma7940 Szentlőrinc
FM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági SzakképzőErzsébet u. 1.
Iskolája és Kollégiuma7773 Villány
FM DASzK, Szakképző Iskola - Lippai János Kertészeti Szakképző IskolájaMathiász J. u. 2.
és Kollégiuma9400 Sopron
FM DASzK, Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája ésBánfalvi út 48-50.
Kollégiuma9751 Vép
Szent Imre u. 36-38.
3FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági6440 Jánoshalma
Szakképző Iskola és KollégiumBéke tér 13.
FM ASzK - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája6600 Szentes
FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzőKossuth u. 45.
Iskolája és Kollégiuma3232 Mátrafüred
FM ASzK - Pétervásári Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és KollégiumaErdész u. 11.
3250 Pétervására
Keglevich út 19.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 198. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[2] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 199. § a) pontja és b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[3] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 199. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 199. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére