150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § A közigazgatási és igazságügyi miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége körében ellátja

a) az országgyűlési képviselők választásáról,

b) a helyi önkormányzati képviselők választásáról és a polgármesterek választásáról,

c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról,

d) az európai parlamenti képviselők választásáról, a választási eljárásról,

e) az országos népszavazásról, az országos népi kezdeményezésről,

f) a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről

szóló jogszabályok előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki."

2. § Hatályát veszti a Statútum 12. § g) pontja.

3. § Hatályát veszti az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére