24/2013. (VI. 20.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az RRI az R. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatait Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: repülőtér) területén, valamint a légiforgalmi szolgálat központi létesítményében látja el."

2. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 5.13. pontja a következő 5.13.2. alponttal egészül ki:

(XIII. Kerületi Rendőrkapitányság, Budapest)

"5.13.2. A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget"

3. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.7. pont 6.7.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Határrendészeti Kirendeltség Szeged)

"6.7.12. Ásotthalom közúti határátkelőhely"

4. § (1) A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.8. pont 6.8.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor)

"6.8.8. Tiszasziget".

(2) A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.8. pontja a következő 6.8.9-6.8.11. alponttal egészül ki:

(Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor)

"6.8.9. Újszentiván

6.8.10. Kiszombor közúti határátkelőhely

6.8.11. Tiszasziget közúti határátkelőhely".

5. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 16.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16.10. Határrendészeti Kirendeltség Csenger

16.10.1. Cégénydányád

16.10.2. Császló

16.10.3. Csegöld

16.10.4. Csenger

16.10.5. Csengersima

16.10.6. Csengerújfalu

16.10.7. Darnó

16.10.8. Fülpösdaróc

16.10.9. Gacsály

16.10.10. Garbolc

16.10.11. Géberjén

16.10.12. Győrtelek

16.10.13. Gyügye

16.10.14. Hermánszeg

16.10.15. Jánkmajtis

16.10.16. Kishódos

16.10.17. Kisnamény

16.10.18. Kispalád

16.10.19. Kisszekeres

16.10.20. Kocsord

16.10.21. Komlódtótfalu

16.10.22. Mátészalka

16.10.23. Méhtelek

16.10.24. Nagydobos

16.10.25. Nagyhódos

16.10.26. Nagyszekeres

16.10.27. Nyírcsaholy

16.10.28. Ököritófülpös

16.10.29. Pátyod

16.10.30. Porcsalma

16.10.31. Rápolt

16.10.32. Rozsály

16.10.33. Szamosangyalos

16.10.34. Szamosbecs

16.10.35. Szamossályi

16.10.36. Szamostatárfalva

16.10.37. Szamosújlak

16.10.38. Tisztaberek

16.10.39. Tunyogmatolcs

16.10.40. Tyukod

16.10.41. Ura

16.10.42. Zajta

16.10.43. Zsarolyán

16.10.44. Csengersima közúti határátkelőhely".

6. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 21. pont 21.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21.1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

21.1.1. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

21.1.2. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. terminál légi határátkelőhely

21.1.3. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A. terminál légi határátkelőhely

21.1.4. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B. terminál légi határátkelőhely

21.1.5. A légiforgalmi szolgálat központi létesítménye".

7. § Hatályát veszti a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet

a) 6.7. pont 6.7.8. és 6.7.9. alpontja, valamint

b) 16.11. pont 16.11.7. alpontja.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) ) A 2. § 2013. június 30-án lép hatályba.

(3) Az 1. §, valamint a 6. § 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 4-5. § és a 7. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter