327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel - a kormányszóvivői teendők ellátásának feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve - az egységes kormányzati kommunikációért, melynek körében]

"a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét, ösztönzi és elősegíti az országmárka kreatív alkotóelemei kialakítását, alkalmazását és fejlesztését;"

2. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnökséget vezető államtitkár az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében:)

"h) előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,

i) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére