Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2014. évi XX. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1)[2] Magyarország minisztériumai

a) a Miniszterelnökség, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium,

b) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint elsősorban általános politikai koordinációt ellátó minisztérium,

c) a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.

(2) Magyarország szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumai a következők:

a) Belügyminisztérium,

b) Emberi Erőforrások Minisztériuma,

c) Földművelésügyi Minisztérium,

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi Minisztérium,

f) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

g) Nemzetgazdasági Minisztérium,

h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

2. § (1) Az 1. § szerinti minisztériumot vezető miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. A Kormány ilyen rendeletében megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében jogutódnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti személyt, illetve szervet kell tekinteni.

(2) Az e törvény végrehajtásával összefüggésben

a) - az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével - a központi államigazgatási szerv és

b) a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alatt álló más központi költségvetési szerv átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárásra a Kormány rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti szervek átadás-átvételének módját, időpontját és eljárási szabályait, valamint az átadás-átvétel felelősét rendeletben állapítsa meg.

4. § Ez a törvény 2014. június 6-án lép hatályba.

5. §[3]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2015. évi CXLVIII. törvény 1. §-a. Hatályos 2015.10.13.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.