40/2013. (VIII. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)-f), h), n), p)-u), w) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, az e szervek munkáját segítő személyek, valamint a helyi önkormányzatok érdekében huzamos időn keresztül végzett kimagasló közigazgatási tevékenységet végzők részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható a rendvédelem és a közigazgatás érdekében huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő munka elismerésére."

2. § A BM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szent György Érdemjel a rendőrség állományában munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére, illetve a rendőrség munkáját segítő személyek elismerésére évente összesen 30 fő részére adományozható."

3. § A BM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szent Flórián Érdemjel a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományában dolgozó, munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére, illetve a katasztrófavédelem munkáját segítő személyek elismerésére adományozható, évente összesen 10 fő részére."

4. § A BM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A büntetés-végrehajtási szervezet állományában dolgozó, munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban állók elismerésére, illetve a büntetés-végrehajtás munkáját segítő személyek elismerésére "Szent Adorján Érdemjel" kitüntető címet alapítok, amely évente összesen 10 fő részére adományozható."

5. § A BM rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, valamint az e szervek tevékenységét segítő személyek részére a magas színvonalú munka és példamutató munkahelyi magatartás, közösségi tevékenység elismerésére."

6. § A BM rendelet 21. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 40/2013. (VIII. 7.) BM rendelethez

A BM rendelet 21. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Szolgálati jel sárgarézötvözetből készült, ezüstréteggel galvanizálva, 40x30 milliméter nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba érő tölgy és olajág. Az alsó kereszteződés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld hidegzománc borítással, a zománcozott mezőben X., XX., XXX., XL. római számokkal. A Szolgálati Jel szalagja a kitüntetés kitűző változata."

Tartalomjegyzék