Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

4/2013. (II. 4.) NFM rendelet

a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (4) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) és w) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére kibocsátott számla számlaképére vonatkozó követelményeket határozza meg.

2. § A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 1. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 2. melléklet

tartalmazza.

3. § (1) A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében a 3. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 4. melléklet

tartalmazza.

(2) A mérő nélküli fogyasztási helyek esetében a 4. melléklet szerinti számlakép alkalmazandó, azzal, hogy a mérőre vonatkozó adatok értelemszerűen elhagyhatók.

4. § (1) Az egyetemes szolgáltató az 1-4. mellékletben meghatározott adatokat az ott meghatározott elrendezésben köteles feltüntetni.

(2) Az 1-4. mellékletben a meghatározott adatokhoz tartozó szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét.

(3) Az egyetemes szolgáltató köteles a számlán alkalmazott rövidítések és a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[1]

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép részszámla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

3. A részszámla második oldala:

4. Magyarázat:

4.1. Villamos energia x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma / összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Tétel megnevezése: nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között - mind a számla első oldalán található ÁFA összesítő, mind a második oldalon található számlarészletező részben - az "Energiaadó" tételt is fel kell feltüntetni.

4.5. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

4.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok:

4.8.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.8.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás dátuma és az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.8.3. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

4.9. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Rendszerhasználati díjak: ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben a 4.9-4.10. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

2. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép elszámoló számla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

3. Az elszámoló számla második oldala:

4. Az elszámoló számla harmadik oldala:

5. Magyarázat:

5.1. Oldalszám: aktuális oldal száma / összes oldal száma formátumban.

5.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

5.3. Tétel megnevezése:

5.3.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számla első oldalán található ÁFA összesítő részben az "Energiaadó összesen " tételt is fel kell tüntetni.

5.3.2. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számla második oldalán található számlarészletező részben az "Elszámolt energiaadó összesen", "Részszámlákban elszámolt energiaadó", "Energiaadó összesen" tételeket is fel kell tüntetni.

5.4. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

5.5. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

5.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően az 5.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

5.7. Tájékoztató adatok:

5.7.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

5.7.2. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

5.8. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabás alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

5.9. Rendszerhasználati díjak: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

5.10. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

5.11. Amennyiben az 5.8-5.9. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

3. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép részszámla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

3. A részszámla második oldala:

4. Magyarázat:

4.1. Földgáz x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma / összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Tétel megnevezése - mind a számla első oldalán található ÁFA összesítő, mind a második oldalon található számlarészletező részben -:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az "Energiaadó" tételt is fel kell tüntetni.

4.4.2. Ha annak értéke nem nulla, a díjtételek között a "Biztonsági készletezési díj" tételt is fel kell tüntetni.

4.5. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

4.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok:

4.8.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.8.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás dátuma és az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.8.3. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

4.9. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Amennyiben a 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép elszámoló számla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

3. Az elszámoló számla második oldala:

4. Az elszámoló számla harmadik oldala:

5. Magyarázat:

5.1. Oldalszám: aktuális oldal száma / összes oldal száma formátumban.

5.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

5.3. Tétel megnevezése:

5.3.1. A számla első oldalán található ÁFA összesítő részben a díjtételek között

a) nem lakossági fogyasztó esetében az "Energiaadó összesen" tételt is fel kell feltüntetni, és

b) a "Biztonsági készletezési díj" tételt is fel kell tüntetni, ha annak értéke nem nulla.

5.3.2. A számla második oldalán található számlarészletező részben a díjtételek között

a) nem lakossági fogyasztó esetében az "Elszámolt energiaadó összesen", "Részszámlákban elszámolt energiaadó", "Energiaadó összesen" tételeket is fel kell tüntetni, és

b) az "Elszámolt biztonsági készletezési díj összesen", "Részszámlákban elszámolt biztonsági készletezési díj", "Biztonsági készletezési díj összesen" tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla.

5.4. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

5.5. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

5.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően az 5.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

5.7. Tájékoztató adatok:

5.7.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

5.7.2. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

5.8. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

5.9. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

5.10. Amennyiben az 5.8. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék