166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében

a) a "4000 forinttal" szövegrész helyébe a "2000 forinttal" szöveg,

b) a "4000 forintnak" szövegrész helyébe a "2000 forintnak" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök