108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 115. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, ennek körében)

"f) nyilvántartást vezet a Magyarország által a szomszédos országokkal, a nem szomszédos európai országokkal, valamint az Európán kívüli országokkal nemzetközi szerződés alapján közösen működtetett bizottságokról."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére