2013. évi CCVI. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 460 815,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 586 000,1 millió forintban,

c) hiányát 1 125 184,4 millió forintban

állapítja meg."

2. § A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Kvtv. 3. melléklet 10. pontjában a "Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja" szövegrész helyébe a "nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CCVI. törvényhez

1) A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 41. Vagyoni hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 2. § m) pont körében alcíme hatályát veszti.

2) A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet "1-20. cím összesen" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás)
1-20. cím összesen:315 907,997 419,9218 488,0

3) A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet "XVII. fejezet összesen" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás)
XVII. fejezet összesen:578 255,1172 419,9218 488,0

4) A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 6. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám
Alcím-
szám
Jogcím-
csop.
szám
Jogcím-
szám
Előír.
csop.
szám
Kiemelt
előír.
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csop.
név
Jogcím-
név
Előír.
csop.
név
FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás)
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése35 800,0

5) A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása címe a következő 5. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása alcímmel egészül ki:

(Cím
szám
Alcím-
szám
Jogcím-
csop.
szám
Jogcím-
szám
Előír.
csop.
szám
Kiemelt
előír.
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csop.
név
Jogcím-
név
Előír.
csop.
név
FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás)
5Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása135 499,6

6) A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet "XLII. fejezet összesen" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás)
XLII. fejezet összesen:2 047 857,97 458 924,9

7) A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám
Alcím-
szám
Jogcím-
csop.
szám
Jogcím-
szám
Előír.
csop.
szám
Kiemelt
előír.
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csop.
név
Jogcím-
név
Előír.
csop.
név
FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás)
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések
10 000,0

8) A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet "XLIII. fejezet összesen" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás)
XLIII. fejezet összesen:229 940,0102 194,4

9) A Kvtv. 1. melléklete a következő LXIV. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja fejezettel egészül ki:

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban

(Cím
szám
Alcím-
szám
Jogcím-
csop.
szám
Jogcím-
szám
Előír.
csop.
szám
Kiemelt
előír.
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csop.
név
Jogcím-
név
Előír.
csop.
név
FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás)
1Költségvetési támogatás135 499,6
2Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott
vagyoni hozzájárulás
135 000,0
3Működési kiadások499,6
LXIV. fejezet összesen:135 499,6135 499,6

10) A Kvtv. 1. mellékletének utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG:16 586 000,1
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:15 460 815,7
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:-1 125 184,4

Tartalomjegyzék