176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:17 és E:17 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(D)(E)
(1.)(Első fokon eljáró hatóság)(Másodfokon eljáró hatóság)
(17.)Dunaújvárosi Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal
Fejér Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:21 és E:21 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(D)(E)
(1.)(Első fokon eljáró hatóság)(Másodfokon eljáró hatóság)
(21.)Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:22 és E:22 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(D)(E)
(1.)(Első fokon eljáró hatóság)(Másodfokon eljáró hatóság)
(22.)Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

2. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági közreműködés tárgyköreElsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
"
12.tűzvédelemDunaújvárosi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

2. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági közreműködés tárgyköreElsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
14.katasztrófavédelemDunaújvárosi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

3. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági közreműködés tárgyköreElsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
Dunaújvárosi JárásiFejér Megyei Kormányhivatal
17.élelmiszerlánc-biztonságÁllategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi
Igazgatósága

4. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági közreműködés tárgyköreElsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
18.egészségügyDunaújvárosi Járási
Népegészségügyi Intézet
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Tartalomjegyzék